Arvio Artikkelista: Caroline Constantin, “The Barcelona Pavilion as Landscape Garden”

Arvio

Caroline Constantin, “The Barcelona Pavilion as Landscape Garden”

Caroline Constantinen “The Barcelona Pavilion as Landscape Garden”- artikkeli käsittelee perusteellisesti ja vakuuttavasti Ludwig Mies van der Rohen suunnittelemaa Barcelonan paviljonkia maisemapuutarhana. Paviljongin analysoinnin yhteydessä Constantin avaa myös pittoreskin käsitettä.

Artikkeliin syntyy vakuuttava ote heti alkukappaleissa: se taustoittaa ja arvio Barcelonan paviljonkia suhteessa muihin ajan ilmiöihin, kuten arkkitehtuuriin. Tästä syntyy lukijalle tunne, että Constantin ymmärtää mistä kirjoittaa, kun hän liittää paviljongin analysoimisen maisemapuutarhana laajempaan kontekstiin. Kautta koko artikkelin lähdeviittauksia on kiitettävästi, yhteensä 51, mikä edelleen osoittaa kirjoittajan perehtyneisyyden aiheeseen.

Kirjallisten viittauksin ja lähteiden lisäksi artikkelissa on paljon kuvia, jotka on kytketty tekstiin johdonmukaisesti. Esimerkiksi tekstin loppupuolella, jossa Constantin toteaa: “With the conservatories of Tugendhat house (Figg.11) and the Nolde House, the gardens of the courthouses, and the scenic views from the Resor house and the Farnsworth house, he returned to a pictorial treatment of nature”, tekstin kohde, Barceloonan paviljonki analysoidaan kuvan 11 ja Rohen muiden suunnitelmien pohjalta. Kuvat toisin sanoen helpottavat ja tehostavat tekstin ymmärtämistä, mikä syventää lukijan luottamusta kirjoittajaan ja hänen tulkintaansa.

Kaiken kaikkiaan Constantinen artikkelista välittyy sellainen sellainen olo, että sen kanssa on vaikea olla eri mieltä: tulkinnat on esitetty johdonmukaisesti ja ne perusteltu kattavasti. Toisaalta artikkeli kääntyy kokonaisuutena hieman lukijaa vastaan, sillä se ei jätä juurikaan tulkinnanvaraa, mikä kuitenkin on tärkeä osa maisema-arkkitehtonista kokemusta.

Pekka Halme

Maisema-arkkitehti TkK.
Landscape-architect B.Sc. (Tech.)