Monthly Archives: October 2012

Väitös graafisen suunnittelun alalta: FM Markus Itkonen, 26.10.2012, 12:00–16:00


Valokuva: Pentti Salonen

FM Markus Itkonen väittelee aiheesta “Kadonneet kirjaintyypit. Suomalainen kirjainmuotoilu 1920-1985”. Vastaväittäjänä toimii professori Visa Heinonen Helsingin yliopistosta. Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Marja Seliger median laitokselta.

Paikka: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Mediakeskus Lume, Sampo-sali, Hämeentie 135 C, Helsinki.

Tutkimuksen päätavoite on hahmotella historia suomalaisen kirjainmuotoilun alalle. Lisäksi selvitetään, miten suomalaiset kirjaintyypit ovat liittyneet syntyaikaansa ja ovatko uudet ulkomaiset kirjaintyypit tai tekstauksessa suositut kirjaintyylit vaikuttaneet niihin. Kolmanneksi tarkastellaan Kalevala-kirjakkeen, ainoan laajemmin tunnetun suomalaisen kirjaintyyppihankkeen, syntyvaiheita. Kansallisia mieltymyksiä on etsitty erityisesti kansallisiksi koettujen tuotemerkkien ja yritysten logojen avulla.

Tutkimus korjaa ja täydentää useita käsityksiä Kalevala-kirjakkeen synnystä ja osoittaa sen syntyhistorian huomattavasti monivaiheisemmaksi kuin on tiedetty. Muista kirjaintyypeistä se tuo esiin erittäin laajan tyylikirjon, joka noudattaa pääosin kansainvälisiä tyylisuuntauksia; sen sijaan tuo tyylikirjo ei lainkaan vastaa sitä tyylikehitystä, joka ilmeni samanaikaisissa tekstatuissa kirjainmuodoissa. Kansallisista mieltymyksistä nousee esiin se, että päätteetön kaksivahva tekstaus on ollut huomattavan suosittua peräti neljän vuosikymmenen ajan.

Modern Identities – European Revivals. A research project and international conference, Friday, October 12, 2012

Finnish National Gallery, Ateneum, Kaivokatu 2, FI-00100 HELSINKI

http://www.ateneum.fi/en/modern-identities-european-revivals-conference-programme

Virtual Museum Workshop

The activities that converge in the making of virtual museum exhibitions enable the creation of imaginative worlds that can be shared with a diversity of communities of research and practice as well as with audiences. In the production of an exhibition experts such as archaeologists, architects, art historians, museum specialists, designers and educators have to work together to create the interfaces and presentation layers that effectively communicate to the audience the knowledge embedded in the materials on display.  Considering the increasing use of digital media in this knowledge domain, there is a pressing need to investigate theoretical and practical aspects involved in the creation of virtual museums and exhibition design. In this workshop we aim to bring forth a discussion regarding the use of information technology and digital media in museum institutions.

Schedule:

2:00 – Sofia Pescarin, V-MusT

Sofia is a researcher at the National Council of Researchers (NCRS) Italy. She is also V-Must.net coordinator, Scientific Director of Archeovirtual, and Director of the School of Virtual Archaeology. V-MusT is a EU FP7-funded network of excellence that aims to provide the heritage sector with the tools and support to develop virtual museums that are educational, enjoyable, long-lasting and easy to maintain.

2:30 – Lily Díaz, How to display Gesamtkunstwerk with the new technology? Case study Finnish Pavilion at the 1900 World Fair in Paris.

2:45 (15 minutes break)

3:00 – Doctoral candidates from Aalto School of Arts, Design and Architecture will present their position statements regarding the virtual museum, sustainability in the context of the current economic crisis, and the role that art and design can play in the revitalization (or revival) of our societies.

Presenters:

Samir Bhowmik (Media Lab, Department of Media)

Mia Muurimäki (Media Lab, Department of Media)

Andrew Paterson (Media Lab, Department of Media)

Ferhat Sen (Media Lab, Department of Media)

Marjukka Vuorisalo. (Textile Design, Department of Design)

Following these presentations the floor will be open for a debate session with the audience.