Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2022

Kurssin aloituspohdintoja

Tämä blogi toimii oppimispäiväkirjanani maisemarakentamisen syventävälle studio-kurssille. Kurssin teemana on tänä vuonna vesi ja maa ja paneudumme kurssilla erityisesti siihen mitä veden arkkitehtuuri voisi olla tällä vuosikymmenellä. Kurssin vesi-teema on mielenkiintoinen ja herättää välittömästi monenlaisia ajatuksia, jotka saavat innostumaan kurssista.

Tässä kurssissa on tekninen painotus, joka tuntuu nyt erityisen mielekkäältä usean vähemmän teknisen kurssin jälkeen. Minulla on rakentamiseen liittyvistä teknisistä haasteista ja yksityiskohdista erityisesti kokemusta liittyen pientalorakentamiseen, joten tällä kurssilla odotankin pääseväni toisenlaisiin mittakaavoihin ja aiheisiin. Toivon tämän kurssin suoritettuani olevani viisaampi nimenomaan maiseman rakentamiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä.

Suunnittelusta ja tiedonhankinnasta ja tiedon soveltamisesta suunnittelussa minulla on kokemusta edellä mainituista pienistä rakennushankkeista ja tietysti aikaisemmista kursseista. Minulla ei ole mittavaa kokemusta juuri mistään kurssin teemasta (maisemarakentamisen tekniset kysymykset,vesi ja sen mahdollisuudet maisema rakentamisessa tai 2020-luvun maisema-arkkitehtuuri), mutta toivon kokemattomuuteni antavan minulle enemmän vapautta kysymysten luovaan lähestymiseen.

Kurssin ensimmäisellä kerralla esitellyt ennakkotehtävät olivat mielenkiintoinen katsaus opiskelijoiden ajatuksiin maisema-rakentamisen interventioista erilaisissa veteen liittyvissä kohteissa. Olipa myös yllättävää, että valitsemani kohde Kemijoki oli valikoitunut niin monen muunkin kohteeksi. Mielenkiintoisimpia teemoja ennakkotehtävissä olivat ison mittakaavan, ympäristön tilaan, monimuotoisuuteen tai vesien laatuun liittyvät teemat esimerkiksi soiden ojittaminen ja suuret joet.