Maisema-arkkitehtuuri vuonna 2021

Arkkitehtiopiskelijana tulee varmasti joskus mietittyä mitä rakennuksen ulkopuolella tapahtuu? Mitä ikkunasta näkyy ja miltä maailma näyttää rakennusten ovista ulos astuttua? Kaikki se on maisema-arkkitehtuuria. Mutta mitä maisema-arkkitehtuurin kentällä oikein tällä hetkellä tapahtuu?

Istuimme pohtimaan maisema-arkkitehtuurin nykytilaa, etenkin sen tämänhetkisiä tyylisuuntia. Tällä hetkellä maisema-arkkitehtuuri heijastaa muun muassa kokemuksellisuutta ja ympäristöfilosofian aatteita. Kokemuksellisuus korostuu esimerkiksi siten, että maisema-arkkitehtuurikohteita suunnitellaan virkistyskäyttö etusijalla: miten ulkotila olisi mahdollisimman mieleenpainuva? Toisaalta keskustelimme myös siitä, miten laajat yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten some ja siihen liittyvä visuaalinen viestintä ovat ehkä vaikuttaneet tietynlaisten elementtien, kuten kirsikkapuiden ja asfalttiviivojen toistumiseen monessa uudessa maisema-arkkitehtuurikohteessa.

Ympäristöfilosofian liitimme vahvasti siihen, miten maisema-arkkitehtuurin keinoin voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöiden ehkäisemiseen. Olimme samaa mieltä siitä, että maisema-arkkitehtuurikohteiden ilmeisiin vaikuttavat merkittävästi monet luontopohjaiset ratkaisut, kuten hulevesiallaskosteikot ja monilajiset niittypaletit. Nykypäivänä maisema-arkkitehtuuri nähdään yhtenä keinona ratkaista kaupunkien hulevesi ja lajikato- ongelmat.

Kaiken kaikkiaan maisema-arkkitehtuuri ja etenkin puistot ovat rakennustaiteen edelläkävijöitä. Niissä hyödynnetään kierrätysmateriaaleja itse kohteesta, jotta sen esteettinen ilme tehostuisi. Esimerkiksi Vantaalla Korson Ankkapuistossa.

Hyvä arkkitehtiopiskelija, kannattaa seurata siis tiiviisti, mitä maisema-arkkitehuurin kentällä tapahtuu.