Kampusvisio

Kampusvisio


Posts in Kampusvisio

Kauppakorkeakoulu globaaliksi ihmis- ja palveluosaajaksi

Aalto-yliopiston hallituksen odotetaan käsittelevän kampusasiaa kesäkuun kokouksessaan. Kauppakorkeakoulu on esittänyt oman näkemyksensä kampusasiasta. Siinä nostimme esiin Kauppakorkeakoulun tulevaisuuden roolin liiketoiminnan ihmis- ja palveluosaajana. Miksi kauppatieteissä juuri ihmisen ja palveluiden

Continue reading...Kauppakorkeakoulu globaaliksi ihmis- ja palveluosaajaksi