Organisaatio

Yliopiston johtaminen

”OCCULTE ORBEM REGNABIMUS”

(Laine-yliopiston tunnuslause)
Nykyinen suurkansleri, tri Miinusmaa.
Ensimmäinen suurkansleri,  Il Dottore Damien Ludovico Balanzone

 

Laine-yliopistoa johtaa suurkansleri  jonka alaisina ovat rehtorit,  kanslerit,  suurmestarit, bursaarit,  senesalkit ja marsalkat.

Laine-yliopiston suurkansleri valitaan eliniäksi Suuren Neuvoston toimesta ja valintaprosessi on hyvin yksinkertainen ja suoraviivainen:

 • Kolmekymmentä arvalla valittua Suuren neuvoston jäsentä vähennetään  arpomalla yhdeksään;
 • nämä yhdeksän valitsevat neljäkymmentä;
 •  neljästäkymmenestä valitaan  arvalla kaksitoista, jotka valitsivat kaksikymmentäviisi. 
 • Kaksikymmentäviisi vähennetään arvalla yhdeksään, ja nämä yhdeksän valitsevat neljäkymmentäviisi.
 • Näistä  neljäskymmennestäviidestä valitaan arvalla yksitoista
 • ja lopulta nämä yksitoista valitsivat neljäkymmentäyksi, jotka valitsevat suurkanslerin.  

 Vaali vaati vähintään kaksikymmentäviisi ääntä neljäkymmentäyhdestä, yhdeksän ääntä yhdestätoista tai kahdestatoista, tai seitsemän ääntä yhdeksästä valitsijasta.

Laine-yliiopiston suurkanslerin valitna 41 valitsijamiehen toimesta.
Laine-yliiopiston suurkanslerin valinta 41 valitsijamiehen toimesta.

 

Nykyinen suurkansleri tri Schtumph

Nykyinen suurkansleri, tri Claus Schwamm (s. 1848), on Laine-yliopiston oma kasvatti.

Organisaatio

Suurkanslerin alaisina ja yliopiston johtamisen tukena on pieni organisaatio, johonka kuuluvat

 • Senaatti
 • Suuri Neuvosto
 • Neuvosto
 • Pieni Neuvosto
 • Neljänkymmenen neuvosto

Näiden toimielinten, jotka edustavat vaikutusvaltaisia Länsi-Venäläisiä patriisiperheitä, väliset suhteet on esitetty alla

Laine-Yliopiston johtosuhteet
Laine-Yliopiston johtosuhteet

Sidosryhmät

Suurkansleri ja hänen alaisensa sekä johtamisen tukena olevat toimielimet tekevät tiivistä ja  jatkuvaa yhteistyötä Laine-yliopiston taustalla olevien sidosryhmien, kuten

 • Illuminati
 • Temppeliherrat
 • Bilderberg-ryhmä
 • Fabian-seura
 • Pretoriaanit

ja muutamien muidenkin  parempaa huomispäivää ajavien organisaatioiden kanssa.