Halloped-haku 2022 on auki – Call for halloped-applications 2022

(in English below)

Mikä ****n Hallopedi?!

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat korkeakoulun työryhmissä mukana olevia opiskelijajäseniä. Hallopedit osallistuvat korkeakoulun eri päätöksentekoelinten kokouksiin ja edustavat niissä opiskelijoita äänivaltaisina. Näissä kokouksissa päätetään suoraan opiskelijoita koskevista asioista, joten hallopedina toimiessa pääset suoraan vaikuttamaan sinua ja kanssaopiskelijoitasi koskettaviin päätöksiin! Hallopedit valitaan kerrallaan kalenterivuodeksi.

Valitut hallopedit jaetaan mukaan useampaan eri toimielimeen, joilla on eri vastuualueita. Esimerkkejä näistä ovat kandidaattiohjelman ja maisteriohjelmien ohjausryhmät.

Hallopedinä toimiminen ei vie paljon aikaasi, arvioilta joitakin tunteja kuukaudessa toimielimestä riippuen. Lisätietoja hallopedeistä löydät AYY:n sivuilta: https://www.ayy.fi/fi/hakukuulutus-aalto-yliopiston-hallinnon-opiskelijaedustajaksi-0

Lisätietoja eri toimielimistä ja niihin hakemisesta saat myös:

  • Ensivuoden opintoministeriltä Aku Mustalahdelta (TG: @vitkaton_tarkastelija)
  • Minulta (TG: @santerirk)
  • ENGin tämän vuoden halloped-vastaavalta Jani Pusulalta (TG: @pusulaj)

Lisätietoja paikoista sekä hakulomakkeen löydät https://beta.halloped.fi/. Halloped-haku on auki 30.11 klo 23:59 asti.

Lähtökohtaisesti hakukelpoisia ovat kaikki Aalto-yliopiston läsnäolevat perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat. Hallopediksi hakiessa ET tarvitse minkäänlaista aiempaa kokemusta, vaan tehtäviin koulutetaan. Ainoastaan kiinnostus riittää!

Santeri Ritakallio

Opintoministeri 2021

What the **** is a halloped?!

Hallopeds are student representatives in the university government. Hallopeds take part in different decision-making groups alongside with teachers and university staff, as full members with voting rights. In these meetings you will get a change to directly affect decision concerning you and your fellow students! Hallopeds are chosen for one calendar-year at the time.

Chosen hallopeds are divided for several groups, each having their own field of focus. Examples of these groups are the steering groups for Bachelor’s degree and the Master’s degrees.

Being a halloped won’t take much of your time, approximately a few hours a month depending on the group. More information on hallopeds can be found here: https://www.ayy.fi/en/call-for-applications-for-student-representatives-in-the-administration-of-aalto-university-2

You can also contact for information on different groups and applying to them from either:

  • Next year’s Studies Minister Aku Mustalahti (Telegram: @vitkaton_tarkastelija)
  • Myself (Telegram: @santerirk)
  • This year’s halloped responsible Jani Pusula (Telegram: @pusulaj)

Information on halloped-groups and the application form can be found at: https://beta.halloped.fi/en/aalto.fi/get-started.

Halloped-applications can be submitted until 30th of November, 23:59.

In principle, all undergraduate and doctoral students of Aalto University are eligible to apply. For halloped-application, no previous experience in anything is needed, you will receive instructions for your duties. Only interest is needed!

Santeri Ritakallio

Studies Minister 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *