Kuulumisia kandidaattitutkinnon uudistumisesta

Vuosi 2021 alkaa olla loppusuoralla. Tämäkin vuosi on oltu pääosin etänä, mutta pientä toivonkipinää on havaittavissa. Tiloja on alkanut hiljalleen avautua ja lähitapahtumia on voitu järjestää sitseistä approihin.

Koronan lisäksi tämä vuosi on poikkeuksellinen toisestakin syystä: Insinööritieteiden kandidaattitutkinnon uudistus on tulossa, ja syksystä 2022 alkaen tutkinnon rakenne muuttuu. Osittain uudistus on myös paluu vanhaan: jatkossa tutkinnon rakenne muuttuu siten, että opiskelija pääsee suoraan sisäänotossa suuntautumaan esimerkiksi konetekniikkaan tai rakennustekniikkaan.

Uudet pääaineet syksystä 2022 alkaen ovat:

  • Energia- ja konetekniikka
  • Rakennustekniikka
  • Kestävät yhdyskunnat
  • Kiinteistötalous ja geoinformatiikka

Samalla vanhat Insinööritieteiden korkeakoulun pääaineet Kone- ja rakennustekniikka, Energia- ja ympäristötekniikka sekä Rakennettu ympäristö lakkautetaan. Uudistuksen myötä käynnistyy neljän vuoden siirtymäaika, jolloin nykyiset opiskelijat voivat suorittaa kanditutkintonsa loppuun nykyisellä tavalla 31.7.2025 asti.

Jatkossa siis hakija voi valita kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi konetekniikan tai rakennustekniikan suuntautumisen jo hakuvaiheessa. Tavoitteena uudella tutkinnolla on antaa opiskelijalle laajemmat mahdollisuudet opiskella itseään kiinnostavia ammattiaineita jo kandidaattivaiheessa. Lisäksi tavoitteena on tukea suoraviivaista siirtymistä maisteriohjelmiin.

Täysin vanhaan järjestelmään ei kuitenkaan olla palaamassa. Vaikka uudistuksen ideana on mahdollistaa suuntautuminen halukkaille, omaa polkuaan ei tarvitse lyödä lukkoon kandidaattivaiheen aikana. Jos siis kandidaattiopiskelijalla herää kiinnostus muualle, toiseen maisteriohjelmaan hakeminen halutaan mahdollistaa kuten nykyisessäkin mallissa.

Tutkinnon muutos asettaa haasteita killoille, kun aiemmin samassa tutkinnossa olevat pääaineet eroavat toisistaan. Kun esimerkiksi konetekniikka ja rakennustekniikka eroavat, jatkossa rakennustekniikkaan suuntautuvat fuksit aloittavat Rakennusinsinöörikillassa.

Kuluvana syksynä aloittaa toimintansa uuden kandidaattiohjelman toteutusryhmä, jossa uusien tutkintojen sisällöt suunnitellaan lopulliseen muotoon. Olen mukana tässä ryhmässä edustamassa Koneinsinöörikiltaa ja seuraamassa työn etenemistä. Työ jatkuu keväälle 2022, jolloin uusien pääaineiden sisällöt on tarkoitus olla valmisteltuina uusia opiskelijoita varten.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan uudistuksen toteutuksen etenemisestä syksyn ja kevään aikana tai uudistus askarruttaa muuten, ota rohkeasti yhteyttä minuun. Kannustan tähän kaikkia uudistuksesta kiinnostuneita! Minä tai muutkaan opiskelijaedustajat emme ole kuin yksittäisiä kiltalaisia. Kaikkien kiinnostus ja mielipiteet ovat tervetulleita, sekä lisäävät prosessin läpinäkyvyyttä. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla santeri.ritakallio@aalto.fi tai Telegramissa @santerirk.

Korkeakoulun virallisen uutiset asiasta löydät: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=53681736

Hyvää loppuvuotta ja tulevaa kevätlukukautta kaikille!

Santeri Ritakallio

Opintoministeri 2021

Koneinsinöörikilta