Mikä on WAT?

Kuva: Mikko Raskinen, 2022

Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta, tuttavallisemmin WAT:ista, valmistuu vesi- ja ympäristöalan diplomi-insinöörejä, jotka osaavat soveltaa teknistä osaamistaan laajojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Koulutusohjelmassa tulevien diplomi-insinöörien monipuolinen osaaminen rakentuu erilaisista elementeistä, joista keskeisimpiä ovat oman alan teemat, menetelmät ja työkalut sekä ongelmanratkaisukyky, monitieteinen ymmärrys, ryhmätyöskentelytaidot ja ymmärrys kestävästä kehityksestä ja keinoista edistää kestävyyttä oman työn kautta.

Lisää vesi- ja ympäristötekniikan ohjelmasta löydät Aallon sivuilta.

What is WAT?

Aalto University’s master’s program in water and environmental engineering, better known as WAT, graduates water and environmental engineers who know how to apply their technical knowledge to solve broad societal problems. In the education program, the versatile competence of the future graduate engineers is built from various elements, the most central of which are the themes, methods and tools of their own field, as well as problem-solving ability, interdisciplinary understanding, teamwork skills and understanding of sustainable development and ways to promote sustainability through one’s own work.

You can find more about the water and environmental engineering program on Aalto’s website.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *