• Uudet koekäytännöt (UKK) -projektin tavoitteena on luoda puitteet sähköisen tenttimisen laajamittaiselle implementoinnille Aalto-yliopistossa. Kevään 2014 aikana UKK pilotoi neljää sovellusta kahdeksalla eri kurssilla sähköisessä salitentissä. Kesällä 2013 UKK pilotoi tenttiakvaario- konseptia. Projektitiimi koostuu kahdesta sähköisen tenttimisen asiantuntijasta Aalto-yliopiston eri aloilta.

    Lue lisää...

DigiExam jatkotestikäytössä toisella periodilla

Keväällä päätettiin, että Aallossa testataan DigiExamia sähköiseen salitenttimiseen lukuvuoden 2014-15 aikana. Kiinnostusta testaukseen on Aallon VIPU-tiimiläisen Timo Ovaskan mukaan riittänyt opettajien päästä mukavasti, ja järjestelmää tullaankin koekäyttämään muutamilla kursseilla parhaillaan käynnissä olevalla syksyn II periodilla. Kevään 2015 periodeilla järjestelmää tullaan testaamaan vielä laajemmin.

Viime kevään pilottien perusteella DigiExamista löytyy sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta muutamia perinteisiä tenttejä parempia piirteitä. Esimerkiksi pilottiin osallistuneen rahoituksen Assistant Professorin Elias Rantapuskan mukaan välitön korjaamismahdollisuus ja nopeampi korjausprosessi olivat positiivisia kokemuksia. Opiskelijoille myönteistä on erityisesti mahdollisuus muotoilla ja jäsennellä vastaustaan paremmin kuin perinteisessä paperitentissä.

Samaan aikaan kehitettävää kuitenkin löytyy vielä, vaikka ohjelma onkin jo kehittynyt matkan varrella. Rantapuskan mukaan esimerkiksi opiskelijoiden lisääminen tenttiin olisi voinut olla helpompaa, samoin matematiikan syöttäminen. Myös kysymystyyppejä olisi voinut olla enemmän ja joitain korjaamiseen liittyviä toiminnallisuuksia voitaisiin kehittää edelleen. Tarkoituksena onkin saada testikäytöstä hyödyllisiä lisäkokemuksia järjestelmän toimivuudesta.

DigiExamia siis testataan ja kehitellään – jäämme innolla odottamaan syksyn kokemuksia!

VIPU-tiimin Timo Ovaska (timo.ovaska(at)aalto.fi) antaa mielellään lisätietoja järjestelmään liittyen.

Posted by Juhana

Sähköinen salitentti - Leave a comment

Päivityksiä toukokuulta

Huh, kiirettä on pitänyt!

Saatuamme huhtikuun tentit päätökseen, aloimme arvioida opettajien ja opiskelijoiden palautetta sekä valmistella toukokuun tenttejä. Opettajien antaman palautteen ansiosta meidän on ollut melko helppoa vertailla eri sovelluksia toisiinsa. Palaute on sovelluksen mukaan vaihdellut laidasta laitaan kommenttien “Älkää missään nimessä ottako tätä” ja “Olin positiivisesti yllättynyt, miten helppo tämä voi olla” välillä. Käyttöliittymien ohella eroja on siinä, miten kysymyksiä ja tenttejä luodaan ja hallitaan sekä miten tenttejä tarkastetaan. Esimerkiksi tarkastaminen kysymys kerrallaan (eikä opiskelija kerrallaan) on todella oleellista, mutta kaikki ohjelmat eivät tätä tue. Opiskelijoiden tyytyväisyys on ohjelmasta riippumatta ollut todella korkeaa. Ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä yksittäiset kysymyksenasettelut sekä joidenkin ohjelmistojen sekavat käyttöliittymät.

Testatessamme Surpass- ohjelmaa toukokuun tenttejä varten kohtasimme ongelman, joka esti opiskelijan tietokoneen lukitsemisen. Olimme yhteydessä ohjelmistotoimittajaan, mutta he eivät kyenneet ajoissa selvittämään vikaa, minkä takia jouduimme perumaan toukokuun sähköiset tentit. Myöhemmin selvisi, että vika johtui siitä, että tietokoneidemme formaattiasetuksena oli suomi, kun sen olisi pitänyt olla UK. Vaikka emme saaneet käyttäjäpalautetta Surpassista, testasimme sitä itsenäisesti hieman kattavammin joten saimme vertailukelpoiset tulokset.

Surpassin lisäksi pääsimme toukokuun aikana testaamaan myöskin DigiExamin ohjelmistoa. Se teki vaikutuksen käytön helppoudella, joka oli aivan omassa luokassaan muihin ohjelmistoihin nähden. DigiExam on kuitenkin edelleen kehitteillä, ja siitä puuttuu monia ominaisuuksia (esim. tenttiakvaariomahdollisuus), jotka löytyvät muista ohjelmistoista. Toisaalta kehitysvauhti on huimaa, ja ohjelmisto on kehittynyt tämän keväänkin aikana paljon. Uskomme, että vuoden- parin päästä se tulee olemaan huomattavasti parempi kaikin puolin muihin testaamiimme sovelluksiin nähden, ja päädyimmekin suosittelemaan DigiExamin käytön jatkamista Aalto-yliopistossa.

Seuraavaksi pohdimme, miten projektia tulisi jatkaa Aalto-yliopistossa. Kesäkuun aikana Aallon johtajisto kokoontuu pohtimaan mm. tätä, minkä jälkeen tiedämme lisää. Meidän osuus projektissa pienenee tästä eteenpäin vetovastuun siirtyessä Aalto-yliopiston TOST:lle (Tutkimuksen ja Opetuksen Strateginen Tuki). Päivitämme blogiin kuitenkin vielä ainakin suunnitelmat jatkosta. Pysykää kuulolla!

Posted by Juhana

Sähköinen salitentti - Leave a comment

Huhtikuun tentit suoritettu onnistuneesti

Huhtikuun tentit ovat tänään suoritetun Klimatologian tentin myötä ohi. Sähköisiä tenttejä suoritettiin viidellä eri kurssilla ja kolmella eri sovelluksella yhteensä 29. Tämän lisäksi Kauppakorkeakoululla käytettiin kahdella kurssilla DigiExamia.

Tenttien aikana pääsimme tutustumaan järjestelmiin kokonaisvaltaisesti ja eritoten niiden tenttien aikaisiin toimintoihin sekä raportointiin. Nyt meillä on hyvä käsitys kunkin järjestelmän toiminnoista, toimintalogiikasta sekä käytännöllisyydestä Aalto-yliopiston tenteissä. Järjestelmät eivät ole olleet aivan niin helppokäyttöisiä kuin etukäteen on mainostettu. Erityisesti opettaja- käyttöliittymät ovat kaikissa testatuissa sovelluksissa vähintään joiltain osin todella raskaasti toteutettuja. Myöskin jotkut ratkaisut opiskelijan tietokoneen lukitsemiseen herättävät epäilyjä, sillä niiden kiertäminen onnistuu melko helposti. Mikään testaamamme sovellus ei todennäköisesti sellaisenaan sovikaan Aallon tarpeisiin, vaan vaatii ainakin pientä muokkausta.

Aivan kaikki tentit eivät menneet suunnitelmien mukaan, vaan pilotteihin mahtui myös yllätystekijöitä. Vuorokautta ennen Questionmarkin ensimmäistä tenttiä huomasimme, että järjestelmän Mac- versio ei toimi. Saimme tentin jälkeen tietää, että tämä johtui järjestelmätoimittajan tekemistä muutoksista, joita Apple ei vielä ollut hyväksynyt ja niinpä käyttäjät eivät voineet ladata uusinta versiota pääteohjelmasta. Janisonilta saimme puolestaan kolme päivää ennen tenttiä tietää, että tenttiympäristömme onkin eri kuin mitä olimme viimeisen kuukauden valmistelleet. Se toimi eri serverillä ja eri logiikalla, emmekä ehtineet täysin omaksua sitä ennen tenttejä, minkä vuoksi yhden kurssin kohdalla kaikki sähköiset tenttijät joutuivat tekemään tentin paperilla. Kokonaisuudessaan pilotit menivät kuitenkin odotettua paremmin, sillä vastoin pilottitiimin odotuksia yhdeltäkään tenttijältä ei loppunut akku tai hajonnut tietokone kesken tentin.

Toukokuussa testaamme vielä kahdella tentillä Surpass- sovellusta, mutta tästä eteenpäin suurin osa ajastamme menee opiskelijoiden ja opettajien palautteen analysointiin sekä sovellusten vertailemiseen tenttipiloteista kertynein tiedoin.

 

Posted by Juhana

Sähköinen salitentti - Leave a comment

Pilottikurssit

Pilottikurssit on nyt saatu varmistettua ja ne ovat:

  • CSE-C2400 Tietokoneverkot, tentti 9.4.
  • TU-53.1040 Organisaatiokäyttäytyminen, tentti 10.4.
  • TU-A1100 Tuotantotalous 1, tentti 9.4. ja 13.5.
  • TU-91.2500 Marketing, tentti 7.4. ja 14.5.
  • TU-22.1309 Aalto Introduction to Services P, tentti 10.4.
  • MA-94.1136 Hydrologia ja klimatologia, tentti 16.4.
  • ELEC-C1220 Automaatio 2, tentti 10.4.

Tiedotamme kursseille viimeistään ensi viikon aikana tarkemmista käytännöistä luennoilla sekä Noppa-sivuilla. Tulemme ottamaan jokaiselta kurssilta maksimissaan 50 opiskelijaa sähköiseen tenttiin. Kursseilla, joilla on enemmän osallistujia, vain osa pääsee siis tekemään tentin sähköisesti loppujen tehdessä sen normaalisti paperilla.

Sähköiseen tenttiin ilmoittaudutaan lomakkeella, jonka avaamme myöhemmin tällä viikolla. Massakursseilla (esim. Tuotantotalous 1) kannattaa olla vikkelä jos haluaa varmistaa mahdollisuuden sähköiseen tenttimiseen.

Ilmoittautumisen jälkeen lähetämme opiskelijoille ohjeet rekisteröitymiseen tenttijärjestelmään sekä tenttiin valmistautumiseen. Heidän tulee mm. ladata etukäteen tenttisovellus, joka tenttitilanteessa lukitsee tietokoneen estäen muun kuin tentin tekemisen. Lisäksi he pääsevät harjoittelemaan tentin tekemistä jo ennen varsinaista tenttiä.

Koska yliopiston tenttisaleja ei ole sähköistetty, pilottiin osallistuvien opiskelijoiden tulee varmistaa, että heidän tietokoneensa akku kestää koko tentin ajan eli noin 3h. Mikäli tentin aikana tulee ongelmia kuten tietokoneen hajoamisia, voi tenttiä jatkaa paperilla.

Posted by Juhana

Sähköinen salitentti - Leave a comment

Pilottisovellukset

Sovelluksia sähköiseen tenttimiseen lähdettiin kartoittamaan marraskuussa 2013. Tammikuun alkuun mennessä erinäköisiä sähköisiä tentti-, kysely- ja arviointisovelluksia löydettiin kolmisenkymmentä. Tammikuun aikana tarkentui, millaista sovellusta olemme etsimässä, jolloin sovellukset voitiin karsia kymmenkuntaan, joilla voi tehdä sähköistä salitenttiä. Nämä karsiutuivat vielä viiteen kun päätettiin keskittyä sovelluksiin, jotka mahdollistavat sekä salitentin että tenttiakvaarion.

Testaamme nyt kevään pilotissa näistä neljää. Alun perin suunnitelmissamme oli pilotoida vain kolmea softaa, mutta koska kursseja on ilmaantunut odotettua enemmän emmekä suoraan pystyneet karsimaan yhtäkään sovellusta pelkän parituntisen esittelyn perusteella, päätimme testata kaikkia neljää. Viidettä sovellusta testataan vielä erikseen Kauppakorkeakoululla.

DigiExam logo

DigiExam on vuonna 2011 perustettu ruotsalainen startup, joka tekee tiivistä yhteistyötä mm. Stockholm School of Economicsin sekä Kungliga Tekniska Högskolanin kanssa. Digiexam on pilotoitavista sovelluksista tuorein, mutta samalla myöskin ominaisuuksiltaan kevyin. Se mahdollistaa lähinnä monivalinnat sekä esseekysymykset. DigiExamin toimintaperiaate on ladata koneelle ennalta tenttipaketti, joka avataan tentissä. DigiExam tekee varmuuskopioinnit suoraan tenttijän omalle tietokoneelle, jolloin tentin aikana ei vaadita internet-yhteyttä.
DigiExamia kokeillaan Kauppakorkeakoululla kahdessa tentissä.

ExamSoft logoAmerikkalainen ExamSoft on alunperin yhdysvaltojen oikeustieteiden loppukokeeseen (Bar exam) suunniteltu sähköisen tenttimisen ohjelmisto. Sen käyttö on laajentunut erityisesti USA:ssa vauhdikkaasti vuosituhannen vaihteen julkaisun jälkeen. ExamSoft pyrkii ensisijaisesti tallentamaan opiskelijoiden vastaukset suoraan serverille tentin aikana, mutta jos internet-yhteyttä ei ole tai se katkeaa, tallennetaan vastaukset opiskelijan koneelle ja ladataan serverille kun internet-yhteys on saatavilla. ExamSoftissa on yksinkertainen laskin, jolloin sillä voi tehdä myös yksinkertaisia matemaattisia tehtäviä, joihin syötetään pelkkä vastaus.

Janison logoSingaporessa ja Australiassa vaikuttava Janison on toinen testaamamme sovellus. Sillä tehdään mm. kaikki Singaporen yo-kirjoituksia vastaavat kokeet. Janison on noin 6 vuotta vanha sovellus, jolla on kuitenkin todella kattava määrä erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalinta tekstin lisäksi kuvista sekä asioiden määrittely kuvista. Janison mahdollistaa myöskin suoraan tenttiakvaarion toteutuksen.

Surpass logo Surpass on ensimmäinen kahdesta pilotissamme olevasta englantilaisesta sovelluksesta. Se on ainoa, joka mahdollistaa suoraan ulkoisten ohjelmien kuten Excelin käytön tentissä. Surpass tukee vielä vain Windows-koneita, mutta Mac-versio on ilmeisesti työn alla. Surpass ei käytä internet-yhteyttä ollenkaan tentin aikana, tentti vain ladataan ennen tenttiä koneelle ja lähetetään sen jälkeen serverille.

Englantilainen Questionmark on testimme vanhin sovellus, jota on kehitetty jo vuodesta 1995 lähtien. Tämän ansiosta siinä on enemmän ominaisuuksia ja kysymystyyppejä kuin missään muussa sovelluksessa. Questionmark mahdollistaa mm. eri kielivaihtoehdot opiskelijalle (käyttöliittymän lisäksi myös kysymykset vaihtavat kieltä) sekä kattavan kysymysten seurannan kertoen esimerkiksi jos joku kysymys ei kuvaa opiskelijan osaamistasoa (hyvät opiskelijat vastaavat siihen huonosti ja päinvastoin).

Posted by Juhana

Sähköinen salitentti - Leave a comment

Sähköinen tenttiminen Aalto-yliopistossa – Mitä tähän asti on tapahtunut

Projektiryhmä, kesä 2013

Projektiryhmä, kesä 2013

UKK- projekti on ehtinyt jo olla monessa mukana. UKK syntyi kesällä 2013 kolmen opiskelijan (Oula Antere, Antti Korpelainen, Juhana Suhonen) kesäprojektina. Jo tätä ennen Aalto-yliopisto oli parin vuoden ajan kartoittanut sähköisen tenttimisen muotoja ja vaihtoehtoja. Olipa Tenttiakvaariota ehditty jo kokeillakin TKK:lla erään diplomityön puitteissa vuona 2007.

UKK:n pilottitila Arkadiassa Töölössä, kesä 2013

Kesä 2013 meni kiireisissä merkeissä tenttiakvaarion pilotoinnin ja yleisen sähköisen tenttimisen kartoittamisen kanssa. Kesän lopulla suoritettiin onnistuneesti yli kolmekymmentä tenttiä sähköisesti kahdessa tenttiakvaario- tilassa Otaniemessä ja Töölössä. UKK- projektitiimi päätyikin suosittelemaan tenttiakvaarion käyttöönottamista sekä sähköisen tenttimisen laajemman toteutuksen miettimistä Aalto-yliopistossa. Pilotissa käytetty sovellus – Tampereen yliopiston 2000- luvun alussa kehittämä Tenttis – todettiin kuitenkin vanhentuneeksi ja sen korvaamista jollain muulla suositeltiin.

Kesän projektin jälkeen meni muutama kuukausi Aallon miettiessä miten tästä pitäisi jatkaa. UKK-tiimin jäsenet Oula ja Juhana alkoivat tehdä markkinakatsausta eri sähköisen tenttimisen sovelluksista marraskuussa 2013. Maailmalta löytyi lähes 30 sovellusta aina kaikenkattavista opetuksen hallintajärjestelmistä yksinkertaisiin kyselysovelluksiin asti. Näistä vajaa kymmenen soveltuivat jossain määrin Aallon tarpeisiin ja määrä pieneni entisestään kun päätettiin keskittyä sovelluksiin, jotka soveltuvat sekä sähköiseen salitenttiin että tenttiakvaarioon.

Tenttikonseptit

Tenttikonseptit

Talven projekti päättyi tammikuussa 2014, ja sen tuloksia päästään hyödyntämään suoraan uudessa projektissa. Kevään 2014 projekti pilotoi sähköistä salitenttiä kolmella eri sovelluksella pyrkien löytämään parhaan sovelluksen Aallon tarpeisiin. Projektissa jatkavat edelleen Oula ja Juhana yhdessä kaikkien Aalto-yliopiston korkeakoulujen edustajista muodostetun ohjausryhmän kanssa. Kauppakorkeakoulu järjestää UKK- projektin kanssa samaan aikaan toisen pilotin, jossa testataan 4:ttä sovellusta ja jonka tulokset huomioidaan myös UKK- projektissa.

Ensi viikolla tarkemmin kursseista sekä softista joilla pilotoimme.
Mukavaa viikonloppua!

Posted by Juhana

Sähköinen salitentti , Tenttiakvaario , UKK - Leave a comment

UKK palaa eetteriin

Sähköinen salitentti

Sähköinen salitentti - kuva: www.iqul.de

Uudet koekäytännöt- projekti herää taas henkiin kevääksi 2014! Uusi projekti käynnistyi helmikuun alussa tavoitteenaan pilotoida sähköistä salitenttiä Aalto-yliopistossa sekä löytää siihen parhaiten soveltuva ohjelmisto. Projekti saa rahoitusta kaikilta Aallon kuudelta korkeakoululta ja on tiettävästi ensimmäinen kaikkien korkeakoulujen yhteisesti rahoittama laajempi projekti.

Sähköinen salitentti on normaalin paperitentin tapaan tenttisalissa tehtävä tentti, mutta paperin ja kynän sijaan se tehdään tietokoneella. Tämä tarjoaa opiskelijoille nopeamman ja mukavamman tavan tehdä tentti ja opettajille huomattavasti nopeamman tavan tarkastaa se, kun tenttivastaukset ovat jäsennellympiä eikä käsialaa tarvitse tulkita. Myöskin paperien pyörittelystä päästään eroon. Tällä hetkellä matematiikan syöttäminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta ja sähköinen tenttiminen tuleekin olemaan pääasiassa essee- sekä monivalintavastauksia varten.

Pilotti toteutetaan kuudella kurssilla Aallon eri korkeakouluista sekä kolmella eri kaupallisella ohjelmalla 4. ja 5. periodin tenttiviikoilla. Kurssit lyömme lukkoon tämän viikon aikana ja pyrkimyksenä on saada kursseja mahdollisimman monesta eri korkeakoulusta. Softat on valittu n. 30:stä talven 2013-2014 aikana erillisessä projektissa kartoitetusta sovelluksesta.

Meidän pilotin lisäksi Kauppakorkeakoululla on oma pilotti, jossa he testaavat vielä 4. ohjelmistoa tämän kevään aikana – jo viime kesänä vastaan tullutta DigiExamia. Teemme tiivistä yhteistyötä ko pilotin kanssa saadaksemme mm. vertailukelpoiset tulokset molemmista.

Tervetuloa mukaan ja muistakaa kommentoida ja antaa vinkkejä täällä sekä facebook- sivuillamme!

Posted by Juhana

Sähköinen salitentti , UKK - Leave a comment

Pilotti ohi – mitä seuraavaksi?

Viimeiset pilottitenttijät hikoilevat parhaillaan akvaarioissamme, ja kiireiset kolme viikkoa ovat vihdoin takana. Kokonaisuutena pilotti oli erittäin onnistunut, eikä suuria ongelmia ilmennyt. Kaiken kaikkiaan pilotissamme suoritettiin 35 tenttiä.

Eniten tenttijöitä miellytti tenttiakvaarion tuoma ajallinen jousto; varsinkin kesällä tenttejä on vaikea aikatauluttaa yhteen esimerkiksi töiden kanssa. Koneella kirjoittamista kiiteltiin myös, ja tenttejä suoritettiinkin keskimäärin melko nopeasti. Lisäksi tenttitilanne koettiin keskittymisen kannalta paremmaksi: “Perustentteihin liittyvät massastressailijat ja alkusähellykset jäivät pois. Paikka oli todella rauhallinen, rento ja häiriötön, tenttiin pystyi täysin keskittymään” totesi eräs pilottitenttijä.

Pilotissa ITP Book Examin suorittanut Aleksi Laitinen hehkutti erityisesti koneella kirjoittamista. Hän tekisi jatkossa vaikka kaikki tentit akvaariossa.

Pilotin lisäksi olemme keskittyneet projektiraporttiimme. Lopullinen tuotos valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä. Omia ajatuksia olemme jo ehtineet esitellä muutamille tahoille ja esimerkiksi tämän viikon maanantaina noin 30 hengen yleisölle Startup Saunalla. Jatkamme ilosanoman levittämistä myös pienimuotoisesti syksyllä.

Mutta mitä seuraavaksi? Olemme optimistisia, ettei työmme ja raporttimme jää vain pölyttymän arkistoon. Useat tahot Aallossa ovat osoittaneet kiinnostustaan tenttiakvaarion lopullista toteutusta kohtaan, ja syksyllä aiheesta keskustellaan toivottavasti jo budjetoinnin tasolla. Lisäksi kansallisella kentällä kuohuu; usean yliopiston koalitio on aloittamassa selvitystyön uuden tenttiakvaariojärjestelmän kehitystä varten.

Mutta entä UKK? Projektimme ei lopu kuin seinään, vaan jatkamme pienimuotoisesti vielä alkusyksyn ajan. Päivitämme myös parhaamme mukaan blogia, kun mahdolliset uudet käänteet tenttiakvaarion implementoinnissa selviävät.

Kiitos vielä kaikille projektia tukeneille tahoille ja erityisesti pilotin tentaattoreille ja tenttijöille!

Posted by Antti

Tenttiakvaario , UKK - Leave a comment

Pilotti toteutusta vaille valmis

UKK:n pilottitila Arkadiassa Töölössä

Pilotin osalta kaikki on viimein valmista ja edessä on vain toteutus. Edessä on varmasti ongelmia, mutta korjaamme parhaamme mukaan järjestelyjä palautteen pohjalta. Saimme jo ilmoittautumiseen liittyen paljon toimenpiteisiin johtanutta hyvää palautetta.

Tällä viikolla käytimme suurimman osan työtunneista Arkadian tilan rakentamiseen. Rakensimme pilottitilan tyhjillään olleeseen toimistoon, joten urakkaan sisältyi edellisen käyttäjän tavaroiden siirtämistä. Tämän jälkeen asensimme tarvittavan infran; tilaviestinnän ja ohjeistuksen, kameravalvonnan ja itse tenttikoneet.

Viimeiset kolme viikkoa menevät projektitiimin osalta pääasiassa pilottitenttejä valvoessa, ongelmia korjatessa ja projektiraporttia kirjoittaessa. Näiden lisäksi tenttiakvaarion markkinointi jatkuu pienimuotoisesti, ja esimerkiksi ensi viikolla tapaamme Aallon vararehtoria Martti Raevaaraa.

Posted by Antti

Tenttiakvaario - Leave a comment

Pilotti lähestyy – ilmoittautuminen auki!

Paljon on tapahtunut pilotin osalta. Viimeisen viikon aikana olemme valmistelleet tenttitiloja ja ilmoittautumista.

Ilmoittautuminen on nyt auki osoitteessa exams.aalto.fi! Sivulta löytyy myös tarkempi ohjeistus tentin suorittamisesta pilotissa.

UKK:sta uutisoitiin viime viikolla Aalto-yliopiston sivuilla. Lisäksi projektimme mainitaan tänään ilmestyneessä artikkelissa Tekniikka&Talous-lehden sivuilla.

Seuraavaksi edessä on vain pilotin toteutus ja lopullisen toteutussuunnitelman laatiminen. Ensi viikolla kommentteja myös ensimmäisiltä tenttijöiltä!

Posted by Antti

Tenttiakvaario - Leave a comment