Posts tagged in Wanha Posti

Paja Wanha Postissa 30-31.5.2012: Päivä II

Paja 3 toisena päivänä puhutti yhteisöllisyys asumisessa. Kohtaaminen ja kanssakäyminen ovat aivan välttämättömiä perusedellytyksiä lähiöiden kestävälle kehittämiselle. Alueen kehittymiselle pitää antaa tilaa ja mahdollisuuksia, niistä pitää myös osata ottaa kiinni. Sekä ympäristön että asukkaiden ja rakennusten biodiversiteetistä täytyy pitää huolta. Oivaltavasti rakennukset voidaan nähdä myös hyvän luonnin välineinä. Perinteisellä design-cool ajattelullakin on sijansa rinta rinnan rouhevassa tee-se-itse asuinympäristössä. Kuvittelukyky korostui merkittävänä voimana, sillä tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan näkemyksiä ja tahdon kuvittamista.

Continue reading...Paja Wanha Postissa 30-31.5.2012: Päivä II

Paja Wanhassa Postissa 30-31.5.2012: Päivä I

30-31.5.2012 järjestettiin Lähiö 2072 – projektin toinen verkostoitumispaja. Tällä kertaa tilaisuutta isännöi Vahanen-yhtiöt. Keskustelun teemat olivat nivottu korjausrakentamisen momentumin hyödyntämiseen liittyviin kysymyksiin. Verkostopajaa on valmisteltu keväällä järjestämällä sarjalla näkökulmapajoja, joissa aiheesta

Continue reading...Paja Wanhassa Postissa 30-31.5.2012: Päivä I