Monthly Archives: August 2013

Kioton yliopiston vierailu, 19.08.2013

Ryhmä Kioton yliopistosta vieraili Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla. Vierailevaan ryhmään kuului yliopiston professoreita, hallinnon edustajia ja opiskelijoita. Vierailun tarkoituksen oli hakea kokemuksia ja oppia kuinka perustaa monitieteinen design koulu yliopiston yhteyteen. He puolestaan kertoivat kokemuksistaan käytännön design-prosessista, joissa hyödynnettiin monitieteistä tutkimusta.

Hankkeen takana on Japanin Opetus-, urheilu-, tiede- ja kulttuuriministeriö. Tavoitteet ovat korkealla ja mukana on myös Tokion ja Osakan yliopistot. Yhteistyö eri yliopistojen kesken Japanissa ei ole kovin tavallista.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tulevaan Kioton yliopiston yhteydessä toimivaan Design Schooliin monitieteisiä opetusohjelmia. Opetusohjelmiin liittyy käytännön yhteistyötä eri alojen – kuten esimerkiksi maatalouden, teollisuuden, terveydenhuollon kanssa – sekä japanilaisten että ulkomaisten yliopistojen ja yritysten kanssa.

Opetussuunnitelmaan sisältyy eri muotoilualojen erityiskursseja, yleisiä muotoilukursseja, käytännön projekteja sekä työharjoittelua. Kohdealueita on kaikkiaan seitsemän ja niihin kuuluvat mm. organisaatiodesign, kaupunkisuunnittelu ja terveydenhuollon design. Tavoitteena on oppia pohtimaan ja keskustelemaan muotoiluongelmista ja mahdollisista ratkaisuista, ymmärtää ihmisen toimintoja sekä oppia hyödyntämään teorioita käytännössä.

Hakuvaihe on kaksiosainen; ensin haetaan Kioton yliopistoon, ja sen jälkeen erillisellä haulla Design Schooliin.

Yksi selvä ero Aalto ARTSiin on taiteen asema. Se ei ole tulevassa Design Schoolissa toiminnan keskiössä, mutta oppiaineena mahdollinen.

Kioton yliopiston opiskelijat esittelivät neljä erilaista tutkimusprojektia, joissa on hyödynnetty tutkimusta. Niiden aiheina oli suosituimman curry-ruokalajin kartoittaminen, robottien hyödyntäminen turvallisuustehtävissä, uusien ja vanhojen asukkaiden ristiriidat kaupunkiasumisessa sekä tunnekokemukset kaupungin eri  alueilla.

Päivitetty tutkimusrahoituskalenteri — Updated Calendar for Research funding

Tässä päivitetty Tutkimusrahoituskalenteri.
Lisätietoja:
Research Support Services  /  Tutkimuksen tukipalvelut
ARTS: Hämeentie 135C, 358, sari.nokkanen@aalto.fi
https://inside.aalto.fi/display/tutkimuksentukipalvelut/Tutkimusrahoituskalenteri

As attached a slightly updated Calendar for Research funding.
More information:
Research Support Services  /  Tutkimuksen tukipalvelut
ARTS: Hämeentie 135C, 358, sari.nokkanen@aalto.fi
https://inside.aalto.fi/display/ResearchSupport/Calendar+for+research+funding