Väitös valokuvan ja elokuvan tutkimusalalta: TM Timo Korhonen, 18.01.2013, klo 12.00


Kuva: Harri Pälviranta

Teol. maist., valokuvaaja Timo Korhonen väittelee aiheesta Hyvän reunalla. Dokumenttielokuva ja välittämisen etiikka.

Vastaväittäjänä toimii professori Henry Bacon  Helsingin yliopistosta
Kustoksena toimii professori Merja Salo median laitokselta.

Aika ja paikka: Perjantai 18.1.2013 klo 12.00, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Mediakeskus Lume, Sampo-Sali, Hämeentie 135 C

Eettinen pohdinta on leimannut dokumenttielokuvaa ja sen tekemistä läpi sen historian, ja jokainen uusi esittämisen tapa on nostanut esiin uudenlaisia eettisiä haasteita. Tutkimus analysoi suomalaisen havainnoivan dokumenttielokuvan etiikkaa. Aineistona on kolmentoista suomalaisen ohjaajan 40 dokumenttielokuvaa vuosilta 1992-2008. Teoksia lähestytään elokuvallisina teksteinä, jotka paljastavat tekijöidensä moraaliposition.

Elokuvia tarkastellaan monitieteisesti muun muassa sosiologian, katseen etiikan, strukturalismin ja eksistentialistisen etiikan työkaluin. Vaikka dokumenttielokuvan dramaturgisina rakenteina käytetään samoja keinoja kuin fiktioelokuvassa, se perustuu kuitenkin todellisuuteen. Henkilöt kantavat tarinan dramaturgiaa, mutta heidän elämänsä jatkuu myös elokuvan rajauksen ulkopuolella. Katsoja seuraa elokuvan henkilöiden tekemiä moraalisia valintoja, mutta harvoin huomaa, että kameran välittämä katseen tapa on ohjaajan valinnan tulos.

Tutkimus osoitti, että dokumenttielokuvan tekijä on moraalinen toimija. Moraalia siirretään kertomuksin ja dokumenttielokuvia tehdään kertomuksiksi. Dokumenttielokuvan tekeminen on eettinen positio, sen tekijyys on eettisen olemisen tapa. Tutkimus tiivistää aineiston visuaaliset, kerronnalliset ja moraaliset elementit yhdistävän metatarinan. Se on tarina päähenkilön matkasta vankeudesta vapauteen, lähikuvasta laajaan kuvaan, talvesta kesään ja pimeydestä valoon.

TERVETULOA!