Life wide WAT?

Link

Aiempi WAT-kehityshanke (2016-2020) vahvisti WAT-maisteriohjelman ensiaskeleita nostamalla esiin uusia kehityskohteita, josta selvisi tarve vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä tarpeellisista työelämätaidoista, millaista työtä alalla on ja miten ammatti-identiteetin kehittymistä voitaisiin tukea paremmin WAT:issa.

WAT:in kehityskohtiin vastaa Life Wide WAT –hanke, joka on maisteriohjelman uusi, Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittama. WAT:in kehityskohteiden lisäksi Aallon uusi strategia sekä työelämän muutokset ja opiskelun muuttuminen vaativat jatkuvaa maisteriohjelman kehitystyötä, jotka on huomioitu myös kehityshankkeessa. Niinpä hanke kokeilee WAT:in kehityksen lisäksi samalla keinoja, joiden kautta Aalto-yliopiston strategisia teemoja: yrittäjämäistä ajattelua, radikaalia luovuutta ja kestävien ratkaisujen tuottamista. Näin vesiala toimii edelläkävijänä Aallon opetuksen kehittämisessä.

Hankkeen toiminta kietoutuu uuden WAT-projektikurssin ympärille, johon kutsutaan WAT-maisteriohjelman alumneja ja muita nuoria työelämätoimijoita ohjaamaan opiskelijaryhmien ongelmanratkaisua. Projektikurssin lisäksi hankkeessa kehitetään muun muassa WAT:in alumnitoimintaa ja järjestetään tapahtumia työelämätoimijoiden kanssa.

Aallon Life Wide Learning-sivuilta saa lisätietoa Aallon laajuisesta LWL-toiminnasta: https://lifewidelearning.aalto.fi. 

Mikä on WAT?

Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta, tuttavallisemmin WAT:ista, valmistuu vesi- ja ympäristöalan diplomi-insinöörejä, jotka osaavat soveltaa teknistä osaamistaan laajojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Koulutusohjelmassa tulevien diplomi-insinöörien monipuolinen osaaminen rakentuu erilaisista elementeistä, joista keskeisimpiä ovat oman alan teemat, menetelmät ja työkalut sekä ongelmanratkaisukyky, monitieteinen ymmärrys, ryhmätyöskentelytaidot ja ymmärrys kestävästä kehityksestä ja keinoista edistää kestävyyttä oman työn kautta.

Lisää vesi- ja ympäristötekniikan ohjelmasta löydät Aallon sivuilta. https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta/water-and-environmental-engineering-master-of-science-technology