Open Call 2024

Dear Aalto ARTS students and alumni, we are excited to announce the Open Call for exhibitions at Sushibar+Wine City for 2024!

This collaborative project was previously managed by Photography students at Aalto University, and is intended for showcasing works by current students and alumni. The project is hosted by Sushibar+Wine City in downtown Helsinki, on the second floor of CityCenter Helsinki where the restaurant has reserved a wall for exhibitions arranged by Aalto ARTS students. 

In this Open Call, we are looking for four exhibitions to held in Sushibar+Wine City between January 2024 and December 2024. Each exhibition will be on show for approximately two (2) calendar months. 

We are looking for professional artistic and creative projects from all areas of the arts. There are no set theme, concept and format restrictions on the artworks and exhibited pieces. However, applicants must take into consideration the venue’s primary function as a restaurant serving lunch and dinner. 

This is a great opportunity for applicants to: 

– Show ready works without costs
– Publicly exhibit a new project
– Show a side project, or a project produced during a course, that would not otherwise receive much publicity
– Exhibit older, archival works
– Market and sell your work in public in Helsinki
– Gain experience installing and dismantling an exhibition in a live venue
– Finished, print and frame your work
– Find new fans, collectors and supporters

Fees and commissions: 

– The exhibition space is free of charge. The artist is responsible for producing the artworks and for installing and dismantling the exhibition.

– The exhibited works will be for sale. The artist must provide a list of exhibited works. All possible purchases will be agreed upon between the artist and the buyer. 

– There is no commission

Applicants may request a particular time slot for their exhibition but we do not guarantee you will receive the requested slot. Kindly mention clearly in the application if there’re exhibition times that are NOT suitable for you. 

Exhibition slots: 

January – February 2024
March – April 2024
May – June 2024
July – August 2024
September – October 2024
November – December 2024

The exact opening and closing dates for the exhibitions and the dates for installation and dismantle will be determined when the exhibitions are determined. Selected applicants will be informed of these dates when they receive notification of their acceptance. 

Who can apply: We accept applications for students and alumni of all Aalto ARTS programmes. 

How to apply: 

Create one (1) attachment as a PDF that includes the following information:

1) Exhibition Plan: Please clarify what type of exhibition is planned and how the works will be exhibited in the space. 

2) Portfolio + Information on the works: Please provide images of your work, or provide examples of previous works and sketches if you are applying with a concept. This will help the committee to understand clearly the theme, content and style of your exhibited works and installation. Please also provide approximate sizes of the artworks and other technical requirements. 

3) Artist Statement + Artist Biography: A short statement and biography on a single A4 page.

4) Name, Email address and Telephone number: We require these in order to contact artists in case of emergency. 

All applications will be reviewed by Aalto students and Sushibar+Wine representatives. The final selection of exhibitions will be announced in late December 2023. 

Deadline: 26th of November 2023 (at 23:59)

We accept applications in Finnish and English. 

Send your applications via email to: sushibarexhibitions@aalto.fi, with the following information: 

Filename: Sushibar2023_Lastname_Firstname
Title in Subject Field: SUSHIBAR2023 Application Lastname
Attachment Format: PDF only
Maximum Attachment Size: 5 MD

Hyvät Aalto ARTSin opiskelijat ja alumnit, olemme innoissamme ilmoittaessamme avoimesta Open Call:ista ravintola Sushibar+Wine Cityn näyttelyihin vuodelle 2024.

Yhteistyöhanketta ovat aiemmin operoineet Aalto-yliopiston valokuvauksen opiskelijat, ja se on tarkoitettu nykyisten opiskelijoiden ja alumnien teosten esittelyyn. Hanketta isännöi Sushibar+Wine City Helsingin keskustassa, CityCenter Helsingin toisessa kerroksessa, jossa ravintola on varannut seinän Aalto ARTSin opiskelijoiden järjestämille näyttelyille. 

Open Call:issa etsitään kuutta näyttelyä, jotka järjestetään Sushibar+Wine Cityssä tammikuun 2024 ja joulukuun 2024 välisenä aikana. Jokainen näyttely on esillä noin kaksi (2) kalenterikuukautta. 

Etsimme ammattimaisia taiteellisia ja luovia projekteja kaikilta taiteenaloilta. Taideteosten ja näytteillä olevien teosten teemaa, konseptia ja muotoa ei ole rajoitettu. Hakijoiden on kuitenkin otettava huomioon, että paikka toimii ensisijaisesti ravintolana.

Tämä on loistava tilaisuus: 

– Näyttää valmiita teoksia ilman kustannuksia
– Asettaa uusi hanke julkisesti näytteille
– Esittää sivuprojekti tai kurssin aikana tuotettu hanke
– Esitellä vanhempia, arkistoituja teoksia
– Markkinoida ja myydä töitäsi Helsingissä
– Saada kokemusta näyttelyn ripustamistamisesta
– Viimeistellä, tulostaa ja kehystää työsi
– Löydä uusia faneja, keräilijöitä ja tukijoita 

Maksut ja palkkiot: 

– Näyttelytila on maksuton. Taiteilija vastaa itse teosten tuottamisesta sekä näyttelyn asentamisesta ja purkamisesta.

– Näyttelyssä olevat teokset ovat myynnissä. Taiteilijan on toimitettava luettelo näytteillä olevista teoksista. Kaikista mahdollisista ostoista sovitaan taiteilijan ja ostajan kesken. 

– Näyttelypalkkiota ei makseta.

Hakijat voivat pyytää tiettyä aikaväliä näyttelylleen, mutta emme voi taata, että se toteutuu. Mainitse hakemuksessa selvästi, jos jotkut näyttelyajat EIVÄT sovi sinulle. 

Näyttelyajat: 

Tammikuu – helmikuu 2024
Maaliskuu – huhtikuu 2024
Toukokuu – kesäkuu 2024
heinäkuu – elokuu 2024
Syyskuu – lokakuu 2024
Marraskuu – Joulukuu 2024

Näyttelyiden tarkat avaamis- ja sulkemispäivät sekä asennus- ja purkamispäivät sovitaan, kun näyttelyt on valittu. Valituille hakijoille ilmoitetaan päivämääristä.

Kuka voi hakea: Kaikki Aalto ARTS -ohjelmien opiskelijat ja alumnit. 

Miten hakea: 

Luo yksi (1) liitetiedosto PDF-muodossa, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) Näyttelysuunnitelma: Selvitä, minkälainen näyttely on suunnitteilla ja miten teokset aiotaan asettaa näytteille tilassa. 

2) Portfolio + tiedot teoksista: Toimita kuvia töistäsi tai anna esimerkkejä aiemmista töistäsi ja luonnoksia, jos haet konseptilla. Tämä auttaa lautakuntaa ymmärtämään selkeästi näytteille asettamiesi teosten ja installaation teeman, sisällön ja tyylin. Ilmoita myös teosten likimääräiset koot ja muut tekniset vaatimukset. 

3) Taiteilijan lausunto + bio: Lyhyt lausunto ja elämäkerta yhdellä A4-sivulla.

4) Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yhteydenottoa varten.

Kaikki hakemukset käsittelee valintalautakunta, joka koostuu Aallon opiskelijoiden ja Sushibar+Winen edustajista. Lopulliset valinnat julkistetaan joulukuussa 2023. 

Määräaika: 26. marraskuuta 2023 (klo 23:59).

Otamme vastaan hakemuksia suomeksi ja englanniksi. 

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen: sushibarexhibitions@aalto.fi, ja ilmoita seuraavat tiedot: 

Tiedostonimi: Sushibar2023_Sukunimi_Etunimi
Otsikko aihekentässä: SUSHIBAR2023 Hakemus Sukunimi
Liitteen muoto: Vain PDF
Liitetiedoston enimmäiskoko: 5 MD