Monthly Archives: August 2012

Aalto People

Dear all,

Please go and add your information into Aalto People site, so that your colleagues, students and other people can find you.


About Aalto People:

Aalto People helps people both inside and outside Aalto find interesting contacts for work and study. Aalto already has a lot of information on its people, so we bring that information into light, rather than having everybody once again type in all the data ourselves.

https://people.aalto.fi

Nokia Scholarships 2012 call open until 3rd of October!

Dear all,

The mission of the Nokia Foundation is to support the scientific development of information and telecommunications technologies and to promote education of the sector in Finland. Multidisciplinary research that bridges approaches from other fields, like social, behavioral, business and services sciences, is highly valued.

This year the application period for the Nokia Scholarship has opened and will close on 3rd of October, 2012. You can find application instructions and submit your application online at Nokia Foundation web page http://www.nokiafoundation.com/scholarships_and_applying . Would you have any specific questions, please send an email to Nokia.foundation@nokia.com.

We would appreciate if you spread the word about this scholarship opportunity among all  the relevant candidates in your organization! Please also note that Nokia Foundation Visiting Professor grants can be applied anytime throughout the year, you can find instructions at Nokia Foundation web page http://www.nokiafoundation.com/scholarships_and_applying .

More information about Nokia Foundation and all the Nokia Foundation Scholarships is available at:www.nokiafoundation.com .

Regards,

Timo Känsälä
Nokia Foundation Officer
P.O.Box 226
FI-00045 NOKIA GROUP
Finland
Web: www.nokiafoundation.com
Email: nokia.foundation@nokia.com

Dissertation in design: MA Kirsikka Vaajakallio: “Design games as a tool, a mindset and a structure”, Friday, August 24, 2012, 12:00, room 822

Professor Jacob Buur (University of Southern Denmark) will act as the opponent.
Professor Turkka Keinonen will act as the Custos.

Location: Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Hämeentie 135 C, Lecture room 822, 8th floor.

WELCOME!

ABSTRACT

Design games as a tool, a mindset and a structure
Kirsikka Vaajakallio
Department of Design

Design research has increasingly taken an interest in inviting users and other stakeholders to contribute in the early phases of the design process. In the discourse of organising creative collaboration, design games have become a popular concept; the game metaphor has been widely adopted to describe several design activities, which at first glance do not necessarily share many similarities with each other. Thus, the concept of design games often leads to confusion about what is actually meant by it. Whereas previous literature gives various practical examples of applying a game metaphor (meaning calling what they do as ‘a game’ or ‘a design game’) in design, there are a lack of studies that address the following questions: Why are these same (or at least very similar) methods sometimes called design games and sometimes, for instance, drama inspired methods, scenarios or just co-design workshops? What are the underlying play-qualities embedded in the activities labelled as design games?

This dissertation argues that in order to productively apply design games, it is important to understand their core identity by looking at the roots of the play atmosphere along with the play-qualities essential to it. This is done by studying games, play and performance separately and in connection with the application context, co-design. The three main perspectives adopted in this search are design collaboration, facilitating creative interplay between current practices and future opportunities, and design materials as tools in ideation. In doing so, this dissertation builds a Play framework that presents the elements and core qualities of design games in an extensive but compact way.

The Play framework is developed by analysing several short-term empirical cases and a two-year design research project on co-design in relation to the existing literature on games, play and performance. The application domain illustrates the widening scope of design, including the recently much debated field of service design, through three cases ranging from recognizing novel partnership possibilities, understanding the evolving user needs during the long life span of bank services, and identifying novel service opportunities within social media.

The research evolves by displaying the background, empathic design and co-design via five empirical cases and related literature in the first two chapters. Following that, chapter three addresses the question of what makes a design game, which is further explored in chapters four and five in connection with a service design research project. In addition, chapter five looks at the qualities of design games from the design game designers’ point of view, emphasising designing creative collaboration as a design process in itself. The final Play framework is summarised and discussed in chapter six by looking at design games as a tool, as a mindset and as a structure.

The contribution of this dissertation is three-fold: First, the Play framework offers theoretical and practical framework that helps to discuss, design, conduct and analyse co-design gatherings arranged through design games. Second, the empirical material provides examples of utilising a set of design games that can be applied and further developed in diverse design research projects. Third, the way creative collaboration is organised through design games from the beginning formulates a specific design games driven approach for carrying out creative collaboration throughout multidisciplinary design research projects.

Suunnittelupelit tuovat käyttäjät mukaan tuote- ja palvelumuotoiluun – Kirsikka Vaajakallion väitöstilaisuus ”Design games as a tool, a mindset and a structure”, 24.8.2012 kello 12.00, luentosali 822

Yritykset ja palvelujen tuottajat haluavat yhä useammin ottaa ammattisuunnittelijoiden ohella myös käyttäjät mukaan tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun. Yhteisessä ideoinnissa hyödynnetään pelien kaltaisia menetelmiä.

Taiteen maisteri Kirsikka Vaajakallio tutkii väitöskirjassaan, mitä suunnittelupelit oikeastaan ovat ja mitkä ovat niiden keskeiset ominaisuudet. Vaajakallio on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 100. taiteen tohtori.

– Suunnittelupelien soveltamisen lisääntyminen on johtanut termin sekavaan käyttöön ja epäselviin määritelmiin. Tarkastelemalla suunnittelupelien kahta osaa, peliä ja suunnittelua, ja niiden suhdetta toisiinsa pyrin selkeyttämään suunnittelupelien määritelmää, tavoitteita ja ominaisuuksia, Vaajakallio kertoo.

Suunnittelupelit metaforana ja tapana organisoida toimintaa

Suunnittelupeleillä (engl. design games) viitataan monialaisiin työpajoihin, jotka ovat osa tuote- ja palvelukehitysprosesseja. Ne tukevat asiantuntijoiden ja loppukäyttäjän suunnitteluyhteistyötä. Yhteissuunnittelu ja sitä tukevat menetelmät ovat tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää ja huomioida muun muassa mahdollisten käyttäjien ja palvelun tarjoajien tarpeet ja toiveet.

– Suunnittelupelit voivat toimia sekä metaforana, jonka avulla korostetaan suunnittelutyöpajan pelimäistä, rentoa tunnelmaa, että konkreettisena tapana organisoida ja ohjata suunnittelutyöpajan toimintaa pelisääntöjen ja -materiaalin avulla, Vaajakallio kuvaa.

Pelejä ei voida kuitenkaan täysin määritellä, sillä ne ovat aina tilannekohtaisia. Vaajakallion tutkimuksen mukaan suunnittelupelejä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta.

− Suunnittelupelit toimivat suunnittelijan työkaluna hänen organisoidessaan monialaista ideointia. Suunnittelupeliin osallistuville henkilöille ne tarjoavat ajattelutavan ja asenteen, jolla ideointiin voi ryhtyä. Suunnittelutyöpajan vetäjä puolestaan hyödyntää niiden rakennetta ohjatessaan työskentelyä, Vaajakallio erittelee.

Käytännön työpajoista syntyi työkaluna toimiva viitekehys

Vaajakallion tutkimusote on empiirisiin kokeiluihin perustuva. Hän on järjestänyt monialaisia työpajoja eri tilanteissa, projekteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.

– Empiiriset kokeilut ja pelien kehittäminen ovat tapahtuneet osana yritysten kanssa tehtäviä hankkeita. Yksi keskeinen hanke oli useamman tutkimuslaitoksen ja palvelualan yrityksen yhteistyöprojekti ”Extreme Design”, jossa kehiteltiin palvelumuotoilulle uusia menetelmiä, Vaajakallio kertoo.

Analysoimalla videoituja työpajoja ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta Vaajakallio kehitti ”play framework” -nimisen viitekehyksen.

Tutkimuksen tuloksena syntyi malli järjestää luova yhteissuunnittelun prosessi alusta lähtien suunnittelupelien ympärille. Työssä kehitetyt suunnittelupelit tarjoavat käytännön esimerkkejä mallin soveltamisesta sekä kuvaavat erilaisten suunnittelupelien tavoitteita ja ominaisuuksia.

Väitöstilaisuus

Kirsikka Vaajakallio työskentelee tutkijana Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Encore-tutkimusryhmässä. Hän on ollut mukana lukuisissa muotoilun tutkimusprojekteissa julkisten ja yksityisten yritysten kanssa. Vaajakallio valmistui teolliseksi muotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutista vuonna 2003, minkä jälkeen hän suoritti taiteen maisterin tutkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 2006.

Taiteen maisteri Kirsikka Vaajakallion väitöskirja ”Design games as a tool, a mindset and a structure” tarkastetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 24.8. kello 12, luentosali 822, Hämeentie 135 C, Helsinki. Vastaväittäjänä toimii professori Jacob Buur Etelä-Tanskan yliopistosta.

Kirsikka Vaajakallio on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 100. väittelijä taideteollisella alalla. Sadannen taiteen tohtorin kunniaksi korkeakoulussa järjestetään erillinen tapahtuma myöhemmin syksyllä.

Väitöskirja on ilmestynyt elokuussa 2012 Aalto-yliopiston väitöskirjasarjassa. Tilaukset Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun verkkokirjakaupasta: books.aalto.fi, tiedustelut: books-taik@aalto.fi, puh. 050 313 7086.

Lisätietoja:

Kirsikka Vaajakallio
puh. 050 585 3289
kirsikka.vaajakallio@aalto.fi

Viestinnän opiskelijoiden mediainnovaatioiden ideointityöpaja 12.9. Aallossa!

*Tule mukaan tekemään journalismin tulevaisuutta 12.9.!*

Tiedonvälitys ja journalismi ovat murroksessa. Ansaintamallit, tuotantotavat ja julkaisukanavat muuttuvat nopeasti, ja alalla tarvitaan innovaatioita. Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, HAAGA-HELIA ja Uutisraivaaja-innovaatiokilpailu kutsuvat pääkaupunkiseudun viestinnän ja journalismin opiskelijat ideointityöpajaan Aalto Media Factoryyn keskiviikkona 12. syyskuuta klo 15-18.

Tule oppimaan, miten Design Thinking -metodin avulla voidaan kehittää ideoita, jotka muuttavat tiedonvälityksen tulevaisuutta. Samalla tutustut muihin pääkaupunkiseudun viestinnän opiskelijoihin.

Puhujina kuulemme mm. viime vuoden Uutisraivaaja-kilpailun voittajia eli journalistisen start up -yrityksen Scoopinionin perustajajäseniä sekä Powerkiss-yrityksen perustajaa Maija Itkosta.

Median murrosta ei tarvitse pelätä vaan sen voi nähdä mahdollisuutena luoda uutta. Ideallasi voit osallistua Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailuun Uutisraivaajaan ja voittaa 250 000 euroa kehitysrahaa, jolla voit toteuttaa ideasi!

Lue lisää Design Thinking- metodista ja Uutisraivaajasta täältä:
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
http://www.slideshare.net/Uutisraivaaja1 ja http://www.uutisraivaaja.fi<http://www.uutisraivaaja.fi>

Mukaan mahtuu rajoitettu määrä osallistujia.Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa elokuun lopulla, stay tuned!

Terveisin,
Järjestäjät Helsingin yliopistosta, Aalto yliopistosta, HAAGA-HELIAsta ja Uutisraivaaja-innovaatiokilpailusta.

Lisätietoja:
Tiiamari Pennanen, Uutisraivaaja-kilpailu/HSS, tiiamari.pennanen at uutisraivaaja.fi
Salla Laaksonen, Helsingin yliopisto, salla.laaksonen@helsinki.fi
Yrjö Tuunanen, Aalto yliopisto, yrjo.tuunanen@aalto.fi
Anne Leppäjärvi, HAAGA-HELIA, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi

The Doctor of Arts Seminar at Media Lab, Autumn of 2012 4th Floor Lecture Room, 17:00-19:00

(To be updated)

September 13, 2012, Orientation session

September 27, 2012, Kristian Simolin

October 4, Juha Keinänen: Good Guys Are Handsome and Bad Guys are Ugly in Entertainment: Could There Be a Serious Application in Education?

October 11, Callum Goddard

October 18, 2012, Juha Kronqvist: “Placing the Patient First. Design Experiments in a Public Hospital”

November 08, 2012, Rasmus Vuori

November 22, 2012, Sanna Marttila

November 29, 2012, James Nesfield