Maisema-arkkitehtuurin kritiikin kirjoittaja, Gilles Clément (École nationale supérieure du paysage de Versailles)

Gilles Clément on ranskalainen 78- vuotias maisemasuunnittelija, puutarhuri ja kirjoittaja, joka työskentelee ehkä Ranskan tunnetuimmalla maisema-arkkitehturiin kiritiikin forumilla, École nationale supérieure du paysage de Versailles.  École nationale supérieure du paysage de Versailles on ranskalainen maisema-arkkitehtuurin korkeakoulu Versaillesin kaupungissa, hieman Pariisin keskustasta Lounaaseen. Célement valmistui vuonna 1967 hortonomiksi ja parin vuoden jälkeen maisema-arkkitehdiksi. Hänen tunnetuimpia kirjallisia teoksia ovat: Le Jardin en mouvement (1991), Contribution à l’étude du jardin planétaire (1992) ja Manifeste pour le Tiers paysage (2004). Teoksista nousivat esille Clémentin luomat kolme merkittävää konseptia maisema-arkkitehtuurin saralla.

  1. Contribution à l’étude du jardin planétaire (1992) esitteli konseptin, jonka mukaan maa on kuin puutarha, valmis ja käveltävä, joten sitä täytyy vaalia niin kuin hyvää puutarhuri vaalii omaa puutarhaansa.
  2. Le Jardin en mouvement (1991) määritti istutussuunnittelun ja puutarhurin roolin uudelleen. Konseptin mukaan puutarhuri on luonnon keskeinen tarkkailija, joka pyrki mahdollisimman saumattomaan yhteistyöhön sen kanssa. Lisäksi konsepti korosti, että kasvilaijien tulisi saada kehittyä mahdollisimman vapaasti.
  3. Manifeste pour le Tiers paysage (2004) esitteli konseptin, jonka mukaan on olemassa kolmas maisema. Tämä kolmas maisema koostuu kaikista ihmisen hylkäämistä paikoista, jotka usein biologisen monimuotoisuuden kannalta tarjoavat enemmän ekosysteemipalveluita kuin metsä- ja maatalousalueet.

Clément matkusti paljon, etenkin eteläisellä pallonpuoliskolla, jossa hän tutki välimeren ilmaston vaikutuista alueiden kasvillisuuteen. Hänen konseptiensa ja uran kannalta keskeisessä roolissa toimi koelaboratorio puutarha, Crozantissa, Keski-Ranskassa. Puutarhassa usein vierailivat usein sekä tutkijat että hänen opiskelijansa.

Myös käytännön suunnittelijana Clément on ollut erittäin ansiokas, erityisesti julkisten puistojen osalta: hän voitti Rankan kansallisen maisema-arkkitehtuurin palkinnon vuonna 1998. Lisäksi hänelle on myönnetty Ranskan taiteen ja kirjallisuuden ritarikunnan kunniamerkki merkittävistä taiteen ja kirjallisuuden saavutuksesta.