Posts tagged in lapset

Opettajat ja kasvattajat digitaalisen maailman antropologeina

Kuva: Markus Koljonen

Olen ollut jonkun vuoden Mediakasvatusseuran(* passiivinen jäsen ja lähinnä käyttänyt seuraa yhtenä kanavana seurata kansallista mediakasvatuskeskustelua. Kun tutkimusta tekee kansainvälisissä tutkimushankkeissa jää helposti kotimaisen keskustelun seuraaminen

Continue reading...Opettajat ja kasvattajat digitaalisen maailman antropologeina