Väitöstilaisuus: VTM Mia Muurimäki: Nykytaiteen politiikka museokontekstissa. Torstaina 12.12.2013 klo 12.00, ls. 822


VTM Mia Muurimäki esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Nykytaiteen politiikka museokontekstissa, Aalto ARTS, torstaina 12.12.2013 klo 12.oo, luentosali 822.
Vastaväittäjinä toimivat professori  Raine Koskimaa Jyväskylän yliopistosta ja dosentti, YTT Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporesta. Kustoksena toimii professori  Lily Diaz.

Tutkimus käsittelee nykytaidekokemuksen poliittisuutta julkisrahoitteisessa museossa. Tapahtumapaikkana on Valtion taidemuseon Nykytaiteen museo Kiasma ja sen kolme vuosina 2007 ja 2011 pidettyä näyttelyä. Lähtöajatuksena oli, että nykytaiteen poliittisuus ei ole taideobjektien pysyvä ominaisuus vaan niiden kokemisen ulottuvuus. Ääneenajattelumenetelmän ja teemahaastattelujen avulla pyrittiin mahdollisimman lähelle katsojan kokemusta.

Aineiston lähiluvun jälkeen tutkimuksessa tartuttiin Chantal Mouffen, Jacques Rancièren ja Niklas Luhmannin politiikan teorioihin, joiden avulla ihmisten puhumasta aineistosta tuotettiin monikerroksinen kuvaus nykytaiteen poliittisuudesta. Tuloksena syntyi politiikan malli, jolla on yhtäläisyyksiä Bruno Latourin ajatteluun. Mallia hyödyntäen arvioitiin erilaisia museomaailman yleisöjen osallistamiseen ja digitaalistumisprosessiehin liittyviä konsepteja. Tavoitteena oli löytää parhaita keinoja demokraattisen kansalaisyhteiskunnan turvaamiseen ja samalla museoinstituution yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseen.