Category Archives: Defence

For doctoral defences

Väitös graafisen suunnittelun alalta: VTM Harri Heikkilä, torstaina 13.4.

Aalto-yliopiston Median laitokselle tehty tutkimus pohtii kirjan sähköistymiseen ja sähkökirjan valtavirtaistumiseen liittyviä ongelmia ja luo niihin ratkaisuja.

VTM Harri Heikkilä esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Tämä ei ole kirja – Sähkökirjan valtavirtaistumisen haasteet torstaina 13. huhtikuuta 2017.

Vastaväittäjä: FT, prof. Jaakko Suominen, Turun yliopisto
Kustos: professori Teemu Leinonen, Aalto-yliopiston median laitos

Paikka: Sampo-sali, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki, FI
Aika: 13. huhtikuuta 2017 kello 12:00 – 14:00

Keskustelu käydään suomeksi. The discussion will be in Finnish.

TIETOA VÄITÖKSESTÄ:

Teknologian valtavirtaistuminen edellyttää innovaation vakiintumista johonkin muotoon. Tällä hetkellä keskustelu siitä, millä tavalla painetun kirjan perinne kohtaa internetin on vielä kesken. Valtavirtaistumisen muistakin edellytyksistä on toteutunut vain osia ja nekin paikallisesti.

Heikkilä uskoo, että teknologiakritiikki on tärkeä osa tietotekniikan kehitystä. Teknologian luo ihminen ihmiselle, ja sen kehittyminen tapahtuu dialogissa. Palaute ei vain aina löydä perille, sillä tarpeettoman usein käyttäjä syyttää itseään teknologian toimimattomuudesta. Teknologian on muokkauduttava ihmisten tarpeisiin, ei päinvastoin.

Tutkimukseen sisältyy ensimmäinen laajamittainen sähkö- kirjatutkimuksen katsaus suomeksi ja sähkökirjan kehityksen analyysi. Tätä analyysia tukevat asiantuntijoiden haastattelut.

Sähkökirjan käyttäjäryhmien muuttumiseen ei ole aikaisemmin kiinnitetty tarpeeksi huomiota, vaikka tämä on olennainen osa teknologian muokkautumista, koska eri käyttäjäryhmät omaavat erilaiset tarpeet. Väitöksen mukaan sähkökirjaa on hyödyllistä tarkastella kokonaisena alustana, jonka tule vastata varhaisen enemmistön tarpeisiin, mutta samalla täyttää yhteiskunnallisia tarpeita ja löytää onnistunut keino integroitua kirjan perinteeseen.

Tuloksena tutkimus esittää myös mahdollisen ratkaisumallin, löydösten perusteella mallinnetun kokeellisen sähkökirjakonseptin, joka on samalla osa keskustelua sähkökirjan tulevasta muodosta.

TERVETULOA!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

http://www.aalto.fi/fi/current/events/2017-04-04-004/

see in English: http://www.aalto.fi/en/current/events/2017-04-04-004/

Dissertation in field of media: MA Samir Bhowmik

You are cordially invited to the Defence of Doctoral Dissertation of MA Samir Bhowmik:

Deep Time of the Museum.
The Materiality of Media Infrastructures.

2nd of December 2016, 12.00–14.00
Media Factory Auditorium
3rd floor, Hämeentie 135 A
00560, Helsinki, FI
(Enter the building from Arabiakeskus’ doors, stairs on the right after the coffee shop, go one floor up and take left. Media Factory is opposite to the Aalto bookstore.)

The dissertation aims to address the ecological impact of museums and digital heritage. It suggests a design framework towards sustainability.

Opponent: PhD Susanna Pettersson, Ateneum Art Museum
Custos: professor Lily Diáz, Aalto University Department of Media.

Discussion will be held in English.

ABSTRACT

The museum has a ‘material bias’. Beyond the materiality of artifacts, vitrines and dioramas, media technologies for digitization, collections and representation play an ever expanding role today in the fostering of cultural heritage. An enormous amount of media systems and infrastructures are required to maintain and support emerging museum spaces and practices. Composed of a complex and historical body of media devices, most of these are an assortment of black-boxed proprietary hardware and software technologies. Energy footprints have expanded and embodied energy remains undocumented. Behind every act of digitization and mediation lies a chain of data centers, rare earth mining, silicon chip manufacturing and dystopian toxic lakes. The life-span of this media infrastructure is limited and obsolescence drives a perpetual upgrading, resulting in colossal digital rubbish and toxic waste. What is the environmental burden carried by museums? What is the material and energetic footprint of digital heritage? How can the cultural assets of memory institutions be sustained? Through a multi-disciplinary and critical approach to museum infrastructures the dissertation aims to address the ecological impact of museums and digital heritage. First, via an extensive excavation of the museum as a media infrastructure the study seeks to understand the materiality of digital heritage as based in the growing entanglements of media devices, energy and material resources. The study then presents two experimental design interventions within and beyond the museum walls. These were implemented to explore novel ecological media infrastructures and operative methods. Finally, combining these with concepts found from the excavation, a design framework is synthesized that provides guidelines for museums and their user communities toward shaping an ecological institution.

Find the event on Facebook.

WELCOME!

Defence of Dissertation in the Field of Media: MA Marc Goodwin

WELCOME TO A DOCTORAL DEFENCE


MA Marc Goodwin will defend his dissertation

Architecture’s Discursive Space: Photography 

Friday 30 September 2016,
at 12:00 – 14:00
School of Art, Design and Architecture, lecture hall 822
Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki, FI

Opponent: lecturer Niclas Östlind, University of Göteborg

Custos: professor Merja Salo, Aalto University, Department of Media

The discussion will be in English.

ABSTRACT:
This research asks the simple question: Do images make buildings? More specifically, it asks how. The research question is addressed via four articles, published in peer-reviewed journals from 2013 to 2016. Each looks at a different aspect of the question, including: visual conventions, visualising atmosphere, photography as visual data, and the repeatability of these experiments. In addition, the dissertation includes extensive photography section that both illustrates the texts as well as dialoguing with them.

A brief description of each article follows.

‘Nine Facts About Conventions in Architectural Photography’ published in the Nordic Journal of Architectural Research (NJAR 1/2014).

This study is one of the first to use content analysis of images as a means of interpreting architectural discourse. Nine facts were extracted from a detailed analysis of images that appeared in 3493 pages of the Finnish Architectural Review (ARK) between 1912 and 2012. Close attention was paid to the types of images used repeatedly in order to focus on key editorial and photographic decisions. Editorial decisions consisted of type, size, chromatic scale and number of images. Photographic decisions consisted of human presence, weather, depth-of-field and camera orientation for interior and exterior photographs. Data, which quantifies the frequency of each type of image, indicates that there is a strong reliance on visual conventions in ARK. When considering the limited range of images used in the publication, it becomes clear there is little correlation between the complexity of architectural language and environments and the simplicity of its depiction. That discrepancy suggests there is a need for research and development in the field of architectural photography in order to better inform readers about the diversity of architectural practices.

‘A Hinge: Field-testing the Relationship Between Photography and Architecture, in the Journal of Artistic Research (JAR 3/ 2013).

This article seeks to share the methods and preliminary results of an artistic research project in the field of architectural photography. A central concern is the representation of atmosphere in place of the standard depiction of objects. Important also is an attempt at co-design through an interview process with architects based on the notion of the dialectic. This aspect of the study is important not only for this experiment itself but is also crucial for analysing the scalability of practices pursued in this investigation. Findings include excerpts from interviews and examples of photographs. More than just a project about photographic practices, however, this study is part of a larger investigation into the relationship that has developed between photography and architecture, focussing especially on Finland and Denmark, and the institutional practices of architects, publishers and photographers working in collaboration.

‘Architecture’s Discursive Space: Photography’, currently in peer review for the book ‘Visual Methodologies in Architectural Research’, due to be published by Intellect in 2016.

Ultimately, I conclude that conventional architectural photography is reliant upon one atmosphere – the blue and white of eternal summer that has replaced the black and white photography that came before it. A simple system of visual categorisation through grids became my working method for dealing with terabytes of data in the form of photographs. The grid, it is argued, is at the core of architectural depiction, with origins in Renaissance treatises. As a contemporary editing system, however, grids make it easy to spot patterns in purchased / published images, and cross-check statements made in interviews and in writing with photographic statements.

 ‘Grey Matter’, to be published in the first 2016 edition of the International Journal of Education through Art.

It was important to test the repeatability of this research. Could others use atmospheres as a system for classifying images? Is it useful to look at conventional photography as one such atmosphere? Could the classroom be used as a research lab to test the viability of non-conventional atmospheres in the world of architecture. The second phase of the nine-month course ended in a highly successful exhibition and talk at the Finnish Museum of Architecture. The course and exhibition were called Grey Matter because images sought to reflect the lived experience of autumnal Helsinki, testing claims that good architecture must be shown in good weather.

Findings in this research challenge received wisdom about ‘objective’ photography of architecture. They suggest the need for scrutiny of conventionalised practises and argue for an expanded field of architectural photography. That new architectural photography would be informed by the notion of atmosphere and its categorisation into a panoply of responses to site conditions.

The architectural atmosphere sine qua non, known as objective photography, is taught in schools and enforced through repeated global publication. This research suggests that interdisciplinary courses between photography and architecture departments might disrupt the current beliefs and practices of educators and publishers alike. This dissertation argues in favour of such a disruption.

http://www.marc-goodwin.com
http://archmospheres.com

WELCOME!

 


TERVETULOA VÄITÖSTILAISUUTEEN 


MA Marc Goodwin esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Architecture’s Discursive Space: Photography perjantaina 30 syyskuuta 2016, klo 12–14. Tilaisuus järjestetään Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa: Hämeentie 135 C, ls. 822, 8. krs, 00560, Helsinki, FI. Vastaväittäjänä toimii yliopistolehtori Niclas Östlind, University of Göteborg. Kustoksena on professori Merja Salo Aalto-yliopiston median laitokselta.

Keskustelu käydään englanniksi.

Valokuvaaja Marc Goodwinin tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen, miten valokuvat luovat mielikuvaa rakennuksista ja arkkitehtuurista. Tuottavatko kuvat rakennuksia, ja millä tavoin ne sen tekevät?

Vastausta hahmotellaan eri näkökulmista neljässä artikkelissa, jotka on julkaistu vuosina 2013–2016 vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa. Ensimmäisessä artikkelissa kuvataan arkkitehtuurivalokuvauksen kuvallisten konventioiden historiallista muotoutumista Suomessa Arkkitehti-lehdessä vuosina 1912-2012 julkaistujen valokuvien avulla. Kuvien analyysi osoittaa, että vain pientä osaa valokuvauksen ilmaisukeinoista on käytetty kuvattaessa arkkitehtuuria. Samalla avautuu kysymys siitä, voisiko arkkitehtuurivalokuvauksen visuaalista palettia monipuolistaa.

Toisessa artikkelissa on tutkittu arkkitehtien käsityksiä hyvästä arkkitehtuurivalokuvasta haastattelemalla pohjoismaisia arkkitehtejä. Esiin nousee ajatus atmosfääristä eli tunnelmasta ja sen tuottamisesta valokuvauksen keinoin.

Kolmannessa artikkelissa Goodwin kokeilee ruudukon eli gridin käyttöä sekä kuva-aineiston hallinnan että analyysin välineenä. Gridi on keskeinen työkalu ja käsite niin arkkitehtuurissa kuin valokuvauksessakin, ja sen avulla voidaan luoda siltaa arkkitehtien ja valokuvaajien erillisten diskurssien eli keskusteluavaruuksien välille.

Neljäs artikkeli testaa atmosfäärin ja gridin käsitteitä käytännössä ja kuvaa opetuskokeilua, jossa arkkitehtuurin ja valokuvauksen opiskelijoiden yhteisellä kurssilla etsittiin uudenlaisia, rakennuksen ympäristön ja vuodenajan paremmin huomioivia kuvaustapoja. Kurssin tulokset esitettiin näyttelynä Suomen rakennustaiteen museossa.

Marc Goodwin on englantilainen, arkkitehtuuriin erikoistunut valokuvaaja. Väitöskirja sisältää laajan, tekstejä havainnollistavan ja niiden kanssa keskustelevan kuva-aineiston.

http://www.marc-goodwin.com
http://archmospheres.com

TERVETULOA!

Defence of Dissertation in the Field of Media: MA Hans Põldoja

WELCOME TO A DOCTORAL DEFENCE


MA Hans Põldoja will defend his dissertation

The Structure and Components for the Open Education Ecosystem:
Constructive Design Research of Online Learning Tools

on Friday 23. September 2016,
at 12:00 – 14:00
Media Factory Auditorium, 3rd floor,
Hämeentie 135 A, 00560, Helsinki, FI

Opponent: Ph.D. Terry Anderson,
Centre for Distance Education, Athabasca University, Canada.

Custos: Professor, DA Teemu Leinonen,
Aalto University Department of Media.

The discussion will be in English.

ABSTRACT:
This research studies the design of online learning tools for open education. The dissertation is based on five articles and design case studies that explore open education from different perspectives: open educational resources, open learning environments, and assessment of teachers’ competencies. The underlying concept of the study is the open education ecosystem. The study explores the ways in which the design of online learning tools could benefit from the digital ecosystems approach. The design of online learning tools for open education presents wicked problems, that involve ill-defined requirements and contemplates the influence on and by the stakeholders and other components of the ecosystem. Firstly, to clarify the design challenges related to the open education ecosystem, this study summarizes a set of design challenges presented in design case studies. Secondly, it identifies and recommends a set of design patterns that address these design challenges. Finally, the study proposes the structure and components that are needed for the open education ecosystem.

WELCOME!