Category Archives: History

ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH)

Special Issue on Evaluation of Digital Cultural Resources

Guest Editors
Maria Economou, University of Glasgow, UK
Ian Ruthven, University of Strathclyde, Glasgow, UK
Areti Galani, University of Newcastle, UK
Milena Dobreva, UCL Qatar
Marco de Niet, University of Leiden Library, The Netherlands


Scope and Context

Digital technologies are affecting all aspects of our lives, reshaping the way we communicate, learn, and approach the world around us. In the case of cultural institutions, digital applications are used in all key areas of operation, from documenting, interpreting and exhibiting the collections to communicating with diverse audience groups. The communication of collections information in digital form, whether an online catalogue, mobile application, museum interactive or social media exchange, increasingly affects our cultural encounters and shapes our perception of cultural organizations. Although cultural and higher education institutions around the world are heavily investing on digitization and working to make their collections available online, we still know very little about who uses digital collections, how they interact with the associated data, and what the impacts of these digital resources are.

The issue seeks to address this gap by bringing together interested parties from a range of disciplines (e.g. digital heritage, museology, information studies, digital humanities), practices and sectors to discuss the latest developments on evaluating the use of cultural digital resources.

Topics and Themes

The issue will appeal to academics and practitioners working in a range of disciplines: cultural heritage workers, arts professionals and scholars interested in issues relating to digital resources and their impact upon curation, education, engagement and outreach. We invite submissions of both theoretical and practical approaches, efforts and trends in this emergent field presenting innovative research. Topics and issues to be addressed include but are not limited to:

 • Who uses digital cultural resources, where, and how these resources changed the consolidated working practice
 • Addressing diverse users’ needs and expectations (i.e. from schoolchildren and families to students and researchers)
 • Assessing impact, use and value of digital cultural resources (methodologies, approaches and issues)
 • Ways of recording and assessing impact and value
 • Models of access to digital collections
 • Evaluating participatory models of work in digital cultural heritage (crowdsourcing, citizen science, co-creation, co-curation)
 • Moving from impact to value when assessing digital resources
 • Use of evaluation data in the curation of digital collections
 • Integrating evaluation when working with communities in digital cultural heritage
 • Adapting old and testing new innovative methods when evaluating quality, use and effectiveness of digital cultural resources
 • User studies
 • Metrics, webmetrics, infometrics and usage statistics
 • Evaluating emotional impact in digital heritage
 • Research on impact of social media on the usage of digital cultural resources

Organizers

The idea for this special issue arose from the activities of the Scottish Network on Digital Cultural Resources Evaluation (ScotDigiCH) (scotdigich.wordpress.com/), funded by The Royal Society of Edinburgh in 2015-2016, and particularly from the discussions and papers presented at the International Symposium on Evaluating Digital Cultural Resources (EDCR2016) which took place in Glasgow in December 2016 (scotdigich.wordpress.com/events/symposium/). ScotDigiCH is coordinated by Information Studies at the University of Glasgow in collaboration with The Hunterian at the University of Glasgow, Glasgow Life Museums, the Moving Image Archive of the National Library of Scotland and the Department of Computer and Information Science at the University of Strathclyde.

This focused issue arises from the work of ScotDigiCH but invites submissions from all researchers and cultural heritage practitioners working in this area.

Paper Submission

Papers submitted to this special issue for possible publication must be original and must not be under consideration for publication in any other journal or conference. Previously published or accepted conference papers must contain at least 30% new material to be considered for the special issue.

Accepted papers will be published in the ACM Journal on Computing and Cultural Heritage. Papers will be reviewed following the journal’s standard review process. Please follow the format instructions for the journal (jocch.acm.org/authors.cfm). All manuscripts must be prepared according to the journal publication guidelines which can also be found on the website provided above.

All papers are to be submitted at mc.manuscriptcentral.com/jocch. Upon submission, under “Article Type”, please select “Evaluation of Digital Cultural Resources” or your manuscript will not be reviewed correctly for the special issue.

Please address inquiries to Maria.Economou@glasgow.ac.uk.

Important Dates

 • Paper submission deadline: November 30, 2017
 • First Author Notification: January 30, 2018
 • Revised papers expected: March 30, 2018
 • Final acceptance notification: May, 2018
 • Publication: Issue 4, 2018

 

AMOS ANDERSON –STIPENDI SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTISSA

AMOS ANDERSONS STIPENDIUM VID FINLANDS ROM-INSTITUT SAMMANFÖR HISTORIEFORSKNING, KONST OCH EKONOMI

Föreningen Konstsamfundets styrelse har i samarbete med Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae beslutit att instifta ett Amos Anderson-stipendium vid Finlands Rom-institut.
Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante. Det är därför ett naturligt val att låta det nya stipendiet bära hans namn.
Stipendiet för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras. Finlands Rom-institut sköter ansökningsförfarandet och stipendiaten väljs i samråd mellan institutet och Konstsamfundet. Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå och forskningsarbetet skall vara avsett att primärt publiceras på svenska.
”Amos Anderson önskade redan innan grundandet av Finlands Rom-institut att vetenskap, konst och näringsliv skulle få samarbeta vid Villa Lante. Det här avspeglar sig i det nyutlysta stipendiet, som förutom Rom-institutets klassiska forskningsområden även välkomnar en inriktning på konst och ekonomi. Stipendiet kompletterar det utbud av vistelsemöjligheter vid Rom-institutet som redan erbjuds genom att bredda möjligheterna för forskare med svenska som publikationsspråk”, säger Kaj-Gustaf Bergh, VD vid Konstsamfundet.
”Finlands Rom-instituts stiftelse vill möjliggöra studietid i Rom för finländska studenter och forskare, framför allt för de som är i början av sin forskarkarriär. Humaniora är under ständig utveckling, och vi hoppas att inriktningen på konst och ekonomi inspirerar nya sökande. Amos Anderson var en av institutets närmaste vänner när det grundades för över sextio år sedan, och vi är mycket glada över att hans arv och minne lever vidare i form av det nya stipendiet.” säger Tuomas M. S. Lehtonen, styrelseordförande för Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae.
Det första stipendiet utlyses 1.9.2017 med deadline 30.9.2017 och den första valda stipendiaten inleder sina studier i Rom under år 2018.
För mer information: Ombudsman Reima Välimäki, IRF, tfn 050 576 2355 asiamies@irfrome.org
Kultursekreterare / informatör Klara Paul, tfn 044 70 30 540, klara.paul@konstsamfundet.fi
Till stipendiet: www.irfrome.org

AMOS ANDERSON –STIPENDI SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTISSA

Föreningen Konstsamfundetin hallitus on yhteistyössä Säätiön Institutum Romanum Finlandiae kanssa päättänyt perustaa Suomen Rooman-instituuttiin Amos Anderson -stipendin.
Stipendi on nimetty Föreningen Konstsamfundetin perustajan ja mesenaatin Amos Andersonin mukaan. Koska Amos Andersonin panos oli keskeinen myös Suomen Rooman-instituutin perustamisessa sekä Villa Lanten renessanssihuvilan hankkimisessa sen käyttöön, uuden stipendin nimeäminen hänen mukaansa oli luonteva valinta.
Stipendi on tarkoitettu kattamaan kolmen kuukauden työskentely ja asuminen Roomassa, ja se jaetaan kerran vuodessa. Stipendi myönnetään tohtorikoulutettavalle, post doc -tutkijalle tai vastaavan tasoisen koulutuksen hankkineelle henkilölle, joka tekee tutkimustyötä jollakin seuraavista tutkimusaloista: Rooman ja Italian historia, antiikin kulttuuriperintö, klassillinen arkeologia, klassillinen filologia ja taidehistoria. Etusijalla ovat hakijat, joiden tutkimusaihe yhdistää taiteiden ja talouden tutkimusta. Tutkimustulosten ensisijainen julkaisukieli tulee olla ruotsi.
”Amos Anderson toivoi jo ennen Suomen Rooman-instituutin perustamista, että tiede, taide ja elinkeinoelämä saisivat tehdä yhteistyötä Villa Lantessa. Tämä toive heijastuu vastajulkistetussa stipendissä, joka toivottaa tervetulleeksi Rooman-instituutin perinteisten tutkimusalojen lisäksi taidetta ja taloutta yhdistävän tutkimuksen. Stipendi laajentaa jo olemassa olevia tutkijoiden vierailumahdollisuuksia Suomen Rooman-instituutissa tarjoamalla uusia mahdollisuuksia tutkijoille, joiden julkaisukieli on ruotsi”, sanoo Konstsamfundetin toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh.
”Suomen Rooman-instituutin säätiö haluaa tarjota suomalaisille opiskelijoille ja tutkijoille mahdollisuuden tutkimustyöhön Roomassa, erityisesti heille, jotka ovat tutkijanuransa alussa. Humanistinen tutkimus kehittyy jatkuvasti, ja me toivomme, että taiteen ja talouden painotus inspiroi uusia hakijoita. Amos Anderson oli yksi instituutin läheisimmistä ystävistä ja tukijoista, kun se perustettiin yli kuusikymmentä vuotta sitten, ja olemme erittäin iloisia, että hänen perintönsä ja muistonsa elää uuden stipendin muodossa”, sanoo Tuomas M. S. Lehtonen, säätiön Institutum Romanum Finlandiae hallituksen puheenjohtaja.
Ensimmäinen stipendi julistetaan haettavaksi 1.9.2017. Hakuaika umpeutuu 30.9.2017. Ensimmäinen stipendiaatti aloittaa Roomassa vuoden 2018 aikana.
Lisätietoja Asiamies Reima Välimäki, IRF, puh. 050 576 2355 asiamies@irfrome.org
Kulttuurisihteeri / tiedottaja Klara Paul, puh 044 70 30 540, klara.paul@konstsamfundet.fi
Stipendihakemukseen: www.irfrome.org

CALL FOR PAPERS Journal on Computing and Cultural Heritage Supporting Cultural Heritage through Innovative Technologies

Editor-in-Chief
Roberto Scopigno, Institute of Computer Science and Technologies (ISTI)
National Research Council (CNR), Italy

Information For Contributors

ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) publishes papers of significant and lasting value in all areas relating to the use of information and communication technologies (ICT) in support of Cultural Heritage. The journal encourages the submission of manuscripts that demonstrate new technology or innovative use of technology for the discovery, analysis, interpretation and presentation of cultural material, as well as manuscripts that illustrate applications in the Cultural Heritage sector that challenge the computational technologies and suggest new research opportunities in computer science.

The field Cultural Heritage spans many distinct sub-areas, which may be divided into two major classifications: tangible heritage, such as the discovery, documentation, organization, interpretation and communication of artifacts, monuments, sites, museums, and collections (including digital archives, catalogues and libraries); and intangible heritage, such as music, performance, storytelling, and mythology. In addition, the increasing volume of digital cultural artifacts and collections is becoming an important body of heritage content in its own right. Submissions that have led to actual cultural applications are particularly welcomed. Papers may be one of several types: research paper; tutorial/survey; software/algorithms; addendum/corrections; datasets.

Topics include:

 • On-site and remotely sensed data collection
 • Enhanced 2D media for CH
 • 3D digital artifact capture, representation and manipulation
 • Tools for reconstruction and processing of digital representations
 • Metadata, classification schema, ontologies and semantic processing for CH multimedia repositories
 • Analytic tools to assist scholars’ research on collections or artifacts
 • ICT assistance in monitoring and restoration
 • Augmentation of physical collections with digital presentations
 • Virtual and Augmented Reality technologies for virtual and digital museums
 • Human-Computer interfaces for virtual and digital museums
 • Story-telling and other forms of communication, multimedia systems
 • Serious games
 • Web-based and mobile technologies for CH
 • Long term preservation of digital artifacts
 • Provenance, copyright and IPR
 • Digital capture and annotation of intangible heritage (performance, audio, dance, oral heritage)
 • ICT technologies in support of creating new cultural experiences or digital artifacts
 • Applications (e.g. in Education and Tourism)

Associate Editors

 • Juan Barceló, Universidad Autónoma de Barcelona, Spain
 • Francesco Bellotti, University of Genova, Italy
 • Pere Brunet, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
 • Areti Damala, University of Strathclyde, UK
 • Matteo Dellepiane, ISTI-CNR, Italy
 • Livio de Luca, CNRS/MCC MAP, France
 • Luciana Duranti, University of British Columbia, Canada
 • Susan Hazan, The Israel Museum, Israel
 • Win Hupperetz, Allard Pierson Museum, University of Amsterdam, The Nederlands
 • Tsvi Kuflik, University of Haifa, Israel
 • Xuelong Li, Chinese Academy of Sciences, China
 • Carlo Meghini, ISTI-CNR, Italy
 • Mark Mudge, Cultural Heritage Imaging, USA
 • Sofia Pescarin, CNR ITABC, Italy
 • Fabio Remondino, Bruno Kessler Foundation, Italy
 • Julian Richards, University of York, UK
 • Karina Rodriguez-Echavarria, University of Brighton, UK
 • Robert Sablatnig, Vienna University of Technology, Austria
 • Filippo Stanco, University of Catania, Italy
 • Didier Stricker, German Research Center for Artificial Intelligence, Germany

Visit jocch.acm.org for further information or to submit your manuscript.

The Web as History, Using Web Archives to Understand the Past and the Present, an open book publication

The Web as History: Using Web Archives to Understand the Past and the Present (eds. N. Brügger, R. Schroeder). London: UCL Press, 2017

Download FREE copy: https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/the-web-as-history

Probing a nation’s web domain: A new approach to web history and a new kind of historical source. In G. Goggin, M. McLelland (Eds.), The Routledge Companion to Global Internet Histories (pp. 61-73). New York/Abingdon: Routledge 2017.

Webraries and Web Archives: The Web between public and private. In D. Baker, W. Ewans (Eds.), The End of Wisdom?: The Future of Libraries in a Digital Age (pp. 185–190). Oxford: Chandos Publishing, 2017.
Pre-pub versions:
https://www.researchgate.net/publication/312006853_Webraries_and_Web_Archives_-_The_Web_Between_Public_and_Private
https://www.academia.edu/30729119/Webraries_and_Web_Archives_The_Web_between_public_and_private

Digital Humanities. In K.B. Jensen, R.T. Craig, J. Pooley, E. Rothenbuhler (Eds.), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy (vol. 1, pp. 548-556). Oxford: Wiley-Blackwell/The International Communication Association (ICA), 2016

Digital Humanities in the 21st Century: Digital Material as a Driving Force, Digital Humanities Quarterly, 10(3), 2016
Read article: http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/10/3/000256/000256.html

The Web’s first 25 years (guest editor and Introduction), New Media & Society, 18(7), 2016
Read more: http://nms.sagepub.com/content/18/7

A brief history of Facebook as a media text: The development of an empty structure, First Monday, 20(5), 2015
Read article: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5423

CALL FOR PAPERS Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society

Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society is an international, interdisciplinary peer-reviewed journal concerned with research on the cultural, social, political and technological histories of the internet and associated digital cultures. The journal embraces empirical as well as theoretical and methodological studies within the field of the history of the internet broadly conceived — from early computer networks, usenet and Bulletin Board Systems, to everyday Internet with the web through the emergence of new forms of internet with mobile phones and tablet computers, social media, and the internet of things. The journal will also provide the premier outlet for cutting-edge research in the closely related area of histories of digital cultures.

A hallmark of the journal is its desire to publish and catalyse research and scholarly debate on the development, forms, and histories of the internet internationally, across the full global range of countries, regions, cultures, and communities. Importantly, the journal draws on a wide range of disciplines within the humanities and the social sciences. Internet Histories will also be open to interdisciplinary studies of history of internet and digital cultures, from computer, information, engineering, and other science and technology researchers.

Contributions might include but not be limited to:

 • History of the internet and the web
 • Web histories
 • History of networks
 • Alternative, marginal, or subcultural histories
 • Feminist, queer, and disability histories
 • Local and regional internet histories
 • Gender and race studies of digital cultures
 • Histories of digital recording, production, distribution, file formats and sharing
 • Internet and digital music and sound histories
 • Infrastructure studies
 • National paths to digitalization
 • Telecommunications and computing convergence
 • History of code, protocols, services, interfaces, graphical representation and interactivity
 • History of online communities
 • History of digital uses, users and cultures
 • Internet governance, regulation and policy history
 • Historical cross-media studies
 • Pedagogy and teaching of internet histories
 • Methodological approaches to study digital and network histories
 • Histories of internet policy, law, and regulation

Submission Guidelines

A typical original article for this journal should be more than 6000 and no more than 8000 words; this limit includes tables; references; figure captions; endnotes. For advice on preparing a manuscript to submit to the Journal, please refer to the Instructions for Authors here.

This journal uses Editorial Manager to manage the peer-review process. If you haven’t submitted a paper to this journal before, you will need to create an account in the submission centre. Submit your paper here.

Editorial Information

Managing Editor
Niels Brügger
 – Aarhus University, Denmark

Editors
Megan Ankerson
 – University of Michigan, USA 
Gerard Goggin – University of Sydney, Australia 
Valérie Schafer – National Center for Scientific Research, France 
Ian Milligan – University of Waterloo, Canada 

Reviews Editor
Ian Milligan
 – University of Waterloo, Canada 

 

 

http://explore.tandfonline.com/page/ah/internet-histories

The Call for Presentations: Global Digital Humanities

CfP: Global Digital Humanities

Workshop Event at the University of Helsinki and Aalto University (Helsinki), 29-30 May 2017

Organizer: Prof. Dr. Xenia Zeiler, South Asian Studies, University of Helsinki
Collaborators: “DIG_IN: Digital Humanities Education Initiative Finland-India” (CIMO collaboration between South Asian Studies and HELDIG at HY, Aalto University and Srishti Institute of Art, Design and Technology in Bangalore/India), “Deep Learning and Semantic Fields in Akkadian Texts” (University of Helsinki)

As Digital Humanities becomes increasingly recognized as a significant discipline and embedded in university curricula internationally, it is instructive to recognize that most scholarship relevant to the discipline is still predominantly from Anglo-American countries such as the United States, United Kingdom and Australia. The event aims to demonstrate how diverse cultural, intellectual and linguistic contexts can and even necessarily must fruitfully contribute to shape the future direction of the discipline.

The 2 day seminar will be held at HY and Aalto University, and invites interested researchers from all levels (junior and advanced) to present and/or discuss their work, and students to take part. Thus, it will bring together researchers working on DH relevant themes beyond European and North American contexts, offer a platform for exchange on themes, methods and approaches, and in general, enhance the awareness for and visibility of DH research located beyond the hegemonic context. The reasoning for this is twofold: firstly, it is in the spirit of DH to encourage collaboration, remixing, and remediating, and secondly, to allow for a wider audience to access diverse culturally and locally inflected versions of DH in a quest to enlarge the scope of the discipline beyond the hegemonic.

If you are working on a DH relevant/related theme beyond European and North American contexts – be it with material and/or methodologies which originated beyond ‘Western’ contexts, or make use of broader global approaches, please contact Xenia Zeiler (xenia.zeiler@helsinki.fi) at the latest by 5 May 2017 with a title and short abstract. The workshop will be organized as a platform for discussion and getting to know each other’s work primarily, thus also work in progress is welcome. Potential themes include (but are not limited to) Global DH as related to

 • Archaeology and History
 • Design
 • Linguistics
 • Video Games

The event is free of charge, and we look forward to a fruitful discussion.

The event is intended to have a workshop atmosphere, and also work in progress and esp. doctoral students are very welcome.

The major reason is to bring together people in the larger Helsinki region working on various aspects of DH beyond Europe, and to get to know each other. We understand DH to include not only the level of developing/applying digital tools on cultural material, but also the level of researching digital media (f.e. social media) and their interaction with society.

The deadline for submitting a note of interest and title/short abstract (~150 words) is now extended to 5th of May 2017.

European University in St.-Petersburg: ”After Post Photography”

European University in St.-Petersburg:
”After Post Photography” conference 
19.–20.5.2017

Submission deadline: 22.1.2017.

With the third edition of After Post-Photography we will continue to explore how photographic images and realities – whatever they may be – are interconnected. We share the post-photographic critique that these connections are by no means stable as concepts such as indexicality suggest. Yet in particular the practices of using and perceiving photographic images treat the images as if they indeed were imprints, records, representations or models of realities. With the conference After Post-Photography 3 we aim in particular at reconsidering and reflecting how notions such as indexicality and the truth of the photographic image retain their validity and importance even after they were deemed obsolete.

The conference is intended as platform for multidisciplinary research within the domains of visual, cultural, scientific and technical studies, and the approaches to the specific subjects can be of historical, empirical or theoretical nature. The papers could address topics such as, but are not limited to:

 • Reconsidering the history and historiography of photography.
 • History of photography as a history of practices.
 • Applications of photographic processes for producing non-photographic images.
 • Photographic aesthetics for non-photographic images.
 • Applications of photography for memory, remembrance, and reconstruction.
 • Analog features in digital photography.
 • Pre- and post-production in photography and film.
 • Representing temporality by the means of photography and film.

In particular we encourage papers dealing with the mobilisation of photography by way of smart phones, tablets, drones, dash and body cams. We would like to discuss in more detail how the relation between the picture and the depicted change with these tools; we are interested in contributions that shed light upon the practices of how the resulting images are perceived and processed; and we would love to know more about the role and recording of metadata of all sorts inextricably connected to these images.

Please submit your application including a short summary of your paper (250-400 words) in English using the following link https://easychair.org/conferences/?conf=app3 no later than 22 January 2017. NB that you should register at Easychair website to be able to submit your application. There is no participation fee.

We consider the possibility of on-line participation. Working languages of the conference are Russian and English. The conference materials are planned for publication.

Organizing committee: Maria Gourieva, Friedrich Tietjen, Natalia Mazur, Daria Panaiotti, Olga Davydova

Conference dates: 19.–20. May 2017.

CFP 2017 Приглашение

Invitation: Aalto Digi Breakfast on Digital Cultural Heritage 19.5.2015

 

Aaltofest

Dear recipient,

welcome to the Aalto Digi Breakfast on “Digital Cultural Heritage”!

May 19, 2015, at 8:00-9:30 o’clock, at Open Innovation House (OIH), Otaniementie 19, Espoo

Please register no later than 11 May at

http://www.aalto.fi/en/research/platforms/digi/cultural_heritage/digital_cultural_heritage_registration/

and forward this invitation to your colleagues, too. Details at

http://www.aalto.fi/en/research/platforms/digi/cultural_heritage

Today our topic is how to make the collections held by libraries, archives, museums and audiovisual archives available online, and how this is a win-win for culture and research.

Programme:

8:00 Breakfast is served
8:15 Opening by professor Lily Diaz
8:25 Presentations:

 • Professor Eero Hyvönen: Publishing Cultural Heritage on the Semantic Web as Linked Open Data – Tools, Services, and Applications of the Semantic Computing Research Group (SeCo)
 • Jukka Savolainen: Digital media in the museum – a tool for visitor engagement or material for collections
 • Hannu Häkkinen: Digital Cultural Heritage and the Picture Collections of the National Board of Antiquities: objectives and challenges
 • Heli Kautonen: Access improved – Finnish culture for creative industries in Finna

9:25 Wrap-up and next steps at Aalto

Digitalization of the cultural heritage of humanity is one of the pressing issues in the Information Society. As the keepers of the nation’s heritage, heritage institutions such as archives, libraries and museums are implicated not only in the safeguarding of the patrimony that tells history of the people, but also in how that history is narrated. In our contemporary world that mission has been rendered into a task that translates to more that being repositories of artefacts. Nowadays museums for example, are expected to provide a wide array of services, from the ubiquitous guided tours, to more challenging activities including sessions in which visually challenged patrons can handle 3D forms, such as sculptures, to activities in which young audiences might learn about ‘sonification’ techniques to render accessible visual works of art, to workshops where immigrants and first-generation citizens search to find a way to reflect themselves into the fabric of the nation. During this session we will hear from experts who are involved in this important work.

Today’s event is also part of Aalto Festival http://www.aaltofestival.fi/2015/en/

Aalto Festival showcases the talents of Aalto University students, graduates and faculty. The festival is a collection of over 30 events, exhibitions, and seminars, and takes place in Helsinki and Espoo 18–31 May 2015.

In the Digi Breakfasts, Aalto university’s key digi themes are discussed within the Aalto community and with outside stakeholders. The events are open for everyone and they are arranged by Aalto Digi Platform which is Aalto’s new means of collaboration in the field of ICT and digitalisation, to maximize Aalto’s internal synergies in a non-exclusive manner, and to increase Aalto’s external visibility.

Aalto University is the leading university in Finland in the field of digitalization in the number of students, professors, publications or funding. In the field of ICT, Aalto belongs to the best 1% of all universities worldwide. http://aalto.fi/digiplatform

More information from: ella.bingham@aalto.fi and yrjo.neuvo@aalto.fi (Digi Platform), lily.diaz@aalto.fi (Digital Cultural Heritage), mauri.airila@aalto.fi (Aalto’s Platforms).

Welcome!

Mauri Airila

Professor, Assoc. VP

Aalto University

Invitation_pdf

Critical, Expanded, Material: Re-thinking the Digital Humanities

A Helsinki Collegium for Advanced Studies/Sussex Humanities Lab Symposium

Monday, January 12th, 2015
Time: 1:30 – 5:30
Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabiankatu 24 A, Seminar Room 136, Ground Floor.

Speakers:
Tim Hitchcock, Professor of Digital History
‘Voices of Authority: recreating the trial experience using the Old Bailey Online’
Sally Jane Norman, Professor of Performance Studies
‘Performance and Live Data’
Dr. David Berry, Reader in Digital Media
Digital Humanities and the Post Digital (title to be confirmed)
Professor Caroline Bassett, Helsingin Sanomat Foundation Fellow, Helsinki Collegium for Advanced Studies
‘A lateral theory of time travel: digital humanities, SF and influence’

Digital transformation is transforming cultural forms and practices as well as ways of researching and publishing. The objects as well as the tools and methods of humanist study are changing. In this context there is a growing realization of the need to re-invent digital humanities, to expand its reach, to develop critical modes of analysis, and explore new forms of cultural production. The Sussex Humanities Lab (SHL), a four year research programme based at the University of Sussex in the UK, is exploring these issues and the symposium is intended to develop a dialogue between the SHL and academics engaged with digital humanities in Finland.

Convenor/organizer Mikko Tolonen, HCAS.
Registration for this event is required but free of charge. Please register online.
Holding page for registration is:
http://www.helsinki.fi/collegium/events/rethinking-digital-humanities/index.html

 

The Women that Tech Forgot

‘The Innovators’ by Walter Isaacson: How Women Shaped Technology

By NICK BILTON OCT. 1, 2014

While spending the summer of 2007 in Aspen, Colo., Walter Isaacson and his wife, Cathy, spent much of their waking moments hounding their daughter to finish — or even start, for all they knew — her compulsory college essay. Finally, after hearing enough from her nagging parents, Betsy Isaacson locked herself in her bedroom until she emerged with a completed two-page essay. “Congratulations, Betsy,” Mr. Isaacson recalls saying as they stood in the living room. “What did you write it about?” “Ada Lovelace,” she replied. This was followed by a long, awkward silence. Mr. Isaacson, who was just beginning work on a biography of Steve Jobs, could not recall who Ms. Lovelace was. “She’s one of the women who has been written out of the history of computing,” his daughter replied…

Read the full version of article in The New York Times, Fashion and Style section.