Posts tagged in yhteistoiminta

Opinnäytetyö: Monialaisen projektityön edistäminen

The Big Picture – Tietokoneavusteinen fasilitointi monialaisen projektityön edistäjänä

Juha Sollan maisterintyössä konseptoidaan tietokoneavusteisen fasilitaatiomenetelmää jonka avulla voidaan edistää jaetun ymmärryksen syntymistä ja kollektiivista oppimista monialaisissa projekteissa 

Continue reading...Opinnäytetyö: Monialaisen projektityön edistäminen

Paja Wanha Postissa 30-31.5.2012: Päivä II

Paja 3 toisena päivänä puhutti yhteisöllisyys asumisessa. Kohtaaminen ja kanssakäyminen ovat aivan välttämättömiä perusedellytyksiä lähiöiden kestävälle kehittämiselle. Alueen kehittymiselle pitää antaa tilaa ja mahdollisuuksia, niistä pitää myös osata ottaa kiinni. Sekä ympäristön että asukkaiden ja rakennusten biodiversiteetistä täytyy pitää huolta. Oivaltavasti rakennukset voidaan nähdä myös hyvän luonnin välineinä. Perinteisellä design-cool ajattelullakin on sijansa rinta rinnan rouhevassa tee-se-itse asuinympäristössä. Kuvittelukyky korostui merkittävänä voimana, sillä tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan näkemyksiä ja tahdon kuvittamista.

Continue reading...Paja Wanha Postissa 30-31.5.2012: Päivä II