Maisterivaiheen hakukohteiden muutoksien vaikutukset

Uudet englanninkieliset maisteriohjelmat starttaavat syksyllä 2016. Sitä myötä myös suomenkieliset maisterivaiheen hakukohteet poistuvat ensi vuoden haussa. Suomesta suoraan maisterivaiheeseen pyrkivät kilpailevat siis ensimmäistä kertaa paikoista kansainvälisten hakijoiden kanssa. Viime maisteriohjelman kehittämisryhmän kokouksen opintojen suunnittelija Tiina Kotti kertoi, että aikaisemmissa hauissa suomalaisten hakijoiden taso on ollut heikompi kuin ulkomaisten ja että hakukohteiden ”yhdistyminen” johtaa siihen, että entistä harvempi suomainen tulee valituksi.

Valitettavasti tilanne on kuitenkin sellainen, että ulkomailta tulevien opiskelijoiden työllistyminen Suomeen on ollut heikompaa kuin suomalaisten. Korkeakoulumme edustamat alat arvostavat suomenkielen taitoa, esimerkkinä rakennusteollisuus. Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kouluttaminen suomalaisten kustannukselle ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä palvele yhteiskuntaa. On toki mahdollista, että lisääntynyt hyvien ulkomaalaisten opiskelijoiden sisäänotto kiihdyttää arvoa tuottavaa tutkimusta, mutta tiedä häntä.

Maisterivaiheen hakukriteereistä päätetään korkeakoulukohtaisesti. Näitä kriteerejä on mahdollista muuttaa niin, että myös jatkossa suomalaisia hakijoita tulee valituksi. Esimerkiksi AMK-tutkinnon voi rinnastaa yliopistotason kandidaattitutkintoon, tai suomenkielen osaamisesta antaa lisäpisteitä hakemukseen.