Open Call 2023

Dear Aalto ARTS students and alumni, we are excited to announce the Open Call for exhibitions at Sushibar+Wine City for 2023!

This collaborative project was previously managed by Photography students at Aalto University, and is intended for showcasing works by current students and alumni. The project is hosted by Sushibar+Wine City in downtown Helsinki, on the second floor of CityCenter Helsinki where the restaurant has reserved a wall for exhibitions arranged by Aalto ARTS students. 

In this Open Call, we are looking for six exhibitions to held in Sushibar+Wine City between January 2023 and December 2023.Each exhibition will be on show for approximately two (2) calendar months. 

We are looking for professional artistic and creative projects from all areas of the arts. The theme, concept and format of the artworks and exhibited pieces are not restricted. However, applicants must take into consideration the venue’s primary function as a restaurant serving lunch and dinner. 

This is a great opportunity for applicants to: 

– Show ready works without costs
– Publicly exhibit a new project
– Show a side project, or a project produced during a course, that would not otherwise receive much publicity
– Exhibit older, archival works
– Market and sell your work in public in Helsinki
– Gain experience installing and dismantling an exhibition in a live venue
– Finish, print and frame your work
– Find new fans, collectors and supporters

Fees and commissions: 

– The exhibition space is free of charge. The artist is responsible for producing the artworks and for installing and dismantling the exhibition.

– The exhibited works will be for sale. The artist must provide a list of exhibited works. All possible purchases will be agreed upon between the artist and the buyer. 

– There is no commission

Applicants may request a particular time slot for their exhibition but we do not guarantee you will receive the requested slot. Kindly mention clearly in the application if there exhibition times that are NOT suitable for you. 

Exhibition slots: 

January – February 2023
March – April 2023
May – June 2023
July – August 2023
September – October 2023
November – December 2023

The exact opening and closing dates for the exhibitions and the dates for installation and dismantle will be determined when the exhibitions are determined. Selected applicants will be informed of these dates when they receive notification of their acceptance. 

Who can apply: We accept applications for students and alumni of all Aalto ARTS programmes. 

How to apply: 

Create one (1) attachment as a PDF that includes the following information:

1) Exhibition Plan: Please clarify what type of exhibition is planned and how the works will be exhibited in the space. 

2) Portfolio + Information on the works: Please provide images of your work, or provide examples of previous works and sketches if you are applying with a concept. This will help the committee to understand clearly the theme, content and style of your exhibited works and installation. Please also provide approximate sizes of the artworks and other technical requirements. 

3) Artist Statement + Artist Biography: A short statement and biography on a single A4 page.

4) Name, Email address and Telephone number: We require these in order to contact artists in case of emergency. 

All applications will be reviewed by Aalto students and Sushibar+Wine representatives. The final selection of exhibitions will be announced late December 2023. 

Deadline: 27th of November 2022 (at 23:59)

We accept applications in Finnish and English. 

Send your applications via email to: sushibarexhibtions@aalto.fi, with the following information: 

Filename: Sushibar2022_Lastname_Firstname
Title in Subject Field: SUSHIBAR2022 Application Lastname
Attachment Format: PDF only
Maximum Attachment Size: 5 MD

 

Hyvät Aalto ARTSin opiskelijat ja alumnit, olemme innoissamme ilmoittaessamme avoimesta Open Call:ista ravintola Sushibar+Wine Cityn näyttelyihin vuodelle 2023.

Yhteistyöhanketta ovat aiemmin operoineet Aalto-yliopiston valokuvauksen opiskelijat, ja se on tarkoitettu nykyisten opiskelijoiden ja alumnien teosten esittelyyn. Hanketta isännöi Sushibar+Wine City Helsingin keskustassa, CityCenter Helsingin toisessa kerroksessa, jossa ravintola on varannut seinän Aalto ARTSin opiskelijoiden järjestämille näyttelyille. 

Open Call:issa etsitään kuutta näyttelyä, jotka järjestetään Sushibar+Wine Cityssä tammikuun 2023 ja joulukuun 2023 välisenä aikana. Jokainen näyttely on esillä noin kaksi (2) kalenterikuukautta. 

Etsimme ammattimaisia taiteellisia ja luovia projekteja kaikilta taiteenaloilta. Taideteosten ja näytteillä olevien teosten teemaa, konseptia ja muotoa ei ole rajoitettu. Hakijoiden on kuitenkin otettava huomioon, että paikka toimii ensisijaisesti ravintolana.

Tämä on loistava tilaisuus: 

– Näyttää valmiita teoksia ilman kustannuksia
– Asettaa uusi hanke julkisesti näytteille
– Esittää sivuprojekti tai kurssin aikana tuotettu hanke
– Esitellä vanhempia, arkistoituja teoksia
– Markkinoida ja myydä töitäsi Helsingissä
– Saada kokemusta näyttelyn ripustamistamisesta
– Viimeistellä, tulostaa ja kehystää työsi
– Löydä uusia faneja, keräilijöitä ja tukijoita 

Maksut ja palkkiot: 

– Näyttelytila on maksuton. Taiteilija vastaa itse teosten tuottamisesta sekä näyttelyn asentamisesta ja purkamisesta.

– Näyttelyssä olevat teokset ovat myynnissä. Taiteilijan on toimitettava luettelo näytteillä olevista teoksista. Kaikista mahdollisista ostoista sovitaan taiteilijan ja ostajan kesken. 

– Näyttelypalkkiota ei makseta.

Hakijat voivat pyytää tiettyä aikaväliä näyttelylleen, mutta emme voi taata, että se toteutuu. Mainitse hakemuksessa selvästi, jos jotkut näyttelyajat EIVÄT sovi sinulle. 

Näyttelyajat: 

Tammikuu – helmikuu 2023
Maaliskuu – huhtikuu 2023
Toukokuu – kesäkuu 2023
heinäkuu – elokuu 2023
Syyskuu – lokakuu 2023
Marraskuu – Joulukuu 2023

Näyttelyiden tarkat avaamis- ja sulkemispäivät sekä asennus- ja purkamispäivät sovitaan, kun näyttelyt on valittu. Valituille hakijoille ilmoitetaan päivämääristä.

Kuka voi hakea: Kaikki Aalto ARTS -ohjelmien opiskelijat ja alumnit. 

Miten hakea: 

Luo yksi (1) liitetiedosto PDF-muodossa, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) Näyttelysuunnitelma: Selvitä, minkälainen näyttely on suunnitteilla ja miten teokset aiotaan asettaa näytteille tilassa. 

2) Portfolio + tiedot teoksista: Toimita kuvia töistäsi tai anna esimerkkejä aiemmista töistäsi ja luonnoksia, jos haet konseptilla. Tämä auttaa lautakuntaa ymmärtämään selkeästi näytteille asettamiesi teosten ja installaation teeman, sisällön ja tyylin. Ilmoita myös teosten likimääräiset koot ja muut tekniset vaatimukset. 

3) Taiteilijan lausunto + bio: Lyhyt lausunto ja elämäkerta yhdellä A4-sivulla.

4) Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteydenottoa varten.

Kaikki hakemukset käsittelee valintalautakunta, joka koostuu Aallon opiskelijoiden ja Sushibar+Winen edustajista. Lopulliset valinnat julkistetaan joulukuussa 2023. 

Määräaika: 27. marraskuuta 2022 (klo 23:59).

Otamme vastaan hakemuksia suomeksi ja englanniksi. 

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen: sushibarexhibtions@aalto.fi, ja ilmoita seuraavat tiedot: 

Tiedostonimi: Sushibar2022_Sukunimi_Etunimi
Otsikko aihekentässä: SUSHIBAR2022 Hakemus Sukunimi
Liitteen muoto: Vain PDF
Liitetiedoston enimmäiskoko: 5 MD

Exhibition Info for Artists / Näyttelyinfo taiteilijoille

Updated: June 2022


INFO for artists:

The Space: Sushibar+Wine City is located on the 2nd floor of Citycenter (Kaivokatu 8, Helsinki). Please download a drawing of the exhibition wall from the bottom of this text. You may also visit the space to get an idea how the wall is situated.

Hanging System: Works are hung from picture rail. There is a possibility to hang smaller works with tape, provided the wall remains undamaged.

Lighting in the space: There are some regular spotlights available but note that all lighting should be planned so that it does not disturb the restaurant visitors. The exhibition wall faces large windows. The artworks can be also seen from the outside.

Supervising the exhibitions: There is no supervision in the exhibition and the restaurant will not be in any way responsible for the artworks exhibited. The artist will exhibit at their own risk.

Opening hours: The exhibition will be open during the opening hours of the restaurant.

Fees: There are no fees related to this application or the exhibition space.

Sales: The artworks will be for sale. The artist must provide a price list for the works. There is no commission. A list of exhibited works and price list must be included alongside the statement and artist biography (see below: “Other materials”).

Advertising: The restaurant will advertise and communicate to its customers clearly that the artworks are for sale. Social media is used. The artist is advised to use additional advertising.

Hanging and taking down the exhibition: The artist is responsible for hanging and taking down the artworks. The previous exhibition will be taken down at the same time. The artists involved should contact each other and with the representatives at Sushibar+Wine City to make the arrangements for taking down and hanging works.

Opening: The artist may arrange a small opening gathering on the day of the opening at 19:00–20:00 (time and the opening should be confirmed with Sushibar+Wine staff for each exhibition separately) depending on COVID-19 restrictions. Sushibar+Wine provides some sparkling wine for the event. All invitations and advertising of the opening is done by the artist.

Other materials: The artist must provide a short free-form artist statement and biography as well as a list of works and price list on two sheets of A4-sized paper, one for the statement and biography and the other for the list of works and prices.  The information sheets must be ready for presentation by opening day.  We do request the artist includes a title of the exhibition and the exhibition dates alongside their artist statement and suggest including relevant contact information, such as an email address, website and/or social media. If you have any issues with these materials, please contact the representatives of Sushibar+Wine City or the project coordinators.

Who can apply: We accept applications from students and alumni of Photography programme at Aalto University School of Arts, Design and Architecture only. Proof of affiliation is required upon request.

Download Wall Drawing PDF.

NÄYTTELYINFO taiteilijoille:

Tila: Sushibar+Wine City sijaitsee Citycenterin 2. kerroksessa (Kaivokatu 8, Helsinki). Voit ladata tämän tekstin lopusta piirroksen näyttelyseinästä. Voit myös vierailla ravintolassa tutustuaksesi tilaan.

Ripustustekniikka: Teokset ripustetaan ripustuskiskoon. Pienempiä teoksia on mahdollista ripustaa teipillä, mikäli seinä säilyy ehjänä.

Tilan valaistus: Tilassa on muutama tavallinen spottivalo. Huomaa, että näyttelyn valaisu tulee suunnitella siten, ettei se häiritse ravintolan asiakkaita. Näyttelyseinää vastapäätä on isot ikkunat. Näyttelyseinällä olevat teokset näkyvät ikkunasta myös ravintolatilan ulkopuolelle.

Näyttelyiden valvonta: Näyttelyissä ei järjestetä erikseen valvontaa. Ravintola ei ole vastuussa näyttelyn taideteoksista. Taiteilija pitää näyttelyn omalla vastuullaan.

Näyttelyn aukioloajat: Näyttely on avoinna ravintolan aukioloaikoina.

Maksut: Tähän hakuun tai näyttelytilaan ei liity maksuja taiteilijalle.

Teosmyynnit: Näyttelyn teokset ovat myynnissä. Taiteilijan tulee toimittaa teoksistaan hintalista. Ravintola ei osallistu teosmyyntiin eikä velota myyntipalkkiota. Hinta-/teoslista tulee statementin ja bion yhteyteen (ks. alla “muut materiaalit”).

Mainonta: Ravintola mainostaa näyttelyä ja ilmoittaa asiakkailleen selkeästi, että kyseessä on myyntinäyttely. Sosiaalista mediaa käytetään hyödyksi mainonnassa. Taiteilijan suositellaan mainostaa omaa näyttelyään tämän lisäksi.

Näyttelyn pystytys ja purku: Taiteilija on vastuussa näyttelyn pystytyksestä ja purkamisesta. Samaan aikaan edeltävä näyttely puretaan. Taiteilijat, joiden näyttely puretaan/pystytetään samanaikaisesti, sopivat keskenään ripustus-/purkuaamun järjestelyistä. 

Avajaiset: Taiteilija voi järjestää avajaistilaisuuden näyttelyssä avajaispäivänä klo 19:00–20:00 (aika ja avajaiset vahvistettava jokaista näyttelyä varten erikseen Sushibar+Winen henkilökunnan kanssa), riippuen COVID-19 rajoituksista. Sushibar+Wine tarjoaa avajaisjuomaa. Mahdolliset kutsut ja avajaismainonta on taiteilijan vastuulla.

Muut materiaalit: Taiteilijan on toimitettava lyhyt, vapaamuotoinen artist statement ja bio näyttelyä varten sekä teosluettelo ja hintalista kahdella A4-kokoisella paperiarkilla, joista toinen on artist statement ja bioa varten ja toinen teos-ja hintalistaa varten. Tietolehtisten on oltava valmiina näyttelyn avajaispäivään mennessä. Pyydämme taiteilijan lisäävän näyttelyn nimen ja päivämäärät sekä ehdottamme että taiteilija liittäisi mukaan yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteen, verkkosivut ja/tai sosiaalinen media. Jos sinulla on kysyttävää näistä materiaaleista, olethan ystävällisesti yhteydessä Sushibar+Wine City:n edustajiin tai tämän projektin koordinaattoreihin.

Kuka voi hakea: Tähän hakuun voivat ottaa osaa ainoastaan Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Valokuvataiteen yksikön opiskelijat ja alumnit. Affiliaatio on pystyttävä todistamaan.

Lataa piirros näyttelseinästä PDF.