Posts tagged in Työtyytyväisyys

Tutkimus kyvystä yhdistää innovatiivisuus ja tehokkuus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on tekemässä tutkimusta tavoista tukea samanaikaista innovatiivisuutta ja tehokkuutta suomalaisissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa siitä, miten strategia- ja johtamisratkaisut tukevat mm. työmotivaatiota, aloitteellisuutta ja työtyytyväisyyttä

Continue reading...Tutkimus kyvystä yhdistää innovatiivisuus ja tehokkuus