Aalto ENG Annual Review

Tässä poimintoja 15.2. järjestetystä ENG-korkeakoulun vuotuisesta katsauksesta, eli Annual Review:sta.

 • Vuodesta 2010 vuoteen 2016 ENG-korkeakoulussa järjestettävien kurssien määrä on laskenut 508:sta 358:aan.
 • Kurssipalautteen vastausprosentti on keskimäärin 25 %.
  • Muistakaa antaa kurssipalautetta! Vain palautetta antamalla voi vaikuttaa.
 • 55 op vuodessa suorittavien opiskelijoiden määrä ei ole kasvanut tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2015 tavoite oli 880 opiskelijaa. Vuosina 2013-2015 55 op suorittaneita opiskelijoita on ollut noin 650. Tämä vaikuttaa suoraan yliopiston valtiolta saamaan rahoitukseen.
 • Koulun tämän vuoden tavoitteiksi nousivat:
  • Tutkimus: Selkeytä indikaattoreita (Key perforance indicators = KPI) ja Aallon profilointistrategiaa
  • Opetus ja oppiminen: Kandidaattiohjelman resursoinnin kehittäminen
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Strategisten kumppanuussuunnitelmien vakiinnuttaminen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *