Posts tagged in oppiminen

Tulossa syksyllä 2011: Näkökulmia opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen verkossa

Verkko opetuskäytössä -kurssi on kurssi opettajalle tai tutkijalle, joka on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä verkkoa hyödyntäen. Kurssilla etsitään näköaloja erilaisiin kurssitoteutus- ja suoritustapoihin ja kokeillaan itse miten opetus, opiskelu ja oppiminen voivat

Continue reading...Tulossa syksyllä 2011: Näkökulmia opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen verkossa

Oppimisalusta on muutakin kuin paikka tehtävien palautukselle

Oppimisalustat, joista Aallossa on käytössä Optima (nyt) sekä Moodle (tammikuusta 2012 alkaen),  tarjoavat monenlaisia työvälineitä opetukseen ja opetusmenetelmien/toimintojen monipuolistamiseen. Valmiit oppimisalustat on koottu toiminnoista, joilla voidaan luoda monipuolisia oppimiskokemuksia ja jotka

Continue reading...Oppimisalusta on muutakin kuin paikka tehtävien palautukselle

Kauppiksen kandiuudistus rohkaisee rajoja ylittävään yhteistyöhön

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistellaan siirtymistä nykyisestä kuudesta kandiohjelmasta kahteen. Uudet kandiohjelmat ovat kauppatieteen kandidaatin yleisohjelma sekä Mikkelin kampuksella toteutettava International Business -kandiohjelma.

Uusista kandidaattiohjelmista rakennetaan itsenäisiä, sisällöllisesti korkeatasoisia

Continue reading...Kauppiksen kandiuudistus rohkaisee rajoja ylittävään yhteistyöhön