Open Call 2022

Open Call 2022: Photography Exhibitions at Sushibar+Wine City 

The collaboration of Photography students and Sushibar+Wine City continues after a break in programme due to the global pandemic. We are hereby announcing an open call for exhibitions in 2022. 

This is a collaborative project solely managed by students themselves, for the sake of promoting and showcasing our artistic work. Sushibar+Wine City has a wall reserved for photography exhibitions from Aalto University Photography students and alumni. The restaurant is located on a central spot, on the second floor of Citycenter Helsinki. 

In this call, we are looking for 6 different exhibitions to be held in Sushibar+Wine City between January 2022 – December 2022. Each exhibition will be up for approximately 2 calendar months. 

We are looking for high quality professional artistic projects from all areas of art photography. The theme and format of the artworks is not restricted but must take into consideration the venue’s primary function as a restaurant.  

Deadline for applications: Tuesday 28th November 2021. 

This is a great opportunity to: 

 • Show ready works without costs 
 • Exhibit a new project in public for the first time 
 • Show a side project or a course project that would otherwise not get so much publicity 
 • Exhibit even some older works 
 • Market and sell your works to the public in Helsinki 
 • Carry out an exhibition hanging in a real space 
 • Finish, print and frame your works 
 • Find new fans:) 

All applications will be reviewed by non-biased representatives of Aalto Photography students and Sushibar+Wine. The final selection of exhibitions will be announced late December 2021. 

 

Fees and commissions: 

 • This exhibition space is free of charge. The artist is responsible for producing the artworks, as well as hanging and taking down the exhibition. 
 • The exhibited works will be for sale. The artist must provide a price list for the works. All possible purchases of artworks will be agreed directly between the artist and the buyer. 
 • There is no commission. 

You may request a particular time slot for your exhibition but getting the requested exhibition time is not guaranteed. Please, mention clearly in the application if there are exhibition times that are NOT suitable for you. We prioritise work that can be ready to be exhibited already in January 2022. 

 

Exhibition times available in this call: 

January – February 2022
March – April 2022
May – June 2022
July – August 2022
September – October 2022
November – December 2022 

The exact starting and closing dates for the exhibitions will be determined alongside with the exhibition decisions, and the selected applicants will be informed of these dates together with the notification of their acceptance. 

 

Who can apply: 

We accept applications from students and alumni of Photography unit at Aalto University School of Arts, Design and Architecture only. Please note that you can be already graduated.   

 

How to apply: 

Create one (1) attachment file which includes the following information: 

 1. Exhibition plan: It should be clear what type of exhibition is planned and, if possible, how the works will be shown in the space.
 2. Portfolio + information about the works: Show your work, or if applying with an idea, show some of your previous works and sketches for us to understand clearly the theme, content and style of your exhibition works. Add approximate sizes of the artworks, and possible technical requirements.
 3. Artist Statement + Artist Biography: Statement and bio should together fit on one A4 page.
 4. Name and contact info.

Please note that we prioritize applications with ready or almost ready works that can be exhibitied already in January 2022. 

 

Deadline 28th November 2021 (at 23:59). 

We accept applications both in Finnish and in English. 

Send your application via email to:
sushibarexhibitions@aalto.fi

Name the file: Sushibar2021_Lastname_Fistname
Title the email in the subject field: SUSHIBAR2021 Application Lastname
Attachment formats accepted: PDF
Maximum size of attachment: 5 MB 

 

 . . .

 

Open Call 2021: Valokuvanäyttelyt Sushibar+Wine Cityssä

Uusi Sushibar+Wine –ravintola Helsingin CItycenterissä tarjoaa näyttelyseinän
Aalto-
yliopiston valokuvataiteen opiskelijoiden teoksien esittämiseenHaku näyttelyihin
Sushibar+Winessä on nyt auki pienen tauon jälkeen pandemiatilanteesta johtuenTässä haussa valitaan kuusi (6) eri näyttelyä ajalle 1. tammikuuta 2022 – 30. joulukuuta 2022Yhden näyttelyn kesto on kaksi kuukautta. 

Haemme korkeatasoisia ja ammattimaisia näyttelykokonaisuuksia kaikilta valokuvataiteen
osa-alueiltaTeosten teema ja muoto ovat vapaatmutta niiden tulee huomioida
näyttelytilan ensisijainen käyttötarkoitus ravintolana. 

Hakemukset arvioi puolueettomat edustajat Aalto-yliopiston Valokuvataiteen ohjelmasta
sekä Sushibar+WinestäValinnat näyttelyistä ilmoitetaan hyväksytyille joulukuun 2021 aikana. 

Maksut ja teosmyynti: 

 • Näyttelytila on maksutonTaiteilija on vastuussa teosten tuotannosta,
  näyttelyn pystytyksestä sekä purkamisesta. 
 • Näyttely Sushibar+Winessä on myyntinäyttelyTaiteilijan tulee toimittaa
  teoksistaan hintalistaKaikki mahdolliset teosmyynnit sovitaan suoraan taiteilijan
  ja 
  ostajan keskenRavintola ei osallistu teosmyyntiin eikä velota myyntipalkkiota. 

Näyttelyaikoja on tarjolla kuusi kappaletta. Voit hakemuksessasi esittää toiveen sinulle mieluisesta näyttelyajankohdasta, mutta emme takaa, että saat juuri tämän ajan. Kirjaa hakemukseen selkeästi, mikäli joku näyttelyaika ehdottomasti EI SOVI sinulle. Hakemusmenettelyssä etusijalla ovat näyttelykokonaisuudet, jotka voidaan esittää Sushibarissa tammikuusta 2022 alkaen. 

 

Näyttelyajat tässä haussa:
Tammikuu – Helmikuu 2022
Maaliskuu – Huhtikuu 2022
Toukokuu – Kesäkuu 2022
Heinäkuu – Elokuu 2022
Syyskuu – Lokakuu 2022
Marraskuu – Joulukuu 2022
 

Kuka voi hakea:
Tämä haku koskee ainoastaan Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
Valokuvataiteen yksikön opiskelijoita ja alumneja. 

  

Hakuohjeet: 

Laadi yksi (1) liitetiedostojoka sisältää seuraavat tiedot: 

 1. NäyttelysuunnitelmaEsittele suunnitelmassa selkeästiminkä tyyppinen näyttely
  on 
  kyseessä ja, mikäli mahdollistamiten teokset asettuvat tilassa.
 2. Portfolio + teostiedot: Esittele työsijolla haet. Jos haet ideallaliitä portfolioon aiempia töitäsi ja luonnoksia tulevista näyttelytöistä,
  jotta hakemuksen vastaanottajan on helppo ymmärtäämikä tulevan näyttelyn teema,
  sisältö ja tyyli on. Liitä mukaan teosten koot (tai suunnitellut koot) + mahdolliset tekniset vaatimukset.
 3. Artist Statement + Artist Biography: Statementin ja bion tulisi yhdessä
  mahtua yhdelle A4-arkille.
 4. Nimi ja yhteystiedot. 

Huomaathanettä hakemusmenettelyssä etusijalla ovat ne näyttelykokonaisuudet,
jotka voidaan esittää Sushibarissa tammikuusta 2022 alkaen. 

Deadline perjantaina 28. marraskuuta 2021 (klo 23:59). 

Hyväksymme hakemuksia sekä suomen että englannin kielellä. 

Lähetä hakemus sähköpostilla osoitteeseensushibarexhibitions@aalto.fi 
 

Nimeä hakemusliitetiedosto: Sushibar2021_Sukunimi_Etunimi
Nimeä sähköposti otsikolla: SUSHIBAR2021 Hakemus Sukunimi
Hyväksytyt liitetiedostoformaatit: PDF
Liitteen maksimikoko: 5 MB 

For Artists: Exhibition info / Näyttelyinfo

(eng/fin)

updated: March 2021


INFO for artists:

The space: Sushibar+Wine City is located on the 2nd floor of Citycenter (Kaivokatu 8, Helsinki). Please, download a drawing of the exhibition wall from the bottom of this text. You may also visit the space to get an idea how the wall is situated.

Hanging system: Picture rail. Possibility of tape for smaller images, provided the wall remains undamaged.

Lighting in the space: There are some regular spot lights available but note that all lighting should be planned so that it does not disturb the restaurant visitors. The exhibition wall faces large windows. The artworks can be also seen from the outside.

Supervising the exhibitions: There is no supervision in the exhibition and the restaurant will not be in any way responsible for the artworks exhibited. The artist will exhibit on their own risk.

Opening hours: The exhibition will be open during the opening hours of the restaurant.

Fees: There are no fees related to this application or the exhibition space.

Sales: The artworks will be for sale. The artist must provide a price list for the works. There is no commission. The price list and a list of works will be put on the statement / biography template (see below: “Other materials”).

Advertising: The restaurant will advertise and communicate to its customers clearly that the artworks are for sale. Social media is used. The artist is advised to use additional advertising.

Hanging and taking down the exhibition: The artist is responsible for hanging and taking down the artworks. The hanging will be done in the morning of the exhibition opening day (usually Thursday) before the restaurant opens. This will also be the time when the previous exhibition is taken down. The artists involved should contact each other to make the arrangements for taking down / hanging the works. 

Opening: The artist may arrange a small opening gathering on the day of the opening at 19:00–20:00 (time and the opening should be confirmed with Sushibar+Wine staff for each exhibition separately) depending on COVID-19 restrictions. Sushibar+Wine provides some sparkling wine for the event. All invitations and advertising of the opening is done by the artist.

Other materials: The artist must provide a short artist statement and bio with a photograph for the exhibition. This is done on a template that can be found here as a link. The artist should print out the template paper filled with their info by the time of the opening of their exhibitions. If you have any issues with the template, please contact the representatives of Sushibar+Wine or this project.

Who can apply: We accept applications from students and alumni of Photography unit at Aalto University School of Arts, Design and Architecture only. Proof of affiliation is required upon request.

Download Wall Drawing PDF.

Download Biography-Statement Template INDD.
(Download currently unavailable: please ask for the template from organisers!)

 


 

NÄYTTELYINFO taiteilijoille:

Tila: Sushibar+Wine City sijaitsee Citycenterin 2. kerroksessa (Kaivokatu 8, Helsinki). Voit ladata tämän tekstin lopusta piirroksen näyttelyseinästä. Voit myös vierailla ravintolassa tutustuaksesi tilaan.

Ripustustekniikka: Ripustuskisko. Mahdollisesti teippi pienemmille teoksille, edellyttäen seinän säilymisen ehjänä.

Tilan valaistus: Tilassa on muutama tavallinen spottivalo. Huomaa, että näyttelyn valaisu tulee suunnitella siten, ettei se häiritse ravintolan asiakkaita. Näyttelyseinää vastapäätä on isot ikkunat. Näyttelyseinällä olevat teokset näkyvät ikkunasta myös ravintolatilan ulkopuolelle.

Näyttelyiden valvonta: Näyttelyissä ei järjestetä erikseen valvontaa. Ravintola ei ole vastuussa näyttelyn taideteoksista. Taiteilija pitää näyttelyn omalla vastuullaan.

Näyttelyn aukioloajat: Näyttely on avoinna ravintolan aukioloaikoina.

Maksut: Tähän hakuun tai näyttelytilaan ei liity maksuja taiteilijalle.

Teosmyynnit: Näyttelyn teokset ovat myynnissä. Taiteilijan tulee toimittaa teoksistaan hintalista. Ravintola ei osallistu teosmyyntiin eikä velota myyntipalkkiota. Hinta-/teoslista tulee statementin ja bion yhteyteen (ks. alla “muut materiaalit”).

Mainonta: Ravintola mainostaa näyttelyä ja ilmoittaa asiakkailleen selkeästi, että kyseessä on myyntinäyttely. Sosiaalista mediaa käytetään hyödyksi mainonnassa. Taiteilijan suositellaan mainostaa omaa näyttelyään tämän lisäksi.

Näyttelyn pystytys ja purku: Taiteilija on vastuussa näyttelyn pystytyksestä ja purkamisesta. Näyttely pystytetään ensimmäisen näyttelypäivän (yl. torstai) aamuna ennen ravintolan aukeamisaikaa. Samaan aikaan edeltävä näyttely puretaan. Taiteilijat, joiden näyttely puretaan/pystytetään samanaikaisesti, sopivat keskenään ripustus-/purkuaamun järjestelyistä. 

Avajaiset: Taiteilija voi järjestää avajaistilaisuuden näyttelyssä avajaispäivänä klo 19:00–20:00 (aika ja avajaiset vahvistettava jokaista näyttelyä varten erikseen Sushibar+Winen henkilökunnan kanssa), riippuen COVID-19 rajoituksista. Sushibar+Wine tarjoaa avajaisjuomaa. Mahdolliset kutsut ja avajaismainonta on taiteilijan vastuulla.

Muut materiaalit: Taiteilijan on toimitettava lyhyt artist statement ja bio valokuvalla näyttelyä varten. Nämä laitetaan valmiiseen templateen, jonka voi ladata oheisesta linkistä. Taitelijan on toimitettava tiedoillaan täytetty ja tulostettu template näyttelyyn sen avajaispäivänä. Jos sinulla on ongelmia templaten kanssa, olethan ystävällisesti yhteydessä Sushibarin tai tämän projektin kontaktihenkilöihin.

Kuka voi hakea: Tähän hakuun voivat ottaa osaa ainoastaan Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Valokuvataiteen yksikön opiskelijat ja alumnit. Affiliaatio on pystyttävä todistamaan.

Lataa piirros näyttelseinästä PDF.

Lataa template statement-bio INDD.
(Template-latauslinkki ei tällä hetkellä käytössä: ota ystävällisesti yhteyttä järjestäjiin ja pyydä tiedostoa näyttelyäsi varten.)

Exhibitions in 2019

Sushibar+Wine City
Photography Exhibition calendar 2019:

15.1.–5.3.2019 Nora Sayyad
5.3.–7.5.2019 Mark McGuinness
7.5.–2.7.2019 Kukka-Maria Rosenlund
2.7.–3.9.2019 Ulla Kokki
3.9.–5.11.2019 Veera Konsti

Opening reception on the first day of the exhibition at 19:00, unless otherwise advertised.

Exhibitions in 2018

Sushibar+Wine City
Photography Exhibition calendar 2018:

7.12.2017–18.1.2018 Esa Kapila
18.1.–1.3.2018 Saara Mäntylä
1.3.–26.4.2018 Heikki Humberg
26.4.–28.6.2018 Karoliina Paappa
28.6.–30.8.2018 Jenni Holma
30.8.–1.11.2018 Sanni Siira
1.11.2018–3.1.2019 Veera Konsti

Opening reception on the first day of the exhibition at 19:00, unless otherwise advertised.