Viestinnän tutkimuksen päivät – Fincom2012 – Finnish Conference of Communication Research

Viestinnän tutkimuksen päivät 2012 Jyväskylä – Fincom2012

Tulevaisuus luo mahdollisuuksia ja haasteita kaikilla viestinnän ja median osa-alueilla. Jyväskylässä 30.–31. elokuuta 2012 pidettävien viestinnän tutkimuksen päivien teema on tulevaisuuden viestintä / viestinnän tulevaisuus.

Totuttuun tapaan päivillä on työryhmiä, paneeleita sekä paljon keskustelua. Puhujavieraina ovat professori Karin Becker (Stockholm University), professori William H. Dutton (Oxford Internet Institute, University of Oxford), sekä professori Vibodh Parthasarathi (Jamia Millia Islamia University, Delhi). Päivien kielet ovat suomi ja englanti.

Päivillä tulee olemaan sekä suomen- että englanninkielisiä työryhmiä. Työryhmät, niiden kuvaukset sekä vetäjät yhteystietoineen ovat päivien verkkosivuilla fincom2012.net. Työryhmien esitykset valitaan laajennetun abstraktin (500–800 sanaa) perusteella. Abstraktit lähetetään sekä kaikille valitun työryhmän vetäjille että päivien sähköpostiin fincom2012@jyu.fi. Esittäjiä pyydetään ilmoittamaan, mihin työryhmään esitys on tarkoitettu. Abstraktien määräaika on 28. helmikuuta 2012. Hyväksymisilmoitukset lähetetään esittäjille sähköpostitse sekä alustava ohjelma julkaistaan päivien verkkosivuilla 15. huhtikuuta 2012 mennessä.

Abstraktit lähetetään pääasiallisesti työryhmien vetäjille. Jos aihe ei kuitenkaan sovi tiettyyn työryhmään, abstraktin voi lähettää päivien järjestäjien sähköpostiosoitteeseen (fincom2012@jyu.fi). Tässä tapauksessa järjestäjät arvioivat abstraktit ja muodostavat uusia työryhmiä.

Viestinnän tutkimuksen päivien tiedot päivittyvät alkukevään 2012 aikana verkkosivuille: fincom2012.net. Päivien virallinen sähköposti: fincom2012@jyu.fi.

Viestinnän tutkimuksen päiviä 2012 tukevat:
– European Communication Research and Education Association (ECREA)
– Tiedotusopillinen yhdistys (TOY ry.)
– Informaatiotutkimuksen yhdistys (ITY ry.)
– Prologos ry, puheviestinnän valtakunnallinen tieteellinen yhdistys

***

Finnish Conference of Communication Research 2012 Jyväskylä – Fincom2012

Future brings opportunities and challenges to all areas of communication and media. The Finnish Conference of Communication Research will be organized in Jyväskylä on August 30-31, 2012, with the theme Communicating the Future / Future of Communication.

The conference will comprise workgroups, panels and formal and informal discussions. Keynote presenters are Professor Karin Becker (Stockholm University), Professor William H. Dutton (Oxford Internet Institute, University of Oxford), and Professor Vibodh Parthasarathi (Jamia Millia Islamia University, Delhi). The conference languages are Finnish and English.

There will be both Finnish and English workgroups in the conference. Prospective presenters can find group descriptions and contact details of group chairs in the conference website fincom2012.net. The presentations in the workgroups will be vetted on the basis of extended abstracts (500–800 words). The abstracts are to be sent both to the selected group’s chair(s) and to the conference e-mail fincom2012@jyu.fi. Presenters are asked to clearly indicate the name of the group in which they wish to present their paper. The deadline for extended abstracts is February 28, 2012. Approval notices will be sent to the presenters via e-mail and a tentative programme will be released on the conference website at the latest on April 15, 2012.

Generally abstracts are sent to chairs of workgroups. However, if there is no suitable group for one’s abstract, it can be sent directly to the organizers of the conference (fincom2012@jyu.fi). The organizers will vet such abstracts and arrange new workgroups.

Further conference information and details will be updated during spring 2012 on the conference website fincom2012.net. Official e-mail address of the conference is fincom2012@jyu.fi.

FinCom2012 is sponsored by:
– European Communication Research and Education Association (ECREA)
– The Finnish Association for Mass Communication Research (Toy ry.)
– The Finnish Association for Information research (ITY ry.)
– Prologos, the Finnish National Association of Speech Communication

Leave a Reply