Helmikuussa ENGissä tapahtunutta

Moikka! ENGissä on viimeisen kuukauden aikana tapahtunut paljon, ja keskustelimme tänään hallopedien kanssa tärkeimmistä opiskelijoita koskevista päätöksistä ja asioista. Tässä tärkeimmät pointit tämän päivän kokouksesta:

1) AYYn kuulumiset:

 • Minna Mäkitalo on aloittanut uutena AYY:n koulutuspolitiikkavastaavana
 • AllWell-kyselyn tulokset saadaan tällä viikolla. Analysoidut tulokset tulevat julki hieman myöhemmin
 • Tenttiakvaariota pilotoidaan keväällä, tämän on tarkoitus tulla laajempaan käyttöön jo vuoden 2018 aikana
 • OKM: 2020 yli puolet opiskelijoista tulee ottaa korkeakouluvalinnassa sisään todistusvalinnalla ja valintakokeet tulee mitoittaa niin, että niistä voi selvitä 1kk valmistautumisajalla. Uudistuksessa kuitenkin vielä paljon asioita jotka ratkaistava ennen implementointia.
 • DIA-pääsykoe muuttuu yksipäiväiseksi 2019, jossa sekaisin matikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja aineistotehtäviä (hakija saa valita eri tehtävävaihtoehdoista). ENGiltä on myös toivottu ideoita aineistotehtäviin.

2) ENGin helmikuun kuulumiset

 • Puhuttiin yleisesti kurssien kuormittavuudesta ja niiden epätasaisuudesta – tätä tullaan lähiaikoina tarkastelemaan ENGitasolla.
 • ENGin kesän kandisemman järjestäminen ollut turhauttavaa. Opiskelijoiden työllisyystilanne on ENGillä niin hyvä, että harva käy kandin kesällä ja moni aloittanut jättää sen kesken. Toisaalta kurssille on vaikea saada ohjaajia kesäksi, jolloin motivaatio tehdä kandi kesällä laskee entisestään.
 • Kandin ongelmakursseja on tunnistettu ja niiden parantaminen aloitettu, kehityksen kohteena erityisesti KiMe ja ViMe
 • Lukuvuodelle 2018-2019 perustetaan uusi kansainvälinen kandisivuaine: opiskelijat voivat lukea vaihto-opintonsa sivuaineena, jos se sisältää vähintään 15op oman alan ja max 10op kulttuuriopintoja.
 • ENGille palkataan työntekijä jonka tehtäviin kuuluu tukea opettajia MyCoursesin käytössä ja yleisesti kehittää erilaisia digitaalisia opetusvälineitä. Tämä on hyvä, sillä MyCoursesissa on paljon potentiaalia jota opettajat eivät osaa hyödyntää.
 • Maisteriohjelmien ohjausryhmässä keskusteltiin korkeakoulun haasteista, joiden korjaamiseen tulisi keskittyä lähitulevaisuudessa. Ehdotettiin mm. kurssien kuormituksen epätasaisuuden tasaamista, pullonkaulakurssien parantamista, kesäopintojen kehittämistä sekä koulutusohjelmien yleisen houkuttelevuuden kasvattamista.

3) Muut asiat:

 • Uusi raksa-arkkari-proffa Gunther implementoi ENGille uusia, erittäin mielenkiintoisen oloisia insinööripohjaisia arkkitehtikursseja, joista ensimmäiset alkavat ensi kesänä. Näistä on tulossa lähiaikoina lisätietoa.

-Joonas

 

Tammikuun halloped-kuulumiset

Moikka!

Hallopedointi on kivaa hommaa. Niin kivaa, että alkanut vuosi on itsellä jo neljäs opiskelijaedustajana proffien kanssa keskustellen, opiskelijoiden murheita kuunnellen ja samalla tästä kaikesta saatua tietoa muille välittäen.

Hallopedoinnin suurimpia kehityskohteita tällä hetkellä on se, että hirveän moni ei ole tietoinen siitä mitä helvettiä ne hallopedit oikeasti tekee – ja mikä vielä tärkeämpää – mikä siitä tekee niin hauskaa että jotkut jaksavat tehdä sitä jo neljättä vuotta putkeen. Tämä epäkohta on ollut jonkinmoinen ongelma varmaan aina, enkä usko että koskaan opiskelijaedustajien toimista olisi oltu yleisesti perillä ainakaan liikaa.

Tämän vuoden halloped-vastaavana yksi tärkeimmistä tehtävistäni on tuoda tätä toimintaa näkyvämmäksi ENGiläisille. Yhtenä toimenpiteenä ajattelin kirjoitella asioista, joista keskustelemme kuukausittaisessa ENGin halloped-kokouksessa: tähän parituntiseen mahtuu yleensä muutam tärkein tapahtunut tai tuleva tapahtuma joita proffat, henkilökunta ja hallopedit kokouksissaan ovat miettineet. Tässä siis pieni maistiainen siitä, miten ENGin hallopedien vuosi on lähtenyt käyntiin:

1)Alkuvuoden aikana ENGissä tapahtuneista asioista:

 • “Pullonkaulakursseille” Kiinteän aineen mekaniikka ja virtausmekaniikka on luvattu enemmän resursseja. Olisiko mahdollista järjestää ehkä tulevaisuudessa 2x vuodessa? On puhuttu myös mahdollisuudesta intensiivi-kesäkursseihin.
 • Kandimekaniikan kurssien assareille on suunniteltu 2op pedagogiikka-kurssia, jolla opetusta saadaan kehitettyä. Kehitetään myös “assaripoolia”, joka helpottaisi assistenttien rekryä ja viestintää eri kurssien välillä.
 • Garyn dekaanikausi päättyy syksyllä, tieto siitä jatkaako Gary toisen kauden saadaan todennäköisesti helmikuun aikana.
 • Puhuttiin AllWell-kyselystä sekä siitä miten opiskelijoiden loppuunpalamisriski on Aallossa liian korkealla tasolla. Tähän ollaan kiinnitetty paljon huomiota Aalto-tasolla, miten ENGin sisällä tilannetta voidaan parantaa lähitulevaisuudessa?
 • Miten halloped-toimintaa voisi saada näkyvämmäksi opiskelijoille? Ideoina mm. halloped-infiópläjäykset ISO-koulutuksissa, “syyllistä etsitään”-taulut hallopedeista hallituksen taulun viereen sekä avoimista proffakahveista ENGiläisille.

2) Suvi Vendelin esitteli AYY:n teemoja vuodelle 2018, johon kuuluvat mm.

 • Hyvinvoinnin ja tasa-arvon parantaminen:
  • Kuormittavuus on joissain kursseissa selkeästi liian suuri, ja kurssien välillä kuormittavuudessa on liian suuria eroja.
  • Opintojen joustavuus työssä käymisen ja elämäntilanteen ehdoilla paremmaksi
  • Opintopolkujen sekä yksittäisten kurssien järjestelyjen tulisi olla selkeämpiä, epätietoisuus minimiin.
 • University wide studies – kurssien kehittäminen. UWS-kurssien tarkoituksena on tarjota artsin, kauppiksen sekä tekniikan alan kursseja joita kaikki aaltolaiset voisivat lukea (esim. kandin vapaavalintaisissa) ilman esitietovaatimuksia.

3)Muuta puhuttua:

 • Tikkiläiset ovat koodanneet varjo-opinto-oppaan, jossa Aallon kursseista saa yleiskuvat vertaisarvioiden perusteella. Omasta mielestä näytti erittäin hyvältä setiltä, suosittelen checkaamaan! http://varjoopintoopas.fi

-Joonas

Muutama juttu joilla selviät kandikurssista

Moikka!.
.
Lukuvuosi jatkuu taas intensiivisesti parin viikon hengähdystauon jälkeen. Omalla kohdalla vuosi 2018 jää (toivottavasti!) viimeiseksi opiskeluvuodeksi, kun dippatyö lähti rivakasti käyntiin heti tiistaina aloituspalaverilla. Kuluneella viikolla aika onkin kulunut mukavasti omaan aiheeseen syventymällä ja tutkimussuunnitelman hahmottelulla. Tieteellisen kirjoittamisen perusteita uudelleenopetellessa mieleen tulee väkisinkin parin vuoden takainen kandityö, josta saadut opit pitäisi nyt jalostaa sadaksi sivuksi timanttista lopputyötä.
.
Vaikka opparin kirjoittaminen on loppupeleissä tärkeimpiä ja opettavaisimpia rutistuksia koko yliopistouralla, monien muistikuvat erityisesti kandikurssista eivät ole hirveän ruusuiset. Kirjoitusprosessi on välillä tuskastuttavaa, ja moni pohtii työn jälkeen, miten monen käytännön asian olisi voinut tehdä toisin ja paremmin.
.
Vaikka lopputyö on itsessään oppimisprosessi joka opettaa ironisesti juuri ne asiat mitä ennen kirjoittamista pitäisi tietää, ei kaikkea tarvitse itse opetella kantapään kautta: vanhojen setien ja tätien vinkit kirjoittamisen aloittamisesta aina viimeiseen palautukseen ovat kultaakin kalliimpia neuvoja, joita kannattaa esimerkiksi kiltiksellä ehdottomasti kuunnella!
.
Dippatyötä kirjoittaessa oma aika kuluu valitettavasti paljon myös kiltiksen ulkopuolella, joten tässä muutama oma tärppi siihen miten kandista saa hieman enemmän, vähemmällä vaivalla ja tehokkaammin irti:
.
Käytä ohjaajan kanssa aikaa sen miettimiseen, mitä työllä halutaan saavuttaa – Ylivoimaisesti yleisin harmittelun aihe lopputyön tehneillä on se, että työn rajaamiseen ei käytetä alussa tarpeeksi aikaa. Yksi puolituttu aloitti dippatyönsä kirjoittamalla 150 sivua teoriaa aiheen vierestä, ja tästä urakasta lopulliseen työhön päätyi alle 20 sivua sen jälkeen kun tutkimuksen tavoitteet määriteltiin lopulta tarkasti! Kirjoittaminen itsessään toimii hyvänä oppimistapana, kunhan se tapahtuu aiheesta johon halutaan syventyä. Jos ensimmäiset kaksi kuukautta tekee töitä väärän tavoitteen eteen, ahkeruudesta ei juurikaan ole hyötyä.
.
Aloita kirjoittaminen heti, tee sitä usein ja paljon – Kun suuntaviivat on määritelty, kirjoittamisen aloittamisen kanssa ei kannata viivästellä. Paras tapa välttää seinä on yksinkertaisesti kirjoittaa, kirjoittaa ja kirjoittaa! Itse olen huomannut tarvitsevani alle “lämmittelysession” – aloitan kirjoittamisen heti aamulla, oli teksti kuinka huonoa tahansa ja tuntui se kuinka vastemmieliseltä tahansa – ja hetken jälkeen kirjoitus alkaakin sujua kuin itsestään. Harva pystyy kirjoittamaan valmista tekstiä kylmiltään ja koko ajan,ja huonosti jäsennelty teksti on paljon parempi kuin tyhjä paperi.
.
Lue kirja kirjoittamisesta – Esimerkiksi Evans & Gruban teos “How to write a better thesis” on erinomainen pikaopas sisältäen vinkkejä muun muassa kappaleiden rakenteesesta, kirjoittajan seinän välttämisestä ja oman ajatusprosessin kehittämisestä. Vaikka kirjan lukeminen saattaa tuntua ajan haaskaukselta, lupaan että se tulee maksamaan itsensä takaisin moninkertaisesti.
.
Varaa kirjoittamiselle riittävästi aikaa, riittävän isoissa paloissa – Kandityö pitää kurssin puitteissa saada yllättävän nopeasti kasaan, eikä kirjoitusaikaa loppupeleissä jääkään niin paljon kuin oli alun perin ajatellut. Tästä vielä vaikeampaa tekee se, että tieteellistä kirjoittamista on paljon vaikeampi tehdä lyhyissä pätkissä verrattuna esimerkiksi lyhyisiin kurssiesseisiin! Itse olin ylivoimaisesti tuottavimmillani, kun koko päivä oli varattu pelkästään kandille, ja vielä parempi, pelkästään itse kirjoittamiselle.
.
On kuitenkin hyvä muistaa, että suurin osa kirjoittamisessa tarvittavista taidoista kehittyy vain tekemällä. Jälkikäteen fiilis “olisinpa tiennyt tämän etukäteen” ei ole merkki epäonnistumisesta, vaan siitä että työn aikana asioita on oikeasti tullut opittua. Hyvää kevättä ja pitäkää hauskaa kandin parissa 🙂
.
-Joonas Lehtovaara
ENG Halloped-vastaava 2018

Vuonna 2017 ENGissä ja Aallossa tapahtunutta

Vuosi 2017 alkaa olla paketissa myös edunvalvonnan osalta. Varsinkin ENGissä vuosi on ollut varsin seesteistä aikaa. Seesteisyys on näkynyt muun muassa siinä, että akateemisen komitean kokouksia on peruttu päätösasioiden puutteessa. Vaikka ENGissä on ollut hiljaista, Aalto-tasolla asioita on kuitenkin tapahtunut. Tähän kirjoitukseen on koostettu vuoden 2017 tärkeimpiä edunvalvonta-aiheisia uutisia Aallossa. Alle listattujen asioiden lisäksi Aalto on muun muassa saanut vuoden 2017 aikana uudeksi rehtorikseen Ilkka Niemelän, KJR-ohjelma uudeksi ohjelmavastaavakseen Jarkko Niirasen ja ENG uuden opintoasiain päällikökseen Mirka Jalosen.

Joustava siirtyminen ENGin kandi- ja maisteriohjelmien välille
Joustava siirtyminen ENGin kandidaattiohjelmien ja maisteriohjelmien välille on otettu käyttöön. Tämä tarkoittaa, että 1.8.2016 jälkeen opintonsa aloittanut opiskelija voi vaihtaa maisterihakuvaiheessa oman kandipääaineen mukaisen maisteriohjelman muuksi ENGin maisteriohjelmaksi, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Lisätietoja joustavasta siirtymisestä löytyy Intosta: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=24317880.

Siirtyminen kahden vuoden opetussuunnitelmakausiin
Aalto-yliopisto on päättänyt siirtyä kahden vuoden opetussuunnitelmakausiin. Aiemmin kaudet ovat olleet vuoden mittaisia. Kaksivuotisten opetussuunnitelmakausien hyötyjä on avattu muun muassa täällä: https://ayy.fi/blogi/2016/10/05/vuoden-jatkoaika-opst-kaksivuotisiksi/. Opetussuunnitelmien päivittäminen tulee olemaan merkittävä haaste niin korkeakoululle kuin myös hallopedeille alkuvuodesta 2018.

Uusi tenttiohjesääntö
Syksystä 2017 alkaen koko Aallossa on ollut voimassa yhtenäinen tenttiohjesääntö. Uuden tenttiohjesäännön myötä kurssi-ilmoittautuminen on samalla ilmoittautuminen välikokeisiin ja kurssin yhteydessä järjestettävään kurssitenttiin, tosin muihin kuin kurssin ensimmäiseen tenttiin pitää ilmoittautua kuten ennenkin. Toinen suuri uuden tenttiohjeen tuoma muutos on, että tenttiin voi saapua 30 minuutin kuluessa nimellisestä alkamisajasta aiemman tunnin sijaan. Lisätietoja uudesta tenttiohjesäännöstä löytyy täältä: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Tenttiohje.

Opiskelijat eivät voi hyvin
Keväällä 2017 järjestetyn AllWell?-kyselyn tulosten mukaan Aallon opiskelijoista noin 20%:lla on kohonnut burnout-riski. Koko Suomen taso on noin 10%, joten tulosta voidaan pitää hälyttävänä. Korkeakoulun osalta korjaavat toimenpiteet painottuvat kursseihin, joissa on erityisen matala läpipääsyaste ja suuri työmäärä. Myös opiskelijat ovat aktivoituneet asian tiimoilta ja syksyllä 2017 Aaltoahdistus-kampanja on tuonut opiskelijoiden kokemuksia henkisestä kuormituksesta esille ansiokkaasti sosiaalisessa mediassa. Aaltoahdistuksen Facebook-sivuille pääsee täältä: https://www.facebook.com/Aaltoahdistus/. Korkeat burnout-luvut eivät palvele ketään, joten hyvinvoinnin edistäminen on myös jatkossa tärkeä haaste sekä koululle että opiskelijoille.

Olli Kekäläinen
KIKin väistyvä opintoministeri

 

Vaihtarielämää opiskelun näkökulmasta

Moro!

Viimeiset neljä kuukautta on vierähtänyt älyttömän nopeasti Singaporen lämmössä vaihto-opiskelun parissa, ja lukukausi alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Nyt kun hektinen luentojen, harkkojen, presisten, casejen (ja tietysti reissaamisen) täyteinen aika alkaa helpottaa, on hyvä hieman miettiä mitä sitä onkaan tullut tehtyä ja koettua.

Vaihtokokemuksista puhuttaessa yleensä painotetaan reissaamista, eri kulttuureista tuleviin ihmisiin tutustumista  ja kansainvälistymistä, mutta omasta mielestäni aika harvoin kuitenkaan tulee puhuttua itse opiskelusta. Halusi tai ei, vaihtoaikaa rytmittävät kuitenkin pitkälti juuri ne luennot, harkat, presikset ja caset! Näin vaihdon loppupuolelta tarkasteltuna opiskeluun ja sen suunnitteluun panostaminen ei kuitenkaan ollut pois vaihdon muista hyvistä jutuista – päin vastoin tekemällä asiat hieman paremmin ja järkevämmin reissaaminen, kulttuurien kohtaamiset ja vapaa-aika eivät kärsineet vaan nimenomaan vahvistuivat kokemuksina.

Tässäpä siis mun vinkit ja mietteet mitkä olisin halunnut ennen vaihtoa kuulla itse vaihdon aikaisesta opiskelusta:

Käytä kurssivalintoihin aikaa

Suunnittele ja hio kurssivalintoja mielummin liikaa kuin liian vähän. Vaikka vaihtoon hakiessa ja koulun alkaessa mielessä on sata muutakin ajankohtaista ja stressaavaa asiaa, panostaminen sen miettimiseen mitä lukee osoittautui oman mukavuuden kannalta hyvinkin tärkeäksi. Singaporessa löysin pienellä salapoliisityöllä parhaimmat kurssit muodollisesti tarjottavien kurssilistojen ulkopuolelta , ja lopulta onnistuin myös vääntämään luennot ja harkat kahteen perättäiseen päivään viikossa. Viisi päivää viikossa minulla oli siis aikaa tehdä mitä halusin, ja kun opiskelin niin opiskelin oikeasti mielenkiintoisia asioita. “Ota helpoimmat mahdolliset kurssit ja pääse vähällä”-ajattelumallissa on se onglema, että kurssien eteen joutuu joka tapauksessa tekemään aika paljon töitä. Käytä mielummin vähän enemmän aikaa mielenkiintoiseen hommaan kuin pakkopullaan!

Luennoilla käyminen on erinomainen tapa tutustua paikallisiin opiskelijoihin ja vaihtokohteen kulttuuriin

Useissa maissa kilpailu koulussa on kovaa ja opiskelu kallista, mikä johtaa helposti siihen että illanvietoissa pyörivät alkuorientaatioiden jälkeen lähinnä vaihtarit. Singaporessa paikallisiin opiskelijoihin törmäsi pääasiassa luennoilla, missä heihin olikin sitten helppo tutustua. Opin Singaporen kulttuurista, politiikasta ja paikallisesta elämästä valtaosan luentotaukojen keskusteluista ja harkkaryhmien kavereilta, mistä olisin jäänyt paitsi vain luentokalvot kotona selailemalla! Luennoilla oli myös helppo olla aktiivinen, kun luennoitsijat vastaisivat mieluusti kysymyksiin esimerkiksi Singaporelaisesta kulttuurista ja työnteon merkityksen eroista Euroopassa ja Aasiassa.

Opit vaihdon kursseilla taitoja joita Suomessa hyvin harva osaa

Vaikka useimmilla vaihdon aikana käydyt kurssit menevät vapaavalintaisten opintojen pinkkaan, se ei tarkoita etteivät kurssit voisi olla erittäinkin hyödynnettäviä Suomen koulussa tai työelämässä – päin vastoin, eri kulttuurin näkökulmasta tuttuunkin asiaan saa älyttömästi lisäpotkua. Mikäli aihe tuntuu turhalta tai asia jo aikaisemmin opitulta, sain itse älyttömästi lisämotivaatioita opiskeluun miettimällä miten kulttuurilliset ja paikalliset erot vaikuttavat opetettavaan asiaan. Esimerkiksi Management of Research and Development – kurssin proffa opetti kurssillaan samaa perusteoriaa mitä Suomessakin opetetaan, mutta kurssin aikana proffa avasi myös erinomaisesti Eurooppalaisen ja Aasialaisen R&D-prosessien eroja ja vinoumia, joita ei todellakaan tulisi pelkästään Suomessa opiskellessa edes ajateltua! Nämä erojen ja vinoumien tunnistamiset ovat juuri niitä taitoja, joilla oman alan ongelmiin löytää täysin yllättäviäkin ratkaisuja ja joka on samalla erittäin hyödynnettävää osaamista esimerkiksi työharjoitteluissa ja diplomitöissä.

Jokaisella on vaihtoon lähtiessä omat motiivinsa ja suunnitelmansa, eikä kukaan muu voi tietää paremmin miten toteutat itsellesi parhaimman vaihtokokonaisuuden. Mielestäni tärkeää on kuitenkin löytää itselle sopiva tasapaino kaiken härdellin keskellä, jonka pohjalla on mielekäs opiskelu. Vaihtoaika on ehdottomasti parempi kokonaisuus kun ne luennot, harkat presikset ja caset eivät vie kaikkea elinvoimaa vaan nimenomaan tukevat muita seikkailuja ja kokemuksia. Tsemppiä ja hyvää vaihtoa kaikille vuodenvaihteessa vaihtoon lähteville!

-Joonas

Mitä v”ttua ne hallopedit oikein tekee?!

KIKin opintoministerit vuosilta 2016 ja 2017 kirjoittivat Kolehteen 2/2017 jutun halloped-toimininnasta. Juttu julkaistaan nyt uudelleen ENGin opintoblogissa. Halloped-haku sulkeutuu maanantaina 3.12. ja hakemaan pääsee osoitteessa https://www.halloped.fi/fi/aalto.

Rakkaan ENGimme hallintoa toteutetaan kolmikantaperiaatteen mukaan. Kolmikannan osapuolina ovat professorit, muu koulun henkilökunta ja opiskelijat. Hallinnon opiskelijaedustajat, eli tuttavallisemmin hallopedit, edustavat korkeakoulumme opiskelijoita eri toimielimissä ja työryhmissä.

Hallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien arkea värittää erilaisten toimielinten ja työryhmien toiminta. Käytännössä hallopedit siis osallistuvat näiden elinten toimintaan ja tuovat esiin opiskelijoiden mielipiteen erilaisiin päätöksiin ja päätösehdotuksiin. Kokousten ulkopuolella hallopedit puolestaan välittävät tietoa muille hallopedeille sekä opiskelijoille siitä mitä päätöksiä korkeakoulussa on tehty ja mitkä asiat ovat henkilökunnan keskuudessa pinnalla.

Virallisesti hallinnon opiskelijaedustajan tehtävä ei vie paljoa aikaa. Keskivertohalloped osallistuu yleensä parin tunnin mittaisiin kokouksiin pari-kolme kertaa kuukaudessa, ja kuormittavuus määräytyykin pitkälti oman mielenkiinnon myötä. “Omalla kohdalla parhaat kokemukset hallopedoinnista ovat juuri epävirallisista keskusteluista ja pohdinnoista siitä miten koulun toimintaa voisi parantaa! Homma vie helposti mennessään ja erityisesti ison kuvan ymmärtäminen ENG-tasolla on itselle ollut suurimpia anteja”, KIKin vuoden 2016 opintoministeri Joonas Lehtovaara toteaa.

Lähivuosien suurimpia aiheita edunvalvonnassa ovat olleet sekä kandiohjelman (2013) että maisteriohjelman (2017) tuomat muutokset ja kehitystarpeet. Hallopedit olivat vahvasti vaikuttamassa nykyisen kandivaiheen kolmen pääaineen muodostumiseen, kun koulu ajoi ponnekkaasti eteenpäin kahta pääainetta. Viimeisen vuoden aikana KIKin hallopedit ovat olleet tarmokkaasti vaikuttamassa MEC- ja CIV-maisteriohjelmien hiomiseen. Esimerkiksi molempien ohjelmien orientaatioviikkoa tullaan ensi vuodelle muuttamaan, kiitos aktiivisten opiskelijaedustajien. Konkreettisiin epäkohtiin puuttumisen lisäksi hallopedit pitävät myös yleisiä suhteita yllä koulun ja opiskelijoiden välillä, mikä onkin kaiken yhteistyön perusta.

Halloped- ja edunvalvontatoiminta mielletään joskus näkymättömäksi, hiljaiseksi puurtamiseksi. Yksi syy tähän on se, että hallopedit puuttuvat useasti epäkohtiin jo kauan ennen kuin ne näkevät päivänvalon. “Raksan maisteriohjelman suunnitteluryhmässä olen viimeisen parin vuoden aikana päässyt vaikuttamaan esimerkiksi siihen miten Aallon ulkopuoliset opiskelijat otetaan opetuksessa tasavertaisina huomioon. Muita haastavia aiheita ovat olleet muun muassa maisterikurssien tuntijaon rakentaminen, kandi- ja maisterivaiheen opintojen yhteensovittaminen sekä ensi kevääksi uusiutuva dippatyöprosessi. On ollut hienoa huomata että henkilökunta ja proffat aidosti välittävät mielipiteistäni ja että konkreettisia muutoksia ehdotuksieni pohjalta oikeasti tapahtuu!” Lehtovaara iloitsee.

Vaikka halloped-toiminnan tarkoitus on tehdä ENGistä parempi paikka kaikille opiskelijoille, ovat tehtävät myös henkilökohtaisesti palkitsevia. “Jo aikaisemmin mainittu isomman kuvan hahmottaminen on auttanut paljon sekä omien opintojen suunnittelussa että myös koko koulun toiminnan ymmärtämisessä. Esimerkiksi kandi- ja maisteriuudistukset tuomat muutokset vaikuttavat nyt hyvinkin loogisilta, kun on päässyt itse vaikuttamaan detaljeihin ja kuullut päätöksentekijöiltä perusteluita tiettyjen valintojen takana. Suhteet henkilökuntaan ja sitä kautta myös työelämän puolelle ovat olleet kultaakin kalliimpia “työsuhde-etuja”. Myös monet erinomaiset keskustelut mahdollisten tulevien työnantajien kanssa olisivat varmasti ilman edunvalvontatoimintaa jääneet käymättä. Tärkeimpänä hyötynä on kuitenkin ollut se fiilis siitä, että omat mielipiteet ja päätökset oikeasti vaikuttavat, ja että opiskelijoiden mielipiteillä, olivat ne sitten hallopedin tai kenen tahansa opiskelijan, on todella paljon merkitystä.” Lehtovaara kertoo.

Päästäkseen vaikuttamaan, ei suinkaan tarvitse olla halloped. Jokainen opiskelija voi vaikuttaa omalta osaltaan antamalla kurssipalautetta: aktiivisen palautteen myötä esimerkiksi erään kandivaiheen kurssin luennoitsija vaihtui toiseen. Palautetta ei aina myöskään tarvitse pantata kurssin loppuun, vaan kehitysehdotuksia voi ja kannattaakin antaa myös kurssin edetessä. Esimerkiksi eräällä kanditason kurssilla luennoitsija piti luennot hiljaisella äänellä ilman mikkiä, pimeässä salissa lounaan jälkeen. Kurssin viimeisellä luennolla opiskelija huomautti ettei kyseisessä ympäristössä ole mahdollista pysyä hereillä. Tähän vastauksena luennoitsija ihmetteli, että miksei kukaan ollut vaivautunut mainitsemaan asiasta ensimmäisellä kymmenellä luentokerralla! Eli pienelläkin palautteella voi saada paljon aikaan, opettajat pääsääntöisesti kehittävät toimintatapojaan ilomielin.

Kursseilla havaittuja ongelmia on siis erittäin suotavaa tuoda kurssin vastuuopettajan, killan opintosektorin sekä hallopedien tietoisuuteen. Kaikki opiskelijoiden antama palaute ja mielipiteet ovat tärkeitä! Jokainen esille tuotu mielipide kehittää rakasta korkeakouluamme askeleen eteenpäin.

Mikäli innostus edunvalvontaa kohtaan on herännyt, kannattaa olla hereillä loppuvuodesta halloped-haun avautuessa. Halloped-paikkoja löytyy laajalti eri työryhmistä, keskustelevammista ryhmistä aina korkeakoulumme korkeimpiin päättäviin elimiin asti. Lisäksi halloped-paikkoja löytyy laajemmin esimerkiksi Aalto-tasolta, näistä kaikista löytyy lisätietoa osoitteesta halloped.fi/aalto.

Insinööritieteiden akateeminen komitea
– Korkeakoulumme korkein päättävä elin. Dekaanin johtama toimielin, joka päättää korkeakoulun suurista linjoista, kuten opetussuunnitelman muutoksista.
– Akateemiseen komiteaan valitaan neljä opiskelijaedustajaa ja neljä varajäsentä heille.
– Kokoustaa noin kerran kuukaudessa.

Insinööritieteiden koulutusneuvosto
– Koulutusneuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa esitysten tekeminen akateemiselle komitealle ja diplomitöiden käsittely.
– Koulutusneuvostoon valitaan kolme opiskelijaedustajaa ja kolme varajäsentä heille.
– Kokoustaa noin kerran kuukaudessa.

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä
– Laaturyhmä valmistelee opetuksen laatuun liittyviä toimenpiteitä ja tekee siihen liittyviä aloitteita ja ehdotuksia. Laaturyhmällä oli iso rooli koulun valmistautuessa auditointiin alkuvuodesta 2016.
– Koulutusneuvostoon valitaan neljä opiskelijaedustajaa ja neljä varajäsentä heille.
– Kokoustaa neljä kertaa vuodessa. Lisäksi työskentelyä erilaisissa workshopeissa.

Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä
– Maisteriohjelmien ohjausryhmä arvioi ja kehittää ENGin maisteriohjelmia. Ryhmässä käydään välillä hyvin vapaamuotoista keskustelua ja se on hallopedeille hyvä paikka vaikuttaa ja saada tietoa ohjelmien epäkohdista. Tämän ryhmän lisäksi jokaisella maisteriohjelmalla on oma ohjausryhmänsä.
– Maisteriohjelmien ohjausryhmään valitaan kaksi opiskelijaedustajaa ja kaksi varajäsentä heille.
– Kokoustaa noin kerran kuukaudessa.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä
– Kandidaattiohjelman ohjausryhmä arvioi ja kehittää ENGin kandiohjelmia. Ryhmässä käydään välillä hyvin vapaamuotoista keskustelua ja se on opiskelijoille hyvä paikka avautua ohjelman epäkohdista.
– Ohjausryhmään valitaan kaksi opiskelijaedustajaa ja kaksi varajäsentä heille.
– Kokoustaa noin kerran kuukaudessa.

 

Opintopolkutarina: Koneensuunnittelu ja mekatroniikka

Ollessani opintoministerinä vuonna 2013 pyörittelimme ideaa opintopolkutarinoista, joissa valmistuneet opiskelijat kertoisivat tarinansa. Tavoitteena oli auttaa nuorempia opiskelijoita heidän opintiellään. Koin velvollisuudekseni kirjoittaa oman opintopolkutarinani. Lukuiloa!

Aloittaessani kirjottamaan tätä tarinaa viidestä ja puolesta vuodesta konetekniikan opintoja, kaivan esiin lapun, johon olen noin kolme vuotta sitten hahmotellut tuotesuunnittelijan osaamisprofiilia. Lähdin opiskelemaan konetekniikkaa, koska halusin olla keksijä. Halusin suunnitella maailman hienoimpia laitteita. Piirtäessäni mind mappia tuotesuunnittelijan taitopaletista loin samalla itselleni mielikuvaa siitä, mitä kaikkea opittavaa minulla olisi opintojeni aikana. Lappu kummitteli pitkään sellaisella paikalla, että törmäsin siihen aika ajoin.

Opintojeni aloitus ei ollut mitenkään helppo. Peruskurssien sisältö tai toteutustapa eivät vastanneet odotuksiani. Siksi lähdin heti opintojen alettua erilaisiin opiskelija-aktiviteetteihin mukaan, yhtenä tärkeänä killan konepajajaokseen. Ajattelin, että suoritetaan näitä opintoja nyt muun ohessa tavoitetahtiin, eiköhän ne jossain vaiheessa ala maistua.

Seuraava kova paikka koitti muutaman kuukauden opintojen jälkeen. Tässä vaiheessa olin jo hieman tutustunut pääaineiden sisältöihin ja tavannut tuutorini. Huomasin, että automaatiotekniikan puolella olisi Älykkäät tuotteet -pääaine. Tuo pääaine alkoi houkutella minua todella paljon puoleensa. Otin keväälle Automaatio- ja säätötekniikan peruskurssin ja aloin käydä sähkön matematiikan kursseja. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että en viitsi aloittaa pääaineenvaihtorumbaa, sillä olin jo ystävystynyt konetekniikan opiskelijoiden kanssa, ja koin konetekniikan mekatroniikankin opinnot kiinnostaviksi. Jälkikäteen ajatellen pääaineen vaihtaminen ei olisi välttämättä ollut huono idea – automaatiotekniikassa olisi ehkä päässyt paremmin käsiksi kovaan tekniseen osaamiseen kuin mekatroniikan opinnoissa, joissa pääpaino on erilaisissa projekteissa.

Mekatroniikan opintojen luonne on tosiaan sellainen, ettei yhdellekään sen opiskelijalle muodostu samanlaista osaamista. Tämä johtuu toisaalta siitä, että mekatroniikan syventävät kurssit ovat projekteja, joissa on tarkoitus joko soveltaa aikaisempaa osaamista tai omaksua uusia asioita lennosta. Toisaalta mekatroniikassa on niin paljon syventymisvaihtoehtoja, että jokaisen sen opiskelijaksi itsensä tituleeraavan täytyy itse määrittää, mitä mekatroniikka minulle tarkoittaa. Palikkoja, jotka muodostavat mekatroniikan osaamista ovat muun muassa ohjelmointi- ja ohjelmistotaidot, toimilaitteiden tuntemus ja mitoitus, mekaniikkasuunnittelu sisältäen statiikan, lujuusopin ja dynamiikan, simulointitaidot, elektroniikkaosaaminen, mikrokontrollereiden kanssa pelaaminen, säätötekniikan hallitseminen, rakenteluosaaminen ja käytettävyyden suunnittelu.

Joissain yhteyksissä yliopisto-opintojen tavoitteena pidetään ns. T-mallin muodostumista. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistuvalla on sekä perusteellinen yleisymmärrys että vahva osaaminen omalla erityisellä alallaan. Työllistymisen voi katsoa perustuvan siihen, että tätä erityisosaamista rekrytoidaan yritykseen. Mekatroniikka-insinöörillä T-malli ei valitettavasti päde. Yhden osaamiskärjen sijasta hänellä on lukuisia pieniä osaamishuippuja. Toisaalta tämä johtaa kokonaisvaltaisempaan ymmärrykseen, toisaalta mahdollisuuteen tehdä kaikki itse monimutkaisessa projektissa ja toisaalta siihen, että mekatroniikka osaa kommunikoida lukuisten eri alojen erityisosaajien kanssa, mikä itsessään on arvokas työelämätaito.

Yleisesti voi sanoa, että kannattaa antaa kaikelle vastaantulevalle oppisisällölle mahdollisuus. Koskaan ei voi olla varma, tarvitseeko tietoa joskus tulevaisuudessa. Yliopistossa opiskellessa kaiken vastaan tulevan tiedon määrä on tosin niin valtava, että kaikkea ei voi sisäistää täydellisesti– se johtaisi vain ylipitkiin opiskelupäiviin ja lopulta uupumiseen tai opintojen venymiseen. Itselleni oli hyötyä siitä, että olin hereillä myös kahdeksalta aamulla matikan luonnoilla. Myöhemmin sain monessa yhteydessä palata yhtälöryhmien ratkaisemiseen matriisioperaatioilla, yhtälöryhmien linearisointiin ja differentiaaliyhtälöiden ratkaisuihin.

Opiskeluajasta kannattaa ottaa kaikki irti. Jos ei keksi miten, niin erilaiset opiskelijajärjestöt janoavat uusia toimijoita. Pääsin toteuttamaan omaa aktivismitarvettani ennen kaikkea killan opintosektorin piirissä. Erityisenä ilona tästä oli päästä tutuksi yliopiston ja sen henkilökunnan kanssa sekä vaikuttamis- ja esiintymistaitojen kehittymisen. ”Kannattaa lähteä vaihtoon”- on niin kulunut hokema, että se on fakta. Voin vain jatkaa tätä mantraa. Viisi Wienissä viettämääni kuukautta ovat ikimuistoiset. Vaihto-opiskelu on paras mahdollisuus kokea mitään vaihto-opiskelua vastaavaa, tiedä se.

Oma lukunsa yliopisto-opinnoissa ovat erilaiset projektit. Näitä tulee vastaan niin projektitöinä osana muuta kurssia kuin 10 op:n projektikursseinakin. Oma vinkkini on, että opiskelijaprojekteissakin kannattaa aktiivisesti hyödyntää eri projektinhallintamenetelmiä, vaikka ne tuntuisivat projektin aikana raskaalta. Työelämässä erilaisia projektisuunnitelmia, -kaavioita ja -raportteja tulee jatkuvasti eteen, ja silloin vaivannäkö maksaa itsensä takaisin. Opiskelijaprojekteissa kannattaa asettaa tavoitteet paitsi projektin lopputulemalle, myös omalle oppimiselle projektin aikana. Lopputuotteella ei välttämättä kannata tavoitella taivaita, monet niistä ei elä kurssia pidemmälle. Sen sijaan kannattaa miettiä, mitä aikaisemmin opittua voi hyödyntää ja soveltaa projektissa ja mitä oppia lisää. Kannattaa myös yrittää oppia muilta ryhmäläisiltä, heidän kanssaan kun on joka tapauksessa paljon tekemisissä projektin aikana!

Kandidaatin ja diplomityö ovat erityisiä projekteja opintoaikana. Niissä viimeistään pitäisi päästä syventymään niihin asioihin, minkä vuoksi lähti opiskelemaan. Mahdollisuuksia toteuttaa nämä työt ovat lukuisia. Itse yhdistin kandidaatin työssäni kiinnostukseni opetuksen kehittämiseen ja mekatroniikkaan. Suoritin samaan aikaan MOOCia robottien ohjaamisesta, tutkin verkko-opetusmenetelmiä ja pohdin mekatroniikan syvintä olemusta. Varmasti paljolti kandidaatintyöni ansiostani työllistyin myöhemmin yliopistolle kesätyöntekijäksi tutkimusapulaiseksi ja 1,5 lukuvuoden ajaksi isoon rooliin kurssiassistentiksi. Samaa vauhtia pääsin tekemään diplomityötä Aalto Online Learning -projektin rahoituksella. Töistä yliopistolla on monia hyötyjä: mukavat ja fiksut työkaverit, helppo sijainti ja omien opintojen, assaroinnin ja diplomityön tekemisen limittäminen.

Diplomityön loppusuoralla tulin tulokseen, että alkaisin etsiä muualta töitä, vaikka yliopistolla on kiinnostusta hyville jatko-opiskelijoille. Tilanteena tämä oli hankala: parhaassa tapauksessa diplomityö toimii ponnahduslautana ensimmäiseen valmistumisen jälkeiseen työpaikkaan. Minulla kolmen kuukauden aktiivinen työnhaku diplomityökiireiden päälle, lukuisat työhakemukset ja neljä haastattelua paikan päällä johtivat lopulta oman alan työpaikan saamiseen, kreivin aikaan juuri valmistumista edeltävällä viikolla. Omalla kohdallani rekrytoimiseen johtivat ainakin hyvät arvosanat ja assaroinnin yhteydessä kartuttamani mittaustekninen osaaminen ja tekemäni mittausjärjestelyt.

Koen olevani onnekas. Voitin reaalimaailman fuksista diplomi-insinööriksi pelin hyvillä pisteillä. Tällä hetkellä olen mekaniikkasuunnittelijana hammasröntgeneitä valmistavassa yrityksessä. Onnistumisen taustalla saattaa olla rahtunen tekemistä sen kanssa, että olen kirjoittanut tuotesuunnittelijan osaamisprofiililapun taustapuolelle neljä silloin kiinnostanutta asiaa: 3D-kuvantaminen, Rapid Prototyping, Konenäkö ja Mallintaminen. Asioita, joiden kanssa olen nyt töissä päivittäin tekemisissä.

Teekkarin menestyksen salaisuus: pitkän tähtäimen suunnittelu? 20170308_202045

Teekkarin menestyksen salaisuus: pitkän tähtäimen suunnittelu?

Valinnaisista opintokokonaisuuksista, osa 1

Moro ja hyvää alkanutta vuotta : )

Vuodenvaihde on perin tärkeää aikaa opintojen suunnittelun kannalta. Sivuaineen valinta, kandityön aihe sekä vapaavalintaisten kurssien muodostaman kokonaisuuden pohtiminen on monelle tässä vaiheessa vuotta ajankohtaista. Yliopistomme ja korkeakoulumme laaja vapaavalintaisuus on siunaus mutta samalla monelle myös kirous: suuri määrä itse valittavia opintoja yhdistettynä Aallon järkyttävän laajaan kurssitarjontaan antaa mahdollisuuksia, mutta samalla luo myös stressiä valinnaisuuden kasvaessa jopa naurettavan laajalle alalle. Esimerkiksi KJR-opiskelijat pääsevät valitsemaan 25 nopan sivuaineen, saman verran vapaavalintaisia opintoja sekä päälle vielä 10 pistettä pääaineen valinnaisia kursseja. Tämä yhdistettynä maisteriopintojen vapaaseen opintokokonaisuuteen opiskelija on itse vastuussa miltei joka toisesta DI-tutkintoon johtavan kurssin valinnasta! Joko ahdistaa?

Miten tässä opintokokonaisuuksien ja kurssien viidakossa sitten tulisi luovia eteenpäin? Lukeako pelkästään pääainekursseilla suositeltuja, teknisiä insinööriopintoja vai pitäisikö sivuaine valita vaikkapa taidepuolelta? Vai pitäsikö antaa kavereiden tehdä valinnat ja itse mennä perässä sinne minne muutkin? Maisterivaiheen juuri aloittaneena olen ehtinyt miettiä näitä kysymyksiä jo enemmän kuin tarpeeksi. Tämän tekstin tarkoitus on valottaa hieman omia kokemuksia ja antaa eläköityneen opintoministerin näkökulmaa siitä, mitä tekijöitä painottaessa opintojen suunnittelu ei mene ainakaan pahasti metsään. Näistä näkökulmista saa ja pitääkin olla eri mieltä, otan rakentavan kritiikin vastaan mielelläni : )

Koska pidemmän tekstin kirjoittaminen on helpompaa kuin lyhyen ja aiheessa riittää huomattavasti pohdittavaa, on tämä(kin) teksti jaettu kolmeen osaan. Jokainen osa käsittelee erikseen yhtä kysymystä, joihin jokaiseen pitäisi mielestäni pystyä vastaamaan myöntävästi tiettyä kurssia tai opintokokonaisuutta valittaessa.  Lähdetään liikkeelle siitä simppelimmästä ja samalla vaikeasta asiasta, oman intuition kuuntelusta:

Innostaako tämä minua ja riittääkö sen tekemiseen loputtomasti energiaa?

Niin yksinkertaista kuin se onkin, mielestäni tärkein valintakriteeri opintoja valittaessa on se mitä asian tekeminen saa minut tuntemaan: ihminen kun kehittyy parhaiten niissä asioissa mistä hän itse on erityisen innostunut ja kiinnostunut. Vaikka tämä oman unelman seuraaminen kuulostaakin vähintään kliseiseltä, tulisi se kuitenkin huomioida opintoja rakentaessa vahvasti.

Oletko pitkän sivuainekurssipänttäämispäivän jälkeen aivan puhki ja masentunut työmäärästä, vai tuntuuko siltä että aiheesta voisi keskustella ja hankkia tietoa vaikka koko loppuillan? Ainakin omalla kohdalla on helppo tunnistaa mikä teemat aiheuttavat ensimmäisen ja mitkä toisen reaktion energiatasoissa.

Hieman hankalammaksi homma menee silloin, kun haluaisi olla kiinnostunut tietystä aiheesta mutta alkeiden opettelu ei juurikaan nappaa. Hyviä uutisia, sillä myös asiasta kiinnostumista voi opetella! Harjoittelu ja perusteiden opettelu ei välttämättä ole yksittäisinä tehtävinä hohdokasta, mutta näiden tehtävien reflektointi ja niiden yhdistäminen suurempaan päämäärään auttaa ensimmäisten esteiden yli. Perustaitojen oppiminen kasvattaa tietoa asiasta, joka johtaa isomman kuvan hahmottamisen paremmin, joka puolestaan edelleen tehostaa oppimista… Tämän kierteen liikkeelle saamisen jälkeen innostus kasvaa kuin itsestään!

Näyttökuva 2017-01-10 kello 19.15.39Kuva1: Sydney Opera House + Harbour Bridge

Esimerkki: Henkilökohtaisesti differentiaaliyhtälöiden pyörittäminen mekaniikan kursseilla ei itseisarvona ole se asia miksi haluan laskea vaikeita matemaattisia yhtälöitä. Mutta diffis muodostuukin kiinnostavaksi siinä vaiheessa, kun ymmärtää että se luo koko perustavanlaatuisen pohjan ymmärtää maailman hienoimpia rakenteita ja niiden toimintaa: Sydneyn oopperatalon kuorielementit eivät olisi syntyneet ilman tietoa siitä miten kinematiikka ja materiaalimallit kohtaavat.  Derivoidessa motivaattorina mielessä ei pyöri gradientin sielunelämä vaan ajatus siitä, että tämä tie johtaa minut jokin päivä suunnittelemaan näitä hienoimpia ihmisten koskaan tekemiä rakennuksia.

Summa summarum: Tee siis niitä asioita jotka kiinnostavat sinua ja kiinnostu asioista joita haluat tehdä : ) Vaikka tämä kuulostaa itsestään selvyydeltä ja kliseiseltä, on se kuitenkin avain sille tielle missä toteutat unelmaasi.

Seuraavassa osassa käsitellään toista kolmesta kysymyksestä: “Onko tämä tilaisuus oppia jotain oikeasti ennennäkemätöntä ja uutta?” Kiitos ja näkemiin -Joonas

Korkeakoulun johto vastaa opiskelijoiden kysymyksiin 2/16

Hei! Marraskuun aikana keräsimme opiskelijoilta kysymyksiä, joita he halusivat esittää korkeakoulun henkilökunnalle. Kysymyksiä löytyikin sopivasti, ja ne esitettiin asianosaisille henkilökunnan jäsenille. Seuraavassa on esitetty vielä kysymykset, kysymyksiin vastaajat ja vastaukset:

Viime aikoina on tapahtunut paljon henkilöstön muuttoa paikasta toiseen ja laboratoriotilojen järjestelyä. Kuka tai mikä taho korkeakoulussa tekee päätöksiä tiloista, tilojen käytöstä ja muutoista? Gary Marquis, dekaani:

(Kirjoittajan vapaasti kääntämänä) Lopulta dekaani tekee päätökset liittyen tiloihin ja uudelleen sijoittumisiin. Ennen muuttojen tapahtumista on kuitenkin useita keskusteluita korkeakoulun, tutkimusryhmän ja ACREn välillä. Dekaania avustavat tässä työssä teknisten ja talouspalveluiden henkilöt ja koulun infrastruktuuri ryhmä. Pitkän tähtäimen tavoitteemme, jotka vaikuttavat kaikkiin muuttoihin ovat 1) Sijoittaa tutkimusryhmät niin lähelle kuin mahdollista toisiaan ja opiskelijoita 2) Kehittää ja uudistaa tiloja vastaamaan avoimempaa ja interaktiivisempaa työskentelytapaa ja 3) Säästää rahaa vähentämällä tilojen vuokrakustannuksia.

Esimerkkinä kohdasta 1), kun aloitin TKK:lla vain kahdeksan vuotta sitten, seitsemän sovelletun mekaniikan professoria istuivat neljässä eri rakennuksessa. Tällä hetkellä kaikki professorit ovat samassa rakennuksessa. Kouluna voimme osoittaa lukuisia vastaavia esimerkkejä. Mitä kohtaan 3) tulee, osana syksyllä 2015 julkaistuja valtion leikkauksia korkeakouluja kohtaan ja YT-neuvotteluiden tuloksena, Aalto sitoutui siihen että 1/3 kulusäästöistä saavuttetaisiin vähentämällä tiloja ja vuokrakustannuksia. Tähän mennessä olemme vastanneet ja jopa hieman ylittäneet tämän tavoitteen. Tämä on sallinut meidän säilyttää enemmän opetus- ja tutkimushenkilökuntaa verrattuna tilanteeseen, jossa tilasäästöt eivät olisi mahdollisia.

Voiko maisteritutkinto vaihdon takia venyä 2,5 vuoteen? Kirsi Virrantaus, opetuksesta vastaava varadekaani:

Maisteriopinnot voivat ja saavatkin kestää enemmän kuin 2 vuotta. On ymmärrettävää, että maisterivaiheessa opiskelija haluaa käydä työssä ja myös viettää osan opiskeluajasta vaihdossa. Maisteriopinnot on ohjelmoitu kestämään 2 vuotta, joista ensimmäinen vuosi useimmissa koulumme ohjlmissa sisältää pääosan ohjelman omista kursseista. Toinen vuosi on useimmissa ohjelmissa suunniteltu käytettäväksi vapaavalintaisiin kursseihin ja diplomityöhön. Opintoaika voi venyä 2,5-3 vuotiseksi. Maisterivaiheen opintoaika on joustavampi käsite kuin kandivaiheen.

Miksi kone- ja rakennustekniikka on yksi kanditason pääaine? Miksei ole erikseen, kuten kaikissa muissa yliopistoissa? Jani Romanoff, Kone- ja rakennustekniikan pääaineen vastuuprofessori:

A) Ydinaines on hyvin samanlainen molemmilla aloilla. Uuden ohjelman periaate on rakentaa vahva pohja ja toisaalta joustoa maisterivaiheeseen siirryttäessä. Tämän takia on katsottu parhaaksi yhdistää nämä kaksi ainetta.

B) En täysin ymmärrä tätä kysymystä. Suomessa ei ole tätä nykyä kovin montaa paikkaa jossa molemmat aineet on tarjolla. Esim. Oulussa on tehty vastaavan tyyppistä fuusiota rakennetekniikan osalta. Perinteisesti nämä ovat olleet eri aloja. Maailma muuttuu ja meidän pitää osata reagoida siihen. Uskon aidosti tämän olevan nykyaikainen ratkaisu.

Onko mahdollista vaihdossa opiskella lentotekniikkaa? Jukka Tuhkuri, Lujuusopin erikoistumisalan vastuuprofessori:

Vaihdossa voi opiskella lentotekniikkaa esimerkiksi KTH:ssa Tukholmassa, jonne Aallolla on vaihtosopimus. Lentotekniikkaa liittyviä kursseja on tarjolla myös Tampereen teknillisessä yliopistossa, jonne voi hakea opiskelemaan valtakunnallisen JOO-sopimuksen kautta. Erityisiä lentotekniikkaa koskevia vaihtosopimuksia meillä ei ole.

Jos haluaa vaihtaa insinööritieteiden korkeakoulussa pääaineesta toiseen, miten se käytännössä onnistuu? Yhteishaun kautta vai onko muita vaihtoehtoja, kehen ottaa yhteyttä? Marjo Immonen, Insinööritieteiden korkeakoulun opintopalveluiden päällikkö:

Oletan, että tässä tarkoitetaan vain kandidaattitason koulutusta. Insinööritieteiden kandidaattiohjelman sisälle ei ole luotu mekanismia pääaineen vaihtamiselle, koska opiskelijat voivat sisällyttää sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen yhteyteen yhtä paljon opintoja, kuin pääaineessa on kursseja. Opiskelija voi siis valita itse ohjelmaansa myös toisen pääaineen tekemällä sopivia ainevalintoja hopsiinsa. Kandityön aiheen voi valita niin, että aihe sopii hyvin molempien pääaineiden alaan. Maisteriohjelmavalintoihin pääaineella on ollut merkitystä tähän asti, mutta nythän juuri viime kokouksessaan  1.12.2016 koulun akateeminen komitea IAK päätti niistä kursseista, jotka antavat riittävät valmiudet siirtyä maisteriohjelmavalinnoissa myös haluamansa toisen ohjelmaryppään piiriin ENGin sisällä. Esimerkiksi jos ENYn opiskelija on suorittanut kandiopintojen yhteydessä tietyt nimeltä mainitut KJR-kurssit, hän voi hakeutua CIV- tai MEC-ohjelmaan (CIV=Building Technology ja MEC=Mechanical Engineering). Kunkin pääaineen koordinaattorit ovat yhdyshenkilöitä siirtymiseen liittyvissä yksityiskohdissa ja minä myös.

Aalto-yliopiston sisällä tekniikan koulujen kesken siirtymismekanismit on luotu erikseen samoin kuin siirtymismenettelyt tekniikan yliopistojen ja eri koulutusalojen kesken, mutta näitä asioita ei nyt kysyttykään.

Jos vaihtaa kandiohjelmasta toiseen, lasketaanko suositusaikaraja kandin valmistumiseen alkuperäisestä aloituspäivästä ENGillä vai siitä päivästä, kun aloitti uudella linjalla? Marjo Immonen:

Jos opiskelija vaihtaa kandiohjelmaa, niin silloinhan hän vaihtaa koulua. Muissa kouluissa ei ole ns. kolmen vuoden sääntöä lainkaan, vaan opiskelija voi kanditutkinnon suoritettuaan siirtyä Aalto-yliopiston tekniikan koulujen välillä siten, kuin koulut itse määrittelevät. Tänä syksynä yliopiston akateeminen komitea päätti, että koulujen on luotava Aallon tekniikan koulujen kesken siirtomenettelyt kandi-maisteriopintojen väliin ja nämä yksityiskohdat ovat eri kouluissa olleet syksyn aikana valmistelussa. Rajatun opinto-oikeuden kannalta opintoajan lasku alkaa alusta, jos siirtyy toiseen kandiohjelmaan opiskelijavalintojen ns. DIA-yhteisvalinnan kautta. Opintotuen kannalta opintotuki lasketaan kuitenkin korkeakouluopintojen alkamisesta eikä uusien opintojen aloituksesta.

Toisessa tekniikan korkeakoulussa opintonsa aloittaneeseen ja myöhemmin Aalto ENGiin siirtyneeseen kandiopiskelijaan ei kohdisteta ns. kolmen vuoden sääntöä sellaisenaan, vaan ns. laskentakaavaa sovelletaan räätälöidysti riippuen hyväksiluetuista opinnoista jne.

Jos kysymyksellä tarkoitetaan pääaineen vaihtoa ENGin kandiohjelman sisällä, niin edellä jo siihen vastasinkin ja emme pidä tällaista vaihtoa koulun sisällä oikeastaan relevanttina vaihtoehtona. Jos opiskelijat pitävät, niin asiaa täytynee käsitellä vielä uudemman kerran.

Miksi maisteriohjelmassa kurssit ovat vain yhden periodin pituisia? Eihän siinä ajassa ehdi sisäistää oppimaansa! Marjo Immonen:

Todella hyvä kysymys tämäkin! Alkuperäinen tavoite on ollut se, että opetus suunnitellaan siten, että uudet opetussisällöt rakentuvat aina edellisten kurssien varaan ja uusien kurssien yhteydessä tietyt perusasiat kertautuvat. Näin ollen maisteriohjelman aikana varmastikin kunkin ohjelman keskeiset opit näyttäytyvät eri kurssien yhteydessä. Periodin kesto on kieltämättä aika lyhyt, mutta nykyinen viiden periodin jaksotus edellyttää verrattain lyhyitä opetusjaksoja. Koulun päätöksellä ns. arviointiviikolla voi olla opetusta. Varsin monet opettajat toteuttavatkin kurssin arvioinnin muilla tavoilla kuin tenttien avulla.

Periodin mittaiset kurssit ovat syntyneet myös siitä huolesta, että opiskelijoiden kuormitus olisi mahdollisimman tasaista ja kolme pakollista kurssia/periodi on ollut hyvä suunnittelun lähtökohta. Se on myös antanut mahdollisuuden jättää jotkut periodit avoimiksi esimerkiksi kv-vaihto-opiskelulle tai opiskelulle toisessa kotimaisessa korkeakoulussa.

Tämäkin on asia, jota seurataan ja arvioidaan. Luonnollisesti täytyy tehdä korjaavia toimenpiteitä, jos alkaa näyttää siltä, että oppimista ei ehdi tapahtumaan nykyisellä periodisuunnittelulla. Otetaan esitetty huoli vakavasti.

Oppimistaidoista ja -metodeista: Reflektio

Moro taas! Edellisissä kirjoituksissani olen puhunut opintojen suunnittelusta, jaksottamisesta sekä kertauksen tärkeydestä. Suosittelen lukemaan nämä kaksi tekstiä ensin, mikäli et ole vielä ehtinyt niihin tutustua! Tässä blogitekstissä esittelen kolmannen pointtini oppimistaitojen kehittämiseen:

Opitun yhdistäminen jo olemassa olevaan tietoon ja reflektio

Opitun yhdistämistä suurempiin kokonaisuuksiin sekä syvällisempää ymmärtämistä eli reflektiota käsiteltiin jo hieman edellisissä teksteissä. Sen lisäksi että asian opettelulle on varattu tarpeeksi aikaa ja sitä on kerrattu huolellisesti, on erittäin tärkeää pystyä yhdistämään saadut tiedonmuruset suurempaan kokonaisuuteen.

Ihmisen pitkäaikainen muisti muodostuu tavallaan pistemäisistä tiedonjyväsistä sekä niitä yhdistävistä verkkomaisista yhdyslangoista. Kun opimme jotain uutta, tieto liittyy muistiimme pistemäisenä pakettina joka on yhteydessä ehkä pariin muuhun pakettiin ohuilla yhdyslangoilla. Hauki on kala, mutta mitä se meitä hyödyttää jos meillä ei ole mitään hajua mihin se oikeasti liittyy? Uuden tiedon hankkiminen on tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on pystyä vahvistamaan yhteyksiä eri tiedonjyvästen välillä. Kun näitä yhteyksiä muodostuu enemmän ja enemmän, ratkaisu tai oivallus voi löytyä jostain sellaista paikasta mistä sitä ei olisi koskaan voinut kuvitellakaan löytyvän!

Näyttökuva 2016-09-07 kello 20.28.30Hauki on kala mutta miksi?

Omia muistin yhdysverkkoja voi harjoittaa sekä aktiivisesti että passiivisesti. Aktiivisessa harjoittamisessa esimerkiksi opintoviikon- tai periodin loppupuolella yritetään jäsentää sitä, miten ja mihin opitut asiat isommalla tasolla liittyvät. Millaista roolia esimerkiksi juuri opitut materiaalitekniikan taidot näyttelevät tämän lukukauden opinnoissa? Entä oman pääaineen opinnoissa? Entä koko DI-tutkinnossa? Tätä reflektointia voi harjoittaa esimerkiksi kirjoittelemalla asioita paperille tai keskustelemalla kurssikaverien kanssa aiheesta.

Aivomme muodostavat tietojen välille verkkoja myös erinomaisesti itsestään passiivisesti, kunhan niille antaa vain tilaa ja lepoa. Itse esimerkiksi saan parhaat oivallukseni usein lenkillä, vaikka olisin koko päivän yrittänyt miettiä aktiivisesti ratkaisua tiettyyn ongelmaan! Pääkopalle pitää siis antaa myös tilaa itse jäsennellä tavaraa mitä sille on päivän aikana aktiivisesti kaadettu; lepo ja liikunta ovat ainakin henkilökohtaisesti hyvin tärkeässä roolissa omassa oppimisprosessissa.

Näyttökuva 2016-11-08 kello 13.07.17

Pitkäaikainen muisti koostuu pistemäisistä tiedonjyväsistä sekä niitä yhdistävistä  langoista

Esimerkki:

 • Perjantaina ennen saunaa käytän puoli tuntia kuluneen opintoviikon aktiiviseen reflektointiin; miksi juuri näitä asioita opetettiin ja painotettiin? Kirjoittelen ylös pari ranskalaista viivaa muistiinpanojen jatkoksi. Miten esimerkiksi torstain luennolla käyty asia voisi hyödyttää minua työelämässä, jos osaisin sen paremmin kuin kukaan muu?
 • En mieti kouluasioita iltaan asti tai jokaisena päivänä viikossa (ellei ole aivan pakko). Näin aivot saavat tilaa prosessoida päivällä opittua, ja todennäköisesti keksin kuin itsestään ratkaisun ainakin yhteen ongelmaan mikä ei päivän aikana tuntunut aukeavan.

Tiedon syvällisempi omaksuminen tuntuu todennäköisesti aluksi kevyttä kalvojen selailua huomattavasti vaivalloisemmalta tavalta sisäistää kurssien asioita, mutta pidemmällä aikavälillä se maksaa takaisin vaivan moninkertaisesti. Oman ammattitaidon luominen vaatii vahvaa kykyä pystyä hahmottamaan tietyn, yksittäisen asian paikka suuremmassa paketissa. Mitä vaativampiin tehtäviin koulussa ja työelämässä siirrytään, sitä tärkeämpää tämän ison kuvan hahmottaminen on.

Se siitä!
Näissä kolmessa kirjoituksessa antamani vinkit ja esimerkit ovat ihanteellisia tavoitteita, joihin tähtään suurimmassa osassa kursseista. Kuten alussa todettua, tarkoitukseni maisterivaiheessa ja tulevaisuudessa työelämässäkin on kehittyä näiden taitojen käyttämisessä, enkä todellakaan hallitse niitä vielä täysin. Oppiminen ei missään nimessä lopu siihen, että asian osaa välttävästi tentissä tai että jokin tietty tutkinto on kasassa.

Tämän kolmiosaisen blogisarjan pointit ja esimerkit keskittyivät yksittäisten kurssien ja pienempien opintokokonaisuuksien hallintaan. Samoja metodeja voi käyttää toki myös muissakin tilanteissa kuin yksittäisissä kursseissa! Kirjoitan jatkossa vielä hieman siitä, miten suurempien kokonaisuuksien kuten sivuaineiden tai jopa kokonaisten lukukausien kokoisia paketteja pystyy jäsentämään ja hallitsemaan paremmin. Tämä on mahdollista niin, että useat päällekkäiset kurssit eivät heikennä vaan pikemminkin vahvistavat toinen toistensa oppimisprosessia. Mikäli sinulla on mielessäsi jokin tietty asia mistä olet eri mieltä ja/tai haluaisit tietää lisää, ota yhteyttä ja anna palautetta!

Joonas Lehtovaara, KIK opintoministeri 2016
joonas.lehtovaara@aalto.fi