Luentojen tallentamisen periaatteet in action

Syksyllä 2020 julkaistiin Aalto-yliopiston periaatteet luentojen tallentamisesta (linkki periaatteisiin), mitä nämä periaatteet sitten oikeastaan tarkoittavat opettajalle tai opiskelijalle?

Periaatteet koskevat yliopiston tiloissa tai verkossa toteutettavien luentojen tallentamista ja ne toimivat suuntaviittana siitä, mitä asiassa pitää huomioida, jotta luennon tallentamiseen liittyvät tietosuojaan, tietoturvaan, yksityisyydensuojaan, kotirauhaan sekä esimerkiksi opetuksen julkisuuteen liittyvät näkökulmat tulevat huomioiduksi.

Tärkeimmät nostot periaatteista opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta ovat:

1) Opiskelijoilla on oikeus tietää, mitkä opetustilanteet tallennetaan ja ketkä voivat katsoa tallenteen.

2) Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus päättää tallentamisen aikana, haluavatko he näkyä tallenteella tai puhua.

3) Tekijänoikeuslaki suojaa ja velvoittaa opettajaa sekä myös opiskelijaa: omaan käyttöön tallennettua ei saa oikeudetta jakaa eteenpäin!

4)Jos tallenne sisältää osallistujien nimiä tai muita vastaavia suoria tunnisteita (esim. osallistujalista), tallennetta ei saa jakaa kurssin ulkopuolisille ilman opiskelijoiden suostumusta.

5) Minkäänlaista interaktiivista opetusta, jonka olennainen osa on opiskelijoiden osallistuminen, tai opetustilanteita (kuten tilaisuuksia, joissa opiskelijat esittelevät töitään, tai tutoriaaleja) ei saa tallentaa, ellei siihen ole pyydetty osallistujien suostumusta heti toiminnan alkaessa.

6) Yliopiston ulkopuolisilta tahoilta (esimerkiksi vierailevilta puhujilta) on hankittava asianmukaisella suostumuslomakkeella nimenomainen suostumus siihen, että heidän esityksestään tehdään tallenne.

Lisäksi luentojen tallennuksen osalta on tärkeää huomioida saavutettavuusnäkökulmat. Näkyvin huomio saavutettavuuden osalta onkin tallenteen tekstitys. Tässä nostot Aallon ohjeista sekä saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolta:

1.Esityksistä ja luennoista tehdyt tallenteet tulee tekstittää jos tallennetta jaetaan esimerkiksi verkkosivustolla tai oppimisympäristössä myöhemmin.

2. Jos suoran lähetyksen tallenne jää verkkosivustolle, on se tekstitettävä viimeistään 14 vuorokautta ensilähetyksen jälkeen.

3.Vaikka lain saavutettavuusvaatimukset eivät koske suoria videolähetyksiä on niidenkin tekstittäminen suositeltavaa.

4.Suositeltavaa on myös tarjota käännöstekstitys.