Posts tagged in opetuksen arviointi

TEE, AHELO ja YOPALA – arviointi opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä

Aalto-yliopistossa on menossa perustutkintojen opetussuunnitelmien uudistaminen, joka kohdistuu aluksi kandidaatin tutkintoihin. Tämä on yliopistouudistuksen ydintä, opetuksen ja koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä.

Arviointi on kiinteä

Continue reading...TEE, AHELO ja YOPALA – arviointi opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä