Visual Communication Design DA seminar, 10 March at Miestentie

Visual Communication Design DA seminar

Time: Thursday 10 March at 15–17
Place: Miestentie 3, room 430
Visiting lecturer: Prof. Juha Suoranta from the University of Tampere
Suoranta has written several books, for example Hannula, Suoranta & Vaden (2014). Artistic Research Methodology. Narrative, Power and the Public. New York: Peter Lang Eskola & Suoranta (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino
Below more information of the seminar, the language of which is Finnish.
Welcome!
Seminaarin vieraana on professori Juha Suoranta Tampereen yliopistosta.
Hän ohjaa Arja Karhumaan väitöstutkimusta “Graafinen suunnittelu kirjoittamisena: Arkitekstien kätkeytynyt visuaalisuus”
Keskustelemme seminaarissa aiheesta
”Tekijä-tutkijan positio tutkimuksen teossa ja ammattikentällä”.