Mitä on maisema-arkkitehtuuri taiteen muotona?

Mitä on maisema-arkkitehtuuri taiteen muotona?

Maisema-arkkitehtuuri taiteen muotona on otsikko, jonka avaaminen vaati sekä maisema-arkkitehtuurin että taiteen käsitteiden selitystä. Kaikille tutun tietosanakirjan Wikipedian mukaan maisema-arkkitehtuuri tarkoittaa ”ympäristön esteettistä olemusta ja muotoilua, arkkitehtuuria. Maisema-arkkitehtuuri sisältää aisteilla havaittavien ympäristöä muovaavien tekijöiden lisäksi kulttuurisidonnaisia ja sosiaalisia arvoja, sekä on sidoksissa vahvasti luontoon ja luonnon mekanismeihin”. Wikipedian mukaan taide puolestaan tarkoittaa ”yleisesti kaikkia niitä toimintoja ja tuotteita, joilla ihminen aistein havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia”.

Toisin sanoen maisema-arkkitehtuuri taiteen muotona on tuote, jolla suunnittelija pyrkii herättämän tilan käyttäjässä omia kokemiaan tunteitaan. Taiteen muotona maisema-arkkitehtuuri kertoo meille toisinaan menneiden paikkojen tekijöistä, jotta yksittäisen kohteen merkitys olisi ilmeinen ja ymmärrettävä. Ajoittain luottaen ikonografiaan ja kirjoituksiin, suunnittelijat pyrkivät luomaan maisema-arkkitehtuurin kohteesta paikan, joka välittää kävijälle sekä henkisen että aistillisen vaikutelman. Maisema-arkkitehtuurin merkitys piilee siis ainakin sen kysyvässä välittää suunnittelijan valitsemat tunnevaikutukset ulkotilan käyttäjälle. Vai mitä muut sanovat maisema-arkkitehtuurin merkityksestä?

Marc Treib arvuuttelee tekstissään “Must Landscapes Mean” (1995) onko maisema-arkkitehtuurin merkitys yhteiskunnan yhteisten arvojen ruumiillistuma? Eli onko maisema-arkkitehtuurin merkitys sidoksissa yhteiskunnan sen hetkiseen arvomaailmaan. Maisema-arkkitehtuurihan käytännössä on kaikkea mitä nähdään, koetaan, tunnetaan ja aistitaan rakennusten ovien ulkopuolella.

Olen jokseenkin samaa mieltä Treibin kanssa. Toisaalta silloin jos tutkii kysymystä taloudellisesta näkökulmasta, maisema-arkkitehtuuri investointikohteena heijastaisi yhteiskunnan talous- ja ympäristöpolitiikka konkreettisimmillaan. Onko maisema-arkkitehtuurin kohteen merkitys siis kytköksissä siihen investoidun summan suuruuteen? Ei välttämättä, se tekeekin maisema-arkkitehtuurista omaleimaisen taiteen muodon: maisema-arkkitehtuurin merkitys kun liikkuu elämän jokaisella osa-alueella.