Väitös graafisen suunnittelun alalta: FM Markus Itkonen, 26.10.2012, 12:00–16:00


Valokuva: Pentti Salonen

FM Markus Itkonen väittelee aiheesta “Kadonneet kirjaintyypit. Suomalainen kirjainmuotoilu 1920-1985”. Vastaväittäjänä toimii professori Visa Heinonen Helsingin yliopistosta. Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Marja Seliger median laitokselta.

Paikka: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Mediakeskus Lume, Sampo-sali, Hämeentie 135 C, Helsinki.

Tutkimuksen päätavoite on hahmotella historia suomalaisen kirjainmuotoilun alalle. Lisäksi selvitetään, miten suomalaiset kirjaintyypit ovat liittyneet syntyaikaansa ja ovatko uudet ulkomaiset kirjaintyypit tai tekstauksessa suositut kirjaintyylit vaikuttaneet niihin. Kolmanneksi tarkastellaan Kalevala-kirjakkeen, ainoan laajemmin tunnetun suomalaisen kirjaintyyppihankkeen, syntyvaiheita. Kansallisia mieltymyksiä on etsitty erityisesti kansallisiksi koettujen tuotemerkkien ja yritysten logojen avulla.

Tutkimus korjaa ja täydentää useita käsityksiä Kalevala-kirjakkeen synnystä ja osoittaa sen syntyhistorian huomattavasti monivaiheisemmaksi kuin on tiedetty. Muista kirjaintyypeistä se tuo esiin erittäin laajan tyylikirjon, joka noudattaa pääosin kansainvälisiä tyylisuuntauksia; sen sijaan tuo tyylikirjo ei lainkaan vastaa sitä tyylikehitystä, joka ilmeni samanaikaisissa tekstatuissa kirjainmuodoissa. Kansallisista mieltymyksistä nousee esiin se, että päätteetön kaksivahva tekstaus on ollut huomattavan suosittua peräti neljän vuosikymmenen ajan.