Lisää meistä

VirMa on vihreän infrastruktuurin ja kestävän kaupunkiympäristön suunnittelukäytäntöihin keskittyvä tutkimusryhmä, joka perustettiin keväällä 2014 maisema-arkkitehtuurin jatko-opiskelijoiden yhteistyötarpeen pohjalta. Lähdemme kyseenalaistamaan nykyisiä suunnittelukäytäntöjä ja kehittämään kokonaisvaltaisempia kestävän ja ekologisen suunnittelun menetelmiä. Pyrimme edistämään tuoreen tutkimustiedon soveltamiseen ja käytännön tarpeisiin ja kokemuksiin pohjautuvien ratkaisujen syntymistä laaja-alaisen yhteistyön kautta. Haluamme osoittaa, että ekologisesti toimiva vihreä infrastruktuuri tarjoaa rakennetussa ympäristössä ratkaisuja moniin haasteisiin ja siksi siihen kannattaa investoida.

VirMaTutkimusryhmään kuuluvat tohtorikoilutettavat Elina Kalliala, Mari Ariluoma, Elisa Lähde, Outi Tahvonen ja Emilia Weckman. Hankkeesta vastaa professori Jyrki Sinkkilä (maisema-arkkitehtuuri).

Ensimmäisenä aktiivisena toimintavuonnaan VirMa keskittyy aihepiirin tutkimustarpeiden tarkempaan määrittelyyn kartoittamalla vihreän infran suunnitteluun ja soveltamiseen liittyviä kipupisteitä. Toisena tärkeänä tavoitteena on tutkimusryhmän yhteistyöverkostojen rakentaminen, sillä tutkimuksemme perustuu tiedon soveltamiseen ja monialaisuuteen. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä tai haluat kuulla lisää tutkimusaiheistamme ota yhteyttä (osoitteet muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi)

Microsoft PowerPoint - VirMa_esittelyslaidit_draft_28042015.pptx

virman_aihealueet

Posted by Mari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *