Posts tagged in Opetus

Opettajat ja kasvattajat digitaalisen maailman antropologeina

Kuva: Markus Koljonen

Olen ollut jonkun vuoden Mediakasvatusseuran(* passiivinen jäsen ja lähinnä käyttänyt seuraa yhtenä kanavana seurata kansallista mediakasvatuskeskustelua. Kun tutkimusta tekee kansainvälisissä tutkimushankkeissa jää helposti kotimaisen keskustelun seuraaminen

Continue reading...Opettajat ja kasvattajat digitaalisen maailman antropologeina

Tulossa syksyllä 2011: Näkökulmia opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen verkossa

Verkko opetuskäytössä -kurssi on kurssi opettajalle tai tutkijalle, joka on kiinnostunut opetuksen kehittämisestä verkkoa hyödyntäen. Kurssilla etsitään näköaloja erilaisiin kurssitoteutus- ja suoritustapoihin ja kokeillaan itse miten opetus, opiskelu ja oppiminen voivat

Continue reading...Tulossa syksyllä 2011: Näkökulmia opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen verkossa