Puljausohje toisen vaiheen haun käyttämisestä toiseen tai ”omaan” maisteripääaineeseen siirryttäessä

Uuden kandiohjelman opiskelija: oletko huolestunut siitä, pääsetkö haluamaasi maisteriohjelmaan? Koululta on tullut tiukka ohjeistus, että kandidaatin tutkinto pitäisi saada valmiiksi kolmessa vuodessa. Tällöin saa takuupaikan valitsemaansa maisteripääaineeseen. Kaikille tämä normaali opiskelutahti ei välttämättä sovi. Onneksi on vaihtoehtoinen tapa päästä juuri siihen haluamaasi maisteripääaineeseen.

Voit nimittäin hakea myös ns. toisen vaiheen eli maisterivaiheen haussa Aallon maisteripääaineeseen. Maisterivaiheen hakukriteereitä ovat aiemman tutkinnon soveltuvuus, aiemman tutkinnon suorituspaikan taso, opiskelumenestys aiemmassa tutkinnossa ja motivaatiokirje. Kaikkia kriteerejä arvostellaan väliltä 0-5. Aallon opiskelijana saa automaattisesti täydet pisteet kahdesta ensimmäisestä kriteeristä. Opintomenestyksessä tarkastellaan edellisen tutkinnon opintojen keskiarvoa. Pisteitä saa seuraavasti:

  • alle 3: 0 pistettä. Toisen vaiheen haussa ei voi tulla hyväksytyksi, jos keskiarvo on alle 3.
  • 3-3,5: 1 piste
  • 3,51-3,7: 2 pistettä
  • 3,71-3,9: 3 pistettä
  • 3,91-4,1: 4 pistettä
  • 4,11-5: 5 pistettä

Erityisesti niiden opiskelijoiden, jotka opiskelevat pitkään, mutta hyvällä menestyksellä kandidaatintutkintoa, ja jotka eivät ole varmoja pääsystään haluamaansa maisteripääaineeseen, kannattaa harkita hakemista toisen vaiheen haussa. Opiskelujen venyttämistä sinällään ei voi suositella, sillä viimeistään tukikuukaudet tulevat vastaan, jos kandidaatin tutkintoa opiskelee yli neljä vuotta.

Maisterivaiheen haku on auki vuosittain noin 1.12- 15.1. Maisterivaiheessa voi hakea, jos valmistuu kandidaatiksi saman vuoden kevääseen mennessä.