Työnohjaus – Miten siitä voi olla hyötyä opetustyössä?

a person holding a piece of a puzzle in their hands
Kuva: Vardan Papikyan, Unsplash

Työnohjaus on ”työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla” (https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tyonohjaus). Aallossa työnohjausta hyödyntävät niin esihenkilöt, yksittäiset työntekijät kuin tiimit.

Opetustyössä työnohjausta voi hyödyntää oman opettajuuden kehittymiseen ja oman työhyvinvoinnin lisäämiseen. Aallossa digitaalisten oppimisympäristöjen parissa asiantuntijana työskentelevä Outi Rautakoura on myös ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) ja hän on ohjannut lukukausittain opettajille työnohjausryhmiä syksystä 2021 alkaen. Annetaan Outin kertoa lisää.

Miten työnohjauksesta voi olla hyötyä opetustyössä?

”Opettajien työnohjausryhmissä kollegiaalisuus ja vertaistuki on tärkeintä. Muilla opettajilla voi olla samoja haasteita ja on kiinnostavaa kuulla, miten muut ovat niitä ratkoneet. Työnohjaus on pysähtymistä ja ohjatusti puhumme ryhmässä siitä, mistä opettajat haluavat puhua.”

Minkälaisia haasteita opettajamme nostavat ryhmässä esiin?

”Opettajat usein vaativat itseltään paljon ja ovat tunnollisia. Opetustyö on monella myös aika yksinäistä. Joskus kollegoiden ja usein myös esihenkilön tuki puuttuu monelta opettajalta, tai se ei ole riittävää. Jatkuvan parantamisen ja kehittämisen lisäksi, tai jopa sijaan, on hyvä huomata ja arvostaa jo kaikkea tehtyä upeaa työtä.”

Miten haasteita voidaan ratkoa työnohjauksen keinoin?

”Asioille voi yleensä aina tehdä jotain, ja joskus jo tilanteen hyväksyminen auttaa. Tähän liittyy työnohjauksen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Ryhmässä keskusteltaessa voi löytyä uusia ideoita kokeiltavaksi ja pohdittavaksi – pienin askelin kohti opettajan toivomaa suuntaa. Tärkeää on huomata myös ilon aiheita ja pysähtyä sen äärelle, missä on hyvä ja mitä opetustyö itselle antaa, esimerkiksi sen merkityksellisyys ja palkitsevuus.”

Minkälaisia teemoja opettajien työnohjauksessa on käsitelty?

”Työssä jaksamista ja työn rajaamista ja organisointia. Oman opettajaroolin selkeyttämistä, omien vahvuuksien ja motivaation kirkastamista ja jopa arvoja. Myös hankalat tilanteet työssä nousevat usein esiin ja yhdessä voidaan pohtia esimerkiksi jotain vuorovaikutustilannetta tai usein toistuvaa, hankalaksi koettua tilannetta.”

Entä osallistujien antama palaute?

”Osallistujat nostavat yleensä esiin vertaistuen tärkeyden ja sen, että kokemusten ja ajatusten jakaminen samaa työtä tekevien kanssa on antoisaa. Myös kuulluksi tuleminen, tilan saaminen, oivalluttavien kysymysten kysyminen vie eteenpäin omassa opetustyössä. Pysähtyminen kiireen keskellä kannattaa, koska itsensä ja oman hyvinvointinsa arvostaminen on tärkeää.”

Lisää tietoa

Mitä työnohjaus on? Suomen työnohjaajat ry 

Opettajien työnohjausryhmä syksylle 2023: https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/opettajien-tyonohjausryhma-syksy-2023-ilmoittautuminen-155-892023

Työnohjausta henkilökunnalle Aallossa: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tyonohjaus