Hero image

Maisema-arkkitehtuuria Filosofisesti

Filosofia ja arkkitehtuuri ovat kulkeneen käsi kädessä jo pitkään katsoen estetiikkaa ja etiikkaa, mutta ovatko samat teoriat yhä tarvittavia, tarkkoja ja ajalleen sopivia nykypäivänä? Mitä huomaamme maisema-arkkitehtuurissa katsoen filosofisesta näkökulmasta ja miten suunnittelu muuttuu filosofisen ajattelun mukana? James Corner, alansa ammattilainen, vastaa omissa teoksissa näihin kysymyksiin.

Tekstissään A Discourse on Theory II Corner puhuu maisema-arkkitehtuurin nykytilasta ja sitä, miten lähestymme maisema-arkkitehtuuria. Hänen mukaansa nykyiset lähestymistapamme ovat viallisia omine hyvineen ja huonoineen puolineen. Ne jättävät suunnittelijan ansaan. Vuosikymmeniä sitten heränneet teoriat, joihin tukeudumme yhä; Positivismi, paradigma, Avant-Garde eivät sovellu täysin nyky- aikaamme.

Positivismisi, jossa korostetaan tarkkoja kyseisessä suuntauksessa tieteellisinä pidettyjä menetelmiä tiedon tuottamisessa ja joka siksi hylkää metafysiikan ja teismin. Hän kritisoi Positivismin täydellisyyteen ja loogiseen prosessiin pyrkivää menetelmää, jonka johdosta päähuomio saattaa siirtyä lopputuloksesta itse prosessiin. Avant-Garde, missä aktiivinen kokeilu ja luovuus synnyttävät uusien innovaatioiden sarjan. Corner kritisoi tässä yhteyden katkeamista perinteisiin, historiaan ja kulttuuriin ja omalla tavallaan kritisoi kaikkea selittämättä miksi. Paradigma, joka sanakirjan mukaan viittaa tieteellistä toimintaa ohjaaviin ajatuskulkuihin tai muihin tietoteoreettisiin näkökulmiin eli oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä ja auktoriteetin asemassa olevaa teoriaa tai viitekehystä. Ja missä sisältö itsessään on hyvä, mutta samoja ratkaisutapoja ei voida käyttää kaikissa ongelma tilanteissa.

Corner tarjoaa tilalle hyväksynnän siitä, ettei ole olemassa oikeita lopputuloksia. Hän katsoo asioita hermeneutiikan valossa ja miettii, voisimmeko käyttää pohjana näitä kolmea suuntausta, jotka vaikuttaisivat suunnitellun taustalla toisiaan tukien omine hyvine puolineen. Mitä enemmän tiedät, sitä laajempi näkemys ja tieto auttaa meitä pääsemään yli ongelma kohdista.  

James Corner (1961) on Brittiläinen maisema-arkkitehti ja teoreetikko, jonka näkemykset maisema-arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta perustavat ajatukseen kehittää innovatiivisia lähestymistapoja maisema-arkkitehtoniseen suunnitteluun ja kaupunkisuunnitteluun. Corner valmistui Manchesterin metropoliittisesta yliopistosta vuonna 1983 ja jatkoi opiskeluaan Pennsylvanian yliopistolla valmistuen maisteriksi vuonna 1986. Hänet valittiin opettamaan Pennsylvanian yliopistossa maisema-arkkitehtuuria ja kaupunki suunnittelua vuonna 1988. Cornerin kirjallinen työ keskittyy maisemasuunnittelun teoriaan, kritiikkiin ja maiseman esittämiseen. Tämän lisäksi kirjallisissa teoksissa käsitellään filosofian suuntauksia maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta. Hän on tullut kuuluisaksi töistään West Harbor Los Angelesissa, Tongva Park Kaliforniassa ja etenkin High Line, joka sijaitsee Yhdysvalloissa New Yorkissa. High Line on kadusta ylös kohotettu vanha raitio linja, joka on muutettu puistoksi.

Responses

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *