Aalto ENG Annual Review

Tässä poimintoja 15.2. järjestetystä ENG-korkeakoulun vuotuisesta katsauksesta, eli Annual Review:sta.

 • Vuodesta 2010 vuoteen 2016 ENG-korkeakoulussa järjestettävien kurssien määrä on laskenut 508:sta 358:aan.
 • Kurssipalautteen vastausprosentti on keskimäärin 25 %.
  • Muistakaa antaa kurssipalautetta! Vain palautetta antamalla voi vaikuttaa.
 • 55 op vuodessa suorittavien opiskelijoiden määrä ei ole kasvanut tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2015 tavoite oli 880 opiskelijaa. Vuosina 2013-2015 55 op suorittaneita opiskelijoita on ollut noin 650. Tämä vaikuttaa suoraan yliopiston valtiolta saamaan rahoitukseen.
 • Koulun tämän vuoden tavoitteiksi nousivat:
  • Tutkimus: Selkeytä indikaattoreita (Key perforance indicators = KPI) ja Aallon profilointistrategiaa
  • Opetus ja oppiminen: Kandidaattiohjelman resursoinnin kehittäminen
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Strategisten kumppanuussuunnitelmien vakiinnuttaminen

YT-neuvottelut päätökseen

Aalto-yliopiston YT-neuvottelujen tuloksia esiteltiin 29.1. tilaisuuksissa. Neuvotteluiden lopputulemana 186 henkeä irtisanottiin ja 130 poistuu määräaikaisuuksien lakkauttamisten ja eläköitymisten myötä. ENGissä lähtöpassit sai 54 henkeä opetuksesta ja tutkimuksesta, ja 14 henkeä muusta henkilöstöstä. Lisää tietoa YT-neuvotteluista voi lukea insidesta: https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=41934328

ENG-korkeakoulussa paljon poistumaa tapahtuu tutkijoista, jotka ovat olleet osittain TEKES-rahoituksella ja osittain yliopiston rahoituksella töissä. YT-neuvottelujen tuloksen ei pitäisi vaikuttaa opetuksen järjestämiseen. Pitkällä aikavälillä voi olla kuitenkin odotettavissa, että opetusresurssista tullaan säästämään.