Hero image

maisema arkkitehtuuri kritiikki

Just another Aalto site

Tilkanniity esteettisyyden perikuvana

Artikkeli Alue ja ympäristö- lehteen Muu maisema osa 3. Historiassa se minkä koemme miellyttäväksi ja kauniiksi ovat vaikuttaneet monet aatteet ja tietämys luonnosta. Nykyisin voimme nähdä tämän ekologisuutena. Ymmärrys ympäristöstämme ja sen herkkyydestä vaikuttaa siihen minkä miellämme oikeana. Kaupunkien tiivistyessä, saasteiden lisääntyessä, liika kulutus luonnonvaroissa, katoavat metsät ja elinympäristöt, toimintamme johdosta luonto ja luonnollisuus teemoina […]

Read more »

Esipuhe metsämaisema- teemaisille maisema-arkkitehtipäiville

Muu maisema osa 1. Hyvät kuulijat. Tervetuloa maisema-arkitehtipäiville. Metsät. Maapallomme keuhkot ovat kaikkein suurin maapallomme ilmiö, mutta silti niin harvoin kunnioitettu. Ikimetsät, luonnonmetsät, aarniometsät, oli kyseessä sitten mikä tahansa ilmaus koskemattomat metsät ovat tunnetusti monipuoleisia ekosysteemejä, joiden kaltaisia emme ikinä tule saavuttamaan suunnittelemalla tai rakentamalla. Ne tarjoavat hapen ja ravinnon lisäksi suojaa ja elinympäristöjä erikokoisille […]

Read more »

Mikä meihin vaikuttaa, jotta kokisimme maisemaa

Muu maisema osa 2. I.K. Inhan mukaan, kun lähdemme kokemaan maisemaa, aloitamme sen jo sillä hetkellä, kun astumme ulos ovesta. Asennoidumme matkalle lähtiessä ja sitä tehdessämme teemme enemmän huomioita ja kokemus itsessään tuntuu paremmalta, kuin normaalisti. Kokemiseen vaikuttavat kuitenkin monet muutkin asiat ja kokeminen itsessään on monitahoinen, joka sisältää aistihavainnot, tunne kytkökset ja kaikki kognitiivisen […]

Read more »

Daniela Colafranceschi: Landscape + 100 words to inhabit it

Esittely ja arvostelu Maiseman käsittäminen kokonaisuutena, siihen vaikuttavat voimat ja tekijät sekä maiseman ymmärtäminen tarvitsee monipuolista osaamista sekä tietoa monilta aloilta. Maantieteellinen, historiallinen tai fysikaalinen tieto ei yksissään riitä, vaan tarvitaan monipuolinen ymmärtäminen maisemaan vaikuttavista tekijöistä, ilmauksista, ideologioista, asenteista ja arvoista. Tämän takia jokaisen tulisi lukea Daniela Colafranceschin kirja Landscape + 100 words to inhabit […]

Read more »

Näyttelyarvio Garden Futures – Suunnittelua luonnon kanssa 

Lehteen: Suomen Luonto Puutarhat ovat olleet jo pitkään osana rakennettua ympäristöämme. Historiassa puutarhat ovat olleet merkki vauraudesta ja henkilön, yleensä puutarhan omistajan, asemasta yhteiskunnassa. Monissa kulttuureissa puutarhoilla on paratiisin kaltainen merkitys, joka heijastaa identiteettiä ja haaveita. Niiden kunnossapitämiseksi olemme kehitelleet erilaisia apuvälineitä ja laitteita, jotta voisimme muokata maata haluamalla tavallamme. Taivutamme luonnon omaan tahtoomme ja […]

Read more »

Maisema-arkkitehtuuria Filosofisesti

Filosofia ja arkkitehtuuri ovat kulkeneen käsi kädessä jo pitkään katsoen estetiikkaa ja etiikkaa, mutta ovatko samat teoriat yhä tarvittavia, tarkkoja ja ajalleen sopivia nykypäivänä? Mitä huomaamme maisema-arkkitehtuurissa katsoen filosofisesta näkökulmasta ja miten suunnittelu muuttuu filosofisen ajattelun mukana? James Corner, alansa ammattilainen, vastaa omissa teoksissa näihin kysymyksiin. Tekstissään A Discourse on Theory II Corner puhuu maisema-arkkitehtuurin […]

Read more »

Luonto ja rakennettu luonto

Suomen sanakirjan mukaan sana luonto tarkoittaa ”yleisimmin maaperä sekä vesi ja ilmakehää kasveineen ja eläimineen varsinkin vain vähän tai ei ollenkaan ihmisen muokkaamana elinympäristönä.” Tämän sanakirjan määritys on ongelmallinen omasta mielestäni. Sen mukaan ihmisen rakentama tai muokkaama ympäristö ei ole enää osa käsitettä, oli kyseessä sitten maisema-arkkitehdin suunnittelema metsäinen puisto, luontaisia kasveja kasvava niitty kaupungissa tai […]

Read more »

SPOOL

SPOOL on vuonna 2014 aloitettu englanninkielinen digitaalinen aikakausilehti, jonka aihe alueet määräytyvät arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön piireihin. Lehti painottaa julkaisunsa arkkitehtuurissa tieteeseen, maisema metropoleihin, energia innovaatioihin ja kyberfyysiseen arkkitehtuuriin. Yhdistämällä aihe alueet saman lehden kansien sisälle SPOOL tutkii aihe alueiden keskinäisiä suhteita ja sitä miten ne toimivat yhdessä kokonaisuutena tukien toisiaan. Lehti on ilmainen ja […]

Read more »

Bloedel Reserv syvempi kosketus menneisyyteen

Amerikassa, Seattlessa sijaitsee yksi maisema-arkkitehtuurin helmistä. BainBridgen saarella Virginia ja hänen miehensä Prentice Bloedel loivat entisen hakkuu alueen kohdalle puiston vuonna 1984, joka tultiin tuntemaan nimellä Bloedel Reserv. Tarkoituksena oli säilyttää alueen luontoa ja hakkuu alueen historiaa. 150 eekkerin puisto sulkee sisäänsä vesielementtejä, japanilaispuutarhan, metsän ja paljon muuta. Puiston kolme osaa nousevat kuitenkin ylitse muiden; […]

Read more »

Onko maisemassa ainekset tulevalle arkkitehtuurille

Kaupunkien tiivistyessä ja kivipintojen lisääntyessä olemme heränneet uuteen ymmärrykseen luonnon merkityksestä arkkitehtuurissa ja kaupunkien suunnittelemisessa. Ekologisuus on noussut uudeksi suuntautumiseksi monissa maissa. Villisti kasvavat kaupunkiniityt, kaupunkimetsät ja puistot luovat ihmisille rauhallisuuden tyyssijan, jonne he pääsevät pakoon kaupungin hälinää. Historiaa katsellessa voidaan huomata miten aikakaudet muuttavat näkemystämme arkkitehtuurista ja maisema-arkkitehtuurista. Teollisen vallankumouksen aikana ihmiset alkoivat muuttaa […]

Read more »