Halloped-haku 2022 on auki – Call for halloped-applications 2022

(in English below)

Mikä ****n Hallopedi?!

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat korkeakoulun työryhmissä mukana olevia opiskelijajäseniä. Hallopedit osallistuvat korkeakoulun eri päätöksentekoelinten kokouksiin ja edustavat niissä opiskelijoita äänivaltaisina. Näissä kokouksissa päätetään suoraan opiskelijoita koskevista asioista, joten hallopedina toimiessa pääset suoraan vaikuttamaan sinua ja kanssaopiskelijoitasi koskettaviin päätöksiin! Hallopedit valitaan kerrallaan kalenterivuodeksi.

Valitut hallopedit jaetaan mukaan useampaan eri toimielimeen, joilla on eri vastuualueita. Esimerkkejä näistä ovat kandidaattiohjelman ja maisteriohjelmien ohjausryhmät.

Hallopedinä toimiminen ei vie paljon aikaasi, arvioilta joitakin tunteja kuukaudessa toimielimestä riippuen. Lisätietoja hallopedeistä löydät AYY:n sivuilta: https://www.ayy.fi/fi/hakukuulutus-aalto-yliopiston-hallinnon-opiskelijaedustajaksi-0

Lisätietoja eri toimielimistä ja niihin hakemisesta saat myös:

  • Ensivuoden opintoministeriltä Aku Mustalahdelta (TG: @vitkaton_tarkastelija)
  • Minulta (TG: @santerirk)
  • ENGin tämän vuoden halloped-vastaavalta Jani Pusulalta (TG: @pusulaj)

Lisätietoja paikoista sekä hakulomakkeen löydät https://beta.halloped.fi/. Halloped-haku on auki 30.11 klo 23:59 asti.

Lähtökohtaisesti hakukelpoisia ovat kaikki Aalto-yliopiston läsnäolevat perus- tai jatkotutkinto-opiskelijat. Hallopediksi hakiessa ET tarvitse minkäänlaista aiempaa kokemusta, vaan tehtäviin koulutetaan. Ainoastaan kiinnostus riittää!

Santeri Ritakallio

Opintoministeri 2021

What the **** is a halloped?!

Hallopeds are student representatives in the university government. Hallopeds take part in different decision-making groups alongside with teachers and university staff, as full members with voting rights. In these meetings you will get a change to directly affect decision concerning you and your fellow students! Hallopeds are chosen for one calendar-year at the time.

Chosen hallopeds are divided for several groups, each having their own field of focus. Examples of these groups are the steering groups for Bachelor’s degree and the Master’s degrees.

Being a halloped won’t take much of your time, approximately a few hours a month depending on the group. More information on hallopeds can be found here: https://www.ayy.fi/en/call-for-applications-for-student-representatives-in-the-administration-of-aalto-university-2

You can also contact for information on different groups and applying to them from either:

  • Next year’s Studies Minister Aku Mustalahti (Telegram: @vitkaton_tarkastelija)
  • Myself (Telegram: @santerirk)
  • This year’s halloped responsible Jani Pusula (Telegram: @pusulaj)

Information on halloped-groups and the application form can be found at: https://beta.halloped.fi/en/aalto.fi/get-started.

Halloped-applications can be submitted until 30th of November, 23:59.

In principle, all undergraduate and doctoral students of Aalto University are eligible to apply. For halloped-application, no previous experience in anything is needed, you will receive instructions for your duties. Only interest is needed!

Santeri Ritakallio

Studies Minister 2021

Kuulumisia kandidaattitutkinnon uudistumisesta

Vuosi 2021 alkaa olla loppusuoralla. Tämäkin vuosi on oltu pääosin etänä, mutta pientä toivonkipinää on havaittavissa. Tiloja on alkanut hiljalleen avautua ja lähitapahtumia on voitu järjestää sitseistä approihin.

Koronan lisäksi tämä vuosi on poikkeuksellinen toisestakin syystä: Insinööritieteiden kandidaattitutkinnon uudistus on tulossa, ja syksystä 2022 alkaen tutkinnon rakenne muuttuu. Osittain uudistus on myös paluu vanhaan: jatkossa tutkinnon rakenne muuttuu siten, että opiskelija pääsee suoraan sisäänotossa suuntautumaan esimerkiksi konetekniikkaan tai rakennustekniikkaan.

Uudet pääaineet syksystä 2022 alkaen ovat:

  • Energia- ja konetekniikka
  • Rakennustekniikka
  • Kestävät yhdyskunnat
  • Kiinteistötalous ja geoinformatiikka

Samalla vanhat Insinööritieteiden korkeakoulun pääaineet Kone- ja rakennustekniikka, Energia- ja ympäristötekniikka sekä Rakennettu ympäristö lakkautetaan. Uudistuksen myötä käynnistyy neljän vuoden siirtymäaika, jolloin nykyiset opiskelijat voivat suorittaa kanditutkintonsa loppuun nykyisellä tavalla 31.7.2025 asti.

Jatkossa siis hakija voi valita kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi konetekniikan tai rakennustekniikan suuntautumisen jo hakuvaiheessa. Tavoitteena uudella tutkinnolla on antaa opiskelijalle laajemmat mahdollisuudet opiskella itseään kiinnostavia ammattiaineita jo kandidaattivaiheessa. Lisäksi tavoitteena on tukea suoraviivaista siirtymistä maisteriohjelmiin.

Täysin vanhaan järjestelmään ei kuitenkaan olla palaamassa. Vaikka uudistuksen ideana on mahdollistaa suuntautuminen halukkaille, omaa polkuaan ei tarvitse lyödä lukkoon kandidaattivaiheen aikana. Jos siis kandidaattiopiskelijalla herää kiinnostus muualle, toiseen maisteriohjelmaan hakeminen halutaan mahdollistaa kuten nykyisessäkin mallissa.

Tutkinnon muutos asettaa haasteita killoille, kun aiemmin samassa tutkinnossa olevat pääaineet eroavat toisistaan. Kun esimerkiksi konetekniikka ja rakennustekniikka eroavat, jatkossa rakennustekniikkaan suuntautuvat fuksit aloittavat Rakennusinsinöörikillassa.

Kuluvana syksynä aloittaa toimintansa uuden kandidaattiohjelman toteutusryhmä, jossa uusien tutkintojen sisällöt suunnitellaan lopulliseen muotoon. Olen mukana tässä ryhmässä edustamassa Koneinsinöörikiltaa ja seuraamassa työn etenemistä. Työ jatkuu keväälle 2022, jolloin uusien pääaineiden sisällöt on tarkoitus olla valmisteltuina uusia opiskelijoita varten.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan uudistuksen toteutuksen etenemisestä syksyn ja kevään aikana tai uudistus askarruttaa muuten, ota rohkeasti yhteyttä minuun. Kannustan tähän kaikkia uudistuksesta kiinnostuneita! Minä tai muutkaan opiskelijaedustajat emme ole kuin yksittäisiä kiltalaisia. Kaikkien kiinnostus ja mielipiteet ovat tervetulleita, sekä lisäävät prosessin läpinäkyvyyttä. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla santeri.ritakallio@aalto.fi tai Telegramissa @santerirk.

Korkeakoulun virallisen uutiset asiasta löydät: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=53681736

Hyvää loppuvuotta ja tulevaa kevätlukukautta kaikille!

Santeri Ritakallio

Opintoministeri 2021

Koneinsinöörikilta