Opetus ja oppiminen

Opetus ja oppiminen


Posts in Opetus ja oppiminen

TEE, AHELO ja YOPALA – arviointi opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä

Aalto-yliopistossa on menossa perustutkintojen opetussuunnitelmien uudistaminen, joka kohdistuu aluksi kandidaatin tutkintoihin. Tämä on yliopistouudistuksen ydintä, opetuksen ja koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä.

Arviointi on kiinteä

Continue reading...TEE, AHELO ja YOPALA – arviointi opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä

Pedagogiikka on osa substanssia

Yliopisto-opetuksen laatua lähestytään perinteisesti professorien, tutkijoiden ja yliopisto-opettajien opetusalan hallintana. He ovat ensisijaisesti oman alansa erityisasiantuntijoita. Opetus perustuu alan viimeisimpään tutkimustietoon ja taitotietoon sekä omakohtaiseen ymmärrykseen sen merkityksestä omalla

Continue reading...Pedagogiikka on osa substanssia