Pekka Luukkolan väitös “Laadun taika. Valokuvan teknistaiteellisen laadun tekijälähtöinen tutkimus”

Pekka Luukkola esitti tarkastettavaksi väitöskirjansa Laadun taika. Valokuvan teknistaiteellisen laadun tekijälähtöinen tutkimus perjantaina 12.2.2016 klo 12 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.

Vastaväittäjä FT, valokuvaaja Leena Saraste
Kustos professori Merja Salo, median laitos

Luukkola_srgb-1Luukkola_srgb-6 Pekka_Luukkola_vaitosk_kannet.jpgLuukkola_srgb-2

Valokuvan laatu on yleisesti käytetty mutta kuitenkin harvoin määritetty käsite. Väitöstutkimus Laadun taika käsittelee valokuvan laatua laajasti niin kuvatekniikan kuin valokuvataiteenkin näkökulmasta ja lähestyy kuvien laatuun vaikuttavia tekijöitä monilla eri tutkimusmenetelmillä. Työssä selvitetään muun muassa, mistä osatekijöistä valokuvan laatu rakentuu ja millä keinoilla laatua voidaan parantaa kuvanvalmistusketjun eli kuvaprosessin eri vaiheissa.

Tutkimuksen aikana tehdyt kokeet ja mittaukset osoittavat, että teknisesti erinomainen kuvanlaatu voidaan saavuttaa paneutumalla huolellisesti kuvaprosessin kaikkien vaiheiden laatuun ja yhdistämällä analogista ja digitaalista tekniikkaa. Tutkimuksen tuloksena on lisäksi syntynyt laatukaavioita, jotka jäsentävät uudella tavalla valokuvan laatuun vaikuttavia lukuisia taiteellisia ja teknisiä seikkoja.

Tutkimukseen sisältyy myös taiteellisia produktioita: kolme valokuvanäyttelyä sekä 144-sivuinen valokuvateos Maiseman aika – Sense of time. Näyttelyt ovat olleet esillä Taidekeskus Retretissä, Galleria Heinossa ja Tampereen taidemuseossa. Teosten valmistuksessa Luukkola on soveltanut tutkimustyön aikana syntynyttä tietoa ja menetelmiä. Tutkimuksen tuloksena on syntynyt yli 70 uutta teosta, joita on huomioitu muun muassa Fotofinlandia- ja Ars Fennica –kilpailuissa ja niitä sisältyy keskeisten suomalaisten taidemuseoiden kokoelmiin.


Luukkola_srgb-5Luukkola_srgb-8 Luukkola_srgb-9

Valokuvat (c) Laura Nissinen