29.9. Mistä tietoa rakennushankkeeseen, rakennustiedon toiminnan esittely / Jaana Matilainen

Luennolla Matilainen kertoi, että Rakennustiedon taustalla on säätiö, jonka taustalla ovat KIRA-toimijat. Tutkittuani tarkemmin asiaa huomasin, että näin todella on. Rakennustietosäätiö RTS sr kertoo olevansa rakennusalan puolueeton vaikuttaja, sekä Rakennustiedon omistaja yhteisö. Se kertoo vastaavansa rakennusalaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista.

Hyvän rakentamistavan taustalla ovat Matilaisen mukaan muun muassa MRL, as oy laki ja YSE 1998 -sopimusehdot. RYL määrittelee Matilaisen mukaan rakentamisen hyvää rakennustapaa viranomaismääräysten, standardien, alan ohjeiden sekä hyvien käytäntöjen pohjalta. Hän kertoo sen perustuvan kiinteistö- ja rakentamisalan eri osapuolten yhteisymmärrykseen siitä, mitä hyvä rakennustapa pitää sisällään. Tämä yhteisymmärrys on varmistettu työhön osallistuneiden toimikuntien laaja-alaisten kokoonpanojen ja yleisten ja avointen lausuntokierrosten avulla.

Juridisesti on hyvä, jos esimerkiksi hankkeen asiakirjoissa viitataan selkeästi RYLiin, jolloin RYLin vaatimukset tulee täyttyä kyseisessä hankkeessa.

Erilaisten rakennusalan yhteisten sopimuslomakkeiden, yleisten sopimusehtojen ja laatuvaatimusten lisäksi Rakennustieto pitää allaan laajaa tietopalvelutoimintaa.  Rakennustiedon alla on myös muun muassa kortistot, joista itselleni ehdottomasti on tutuin RT-kortisto, jota käytän aktiivisesti osana tiedonhakua. Sen lisäksi löytyy myös RTS-ympäristöluokitus ja RT-ympäristötyökalu, josta en ollut kuullut aikaisemmin. Myös RT-kustannuslaskenta oli itselleni uutta. Oli kiinnostavaa kuulla, että kyseiseen kustannuslaskentaan saa myös sisällytettyä linkit tuotteisiin. Näin esimerkiksi myös tuotetiedot saadaan automaattisesti mukaan.

Luennon jälkeen jäin kuitenkin pohtimaan sitä, että rakennustiedon alla oleva materiaali on maksullista, mikä sinällään on hieman ristiriidassa mielestäni ajatuksen kanssa, että toiminta on säätiömuotoista ja sen toiminnalla pyritään yleisesti parantamaan rakentamisen laatua ja vastaamaan rakennusalaan liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Toisaalta, kun tutkii Rakennustietosäätiön verkkosivuja, on mukava huomata, että sieltä löytyy esimerkiksi Ajankohtaista-osion alta diplomitöiden esittelyjä, joissa käsitellään rakentamiseen liittyviä asioita. Rakennustietosäätiö kertookin tukevansa diplomitöitä stipendein (Toivettula, 2022). Tutkittuani myös säätiöiden toimintaperiaatteita huomasin, että vaikka säätiön tarkoitus onkin olla usein yleishyödyllinen, se ei ole säätiölle välttämätöntä (Wikipedia).

Lähteet:
Rakennustietosäätiö: https://www.rts.fi/

Toivettula K., 2022, Diplomityö ”Kierrätetty kerrostalo” tarjoaa ratkaisuja neitseellisten luonnonvarojen kulutukseen uudisrakentamisessa, saatavilla:  https://uutiset.rakennustieto.fi/rakennustietosaatio/diplomityo-kierratetty-kerrostalo-tarjoaa-ratkaisuja-neitseellisten-luonnonvarojen-kulutukseen-uudisrakentamisessa/

Säätiö:  https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6_(Suomi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *