For Artists: Exhibition info / Näyttelyinfo

(eng/fin)

updated: March 2021


INFO for artists:

The space: Sushibar+Wine City is located on the 2nd floor of Citycenter (Kaivokatu 8, Helsinki). Please, download a drawing of the exhibition wall from the bottom of this text. You may also visit the space to get an idea how the wall is situated.

Hanging system: Picture rail. Possibility of tape for smaller images, provided the wall remains undamaged.

Lighting in the space: There are some regular spot lights available but note that all lighting should be planned so that it does not disturb the restaurant visitors. The exhibition wall faces large windows. The artworks can be also seen from the outside.

Supervising the exhibitions: There is no supervision in the exhibition and the restaurant will not be in any way responsible for the artworks exhibited. The artist will exhibit on their own risk.

Opening hours: The exhibition will be open during the opening hours of the restaurant.

Fees: There are no fees related to this application or the exhibition space.

Sales: The artworks will be for sale. The artist must provide a price list for the works. There is no commission. The price list and a list of works will be put on the statement / biography template (see below: “Other materials”).

Advertising: The restaurant will advertise and communicate to its customers clearly that the artworks are for sale. Social media is used. The artist is advised to use additional advertising.

Hanging and taking down the exhibition: The artist is responsible for hanging and taking down the artworks. The hanging will be done in the morning of the exhibition opening day (usually Thursday) before the restaurant opens. This will also be the time when the previous exhibition is taken down. The artists involved should contact each other to make the arrangements for taking down / hanging the works. 

Opening: The artist may arrange a small opening gathering on the day of the opening at 19:00–20:00 (time and the opening should be confirmed with Sushibar+Wine staff for each exhibition separately) depending on COVID-19 restrictions. Sushibar+Wine provides some sparkling wine for the event. All invitations and advertising of the opening is done by the artist.

Other materials: The artist must provide a short artist statement and bio with a photograph for the exhibition. This is done on a template that can be found here as a link. The artist should print out the template paper filled with their info by the time of the opening of their exhibitions. If you have any issues with the template, please contact the representatives of Sushibar+Wine or this project.

Who can apply: We accept applications from students and alumni of Photography unit at Aalto University School of Arts, Design and Architecture only. Proof of affiliation is required upon request.

Download Wall Drawing PDF.

Download Biography-Statement Template INDD.
(Download currently unavailable: please ask for the template from organisers!)

 


 

NÄYTTELYINFO taiteilijoille:

Tila: Sushibar+Wine City sijaitsee Citycenterin 2. kerroksessa (Kaivokatu 8, Helsinki). Voit ladata tämän tekstin lopusta piirroksen näyttelyseinästä. Voit myös vierailla ravintolassa tutustuaksesi tilaan.

Ripustustekniikka: Ripustuskisko. Mahdollisesti teippi pienemmille teoksille, edellyttäen seinän säilymisen ehjänä.

Tilan valaistus: Tilassa on muutama tavallinen spottivalo. Huomaa, että näyttelyn valaisu tulee suunnitella siten, ettei se häiritse ravintolan asiakkaita. Näyttelyseinää vastapäätä on isot ikkunat. Näyttelyseinällä olevat teokset näkyvät ikkunasta myös ravintolatilan ulkopuolelle.

Näyttelyiden valvonta: Näyttelyissä ei järjestetä erikseen valvontaa. Ravintola ei ole vastuussa näyttelyn taideteoksista. Taiteilija pitää näyttelyn omalla vastuullaan.

Näyttelyn aukioloajat: Näyttely on avoinna ravintolan aukioloaikoina.

Maksut: Tähän hakuun tai näyttelytilaan ei liity maksuja taiteilijalle.

Teosmyynnit: Näyttelyn teokset ovat myynnissä. Taiteilijan tulee toimittaa teoksistaan hintalista. Ravintola ei osallistu teosmyyntiin eikä velota myyntipalkkiota. Hinta-/teoslista tulee statementin ja bion yhteyteen (ks. alla “muut materiaalit”).

Mainonta: Ravintola mainostaa näyttelyä ja ilmoittaa asiakkailleen selkeästi, että kyseessä on myyntinäyttely. Sosiaalista mediaa käytetään hyödyksi mainonnassa. Taiteilijan suositellaan mainostaa omaa näyttelyään tämän lisäksi.

Näyttelyn pystytys ja purku: Taiteilija on vastuussa näyttelyn pystytyksestä ja purkamisesta. Näyttely pystytetään ensimmäisen näyttelypäivän (yl. torstai) aamuna ennen ravintolan aukeamisaikaa. Samaan aikaan edeltävä näyttely puretaan. Taiteilijat, joiden näyttely puretaan/pystytetään samanaikaisesti, sopivat keskenään ripustus-/purkuaamun järjestelyistä. 

Avajaiset: Taiteilija voi järjestää avajaistilaisuuden näyttelyssä avajaispäivänä klo 19:00–20:00 (aika ja avajaiset vahvistettava jokaista näyttelyä varten erikseen Sushibar+Winen henkilökunnan kanssa), riippuen COVID-19 rajoituksista. Sushibar+Wine tarjoaa avajaisjuomaa. Mahdolliset kutsut ja avajaismainonta on taiteilijan vastuulla.

Muut materiaalit: Taiteilijan on toimitettava lyhyt artist statement ja bio valokuvalla näyttelyä varten. Nämä laitetaan valmiiseen templateen, jonka voi ladata oheisesta linkistä. Taitelijan on toimitettava tiedoillaan täytetty ja tulostettu template näyttelyyn sen avajaispäivänä. Jos sinulla on ongelmia templaten kanssa, olethan ystävällisesti yhteydessä Sushibarin tai tämän projektin kontaktihenkilöihin.

Kuka voi hakea: Tähän hakuun voivat ottaa osaa ainoastaan Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Valokuvataiteen yksikön opiskelijat ja alumnit. Affiliaatio on pystyttävä todistamaan.

Lataa piirros näyttelseinästä PDF.

Lataa template statement-bio INDD.
(Template-latauslinkki ei tällä hetkellä käytössä: ota ystävällisesti yhteyttä järjestäjiin ja pyydä tiedostoa näyttelyäsi varten.)