WAT-projektikurssi vauhtiin innostuneissa tunnelmissa

WAT-maisteriohjelman uusi projektikurssi (WAT-E2200 WAT Project Course) alkoi huhtikuun lopulla. Uusi kurssikonsepti kiinnosti opiskelijoita: 20 opiskelijaa aloitti haasteiden parissa, heistä suurin osa WAT-maisteriohjelman ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita. Opiskelijat jaettiin neljään tiimiin kiinnostuksensa perusteella.

Kurssin ensimmäiset yhteiset tapaamiset pidettiin huhtikuun viimeisellä viikolla. Tunnelma oli alkuun jännittynyt – eihän kukaan vielä tiennyt, millaisesta kurssista oli kyse! Viikon loppua kohden – kun tehtävät selkiytyivät ja kukin tapasi sekä tiiminsä että mentorinsa – pahin jännitys vaihtui innostukseen ja tiimit pohtivat yhdessä työskentelytapojaan ja tärkeimpiä arvojaan.

Tämän vuoden projektit liittyvät jätevedenkäsittelyyn sekä tulvariskien hallintaan. Rambollista saatu haaste koskee fosforin talteenoton teknologioita ja HSY:n tarjoama projekti erityisesti metaanipäästöjen hallintaa jätevedenpuhdistamossa sekä nesteriskien hallintaa. Tulvariskeihin liittyvät projektit tulivat Suomen ympäristökeskukselta, jossa painopisteenä erityisesti tulvariskinhallinnan sosiaaliset näkökulmat ja Hämeen ELY-keskukselta, jonka haasteessa tiimi pääsee soveltamaan alueiden tulvariskiluokitusta. Kunkin projektin tarjonnut työelämän asiantuntija on myös auttamassa omaa tiimiään koko kurssin ajan mentorina. Koska WAT-projektikurssi on osa Aalto-yliopiston Life Wide Learning -tarjontaa, mentoreilla on samalla mahdollisuus suorittaa viiden opintopisteen jatkokoulutussertifikaatti avoimen ongelmanratkaisuprosessin fasilitoinnista.

Lyhyesti projektikurssin konseptista: Opiskelijoilla on seitsemän viikkoa aikaa kehittää ratkaisu saamaansa alan käytännön haasteeseen. Kurssi auttaa opiskelijoita kehittämään tärkeitä työelämätaitoja, kuten ajanhallintaa, projektinhallintaa ja intensiivistä tiimityötä sekä tietysti syventämään ymmärrystä itse haasteen aihepiiristä sekä käytännön työelämästä. Osana kurssia pohditaan myös projektien laajempia yhteyksiä globaaleihin kestävyyden kysymyksiin ja mahdollisuuksia edistää toivottuja tulevaisuuksia – ongelmanratkaisun lisäksi kurssilla pääsee siis kehittämään myös systeemiajattelua sekä tulevaisuusajattelua. Kurssi edesauttaa samalla opiskelijoiden valmiuksia ymmärtää omaa ja alansa roolia kestävyyden edistämisessä.

Kurssin loppuseminaari, jossa opiskelijat esittelevät ratkaisunsa ytimekkäässä pitch-muodossa, järjestetään torstaina 8.6. klo 9.00 Otaniemen kampuksella. Jos haluat tulla kuulemaan esityksiä, ole yhteydessä kurssin vastuuopettaja Meeri Karviseen (etunimi.sukunimi(at)aalto.fi)!

In English:

The WAT Project Course started with excitement in the air

The brand new WAT Project Course (WAT-E2200) of the WAT Masters Programme was launched in the end of April. The new course concept raised interest among students: 20 students enrolled to solve the cases, most of them first and second year students from the WAT Programme. The students were divided into four teams according to their own interest.

The first workshops of the course were arranged during the last week of April. You could sense the question marks in the air: no one actually knew, what the course was all about! Towards the end of the week – after getting more information on the tasks and meeting own team and mentor – the slight anxiety was quickly replaced by pure excitement and the teams started to agree on their working practices and most important values.

This year the cases relate to wastewater treatment and flood risk management. The case from Ramboll is about phosphorus recovery technologies and the HSY case deals with managing ammonium emissions in a wastewater treatment plant. The Finnish environment institute SYKE provided a case on the social aspects of flood risk management, whereas in the Häme´s ELY Centre’s project the team gets to apply flood risk evaluation in practice. The experts who provided the cases act also as mentors for the student teams for the whole course. As the course is a part of Aalto University’s Life Wide Learning offerings, the mentors get a 5-credits training certificate for facilitating an open-ended problem-solving process.

Shortly about the concept of the WAT Project Course: Students have seven weeks to develop a solution to a practical case from the working life. The course helps students to gain important working life skills, such as time and project management, and intensive teamwork, as well as a deeper comprehension of the subject matter of their cases. In addition, as part of the course, the students consider their case’s broader connections to global sustainability challenges and possibilities to achieve preferred futures. Therefore, the course develops students’ abilities in systems a future thinking, as well as in comprehending their own and the field’s roles in promoting sustainability.

The final seminar of the course, where students present their solutions in pitch-like presentations, takes place on Thursday June 8, 2023, at Otaniemi campus. If you are interested in listening to the final presentations, please contact the responsible teacher of the course, Meeri Karvinen (firstname.lastname(at)aalto.fi).

WAT-projektikurssi kiinnosti opiskelijoita: 20 opiskelijaa ja neljä työelämän asiantuntijaa kokoontuivat kurssin ensimmäisellä viikolla tutustumaan toisiinsa ja ratkottaviin haasteisiin. The WAT Project Course gained interest: 20 students and four experts from the working life gathered in the first week of the course to get to know each other and the cases to be solved.
WAT-Projektikurssin alussa tiimit ja mentorit tekivät ryhmäytymisharjoituksia. In the begining of the WAT Project Course the teams and their mentors were facilitated through some team forming exercises.

Kuvat: Meeri Karvinen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *