Methods Festival 2017

Metodifestivaali 30.-31.5.2017

Viides suomalainen Metodifestivaali järjestetään Jyväskylän yliopistossa 30.-31.5.2017 (www.jyu.fi). Festivaali kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista tutkijan taitoihin ja tutkimusmetodeihin liittyvistä kysymyksistä ja teemoista. Festivaali on suunnattu tohtoriopiskelijoille, tutkijoille ja opettajille. Festivaalin esiintyjinä on tunnettuja suomalaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita. Ohjelma sisältää sessioita ja tietoiskuja muun muassa seuraavista teemoista: 

• tutkimusaineistojen hallinta, anonymisointi ja pseudonymisointi

• monitasomenetelmät

• visuaaliset menetelmät

• urasuunnittelu ja työelämätaidot

• tutkimusasetelmat pedagogisessa tutkimuksessa

• artikkeliväitöskirjan johdanto-osan kirjoittaminen 

Metodifestivaalin osallistumismaksu on 90 € (yksi päivä 60 €). Ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut, mutta metodifestivaalin ohjelmatietoja ja käytännön seikkoja päivitetään tapahtuman sivuille osoitteessa http://r.jyu.fi/metodifestivaali2017

**

Methods Festival 2017

The next Festival will be arranged on 30 – 31 May 2017 in Jyväskylä (www.jyu.fi). The Methods Festival has established itself as an important and vibrant forum for both junior and senior researchers in human sciences from the whole country. In the Festival quantitative, qualitative and mixed methods are discussed in lectures, workshops and training sessions. As speakers the Festival invites international and domestic experts in their respective fields. The programme includes sessions for example of the following topics:

• research data management, anonymization and pseudonymisation

• multilevel modelling

• visual methods

• career planning and working life skills

• research settings in pedagogical research

• how to write a good introductory section to an article based PhD

The registration fee for the Methods Festival is 90€ (only one day 60 €). The registration hasn’t started yet but information on the programme and practical matters will be updated to http://r.jyu.fi/metodifestivaali2017