Category Archives: Uncategorized

Bosco Verticale ja Baubotanik – vertikaali metsä ja biomimiikkaa Wienissä

Osallistuin viime viikolla Wienissä järjestettyyn kaksipäiväiseen konferenssiin, jonka teemana oli vihreän infrastruktuuri. The 1st Europena Green Infrastructure Conference (EUGIC) oli nimensä mukaisesti sarjassaan ensimmäinen vihreää infran kansainvälinen konferenssi, jossa mukana oli edustajia niin yrityksistä, kaupungeilta kuin yliopistoista. Tapahtuman järjestäjinä toimivat … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Vettä, vettä, vettä, voi että!

Nyt kun aurinkoinen syksy on vaihtunut sateiseen alkutalveen on hyvä hetki kertoa, että VirMa on mukana joulukuun alussa käynnistyvässä IWater-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää uusia ratkaisuja kaupunkialueiden hulevesien hallintaan ja hyödyntämiseen. Mukana on seitsemän eri kaupunkia Itämeren ympäristöstä: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Visiot valmiina!

VirMan ensimmäinen sarja työpajoja on nyt toteutettu onnistuneesti! Kävimme yhteistyökaupungeissamme Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella pitämässä napakat puolen päivän visiotyöpajat, joissa yhteisen työskentelyn kautta keräsimme tutkimusmateriaalia ja samalla kasvatimme yhteistä ymmärrystä vihreän infran mahdollisuuksista kestävän kaupungin luomisessa. Työpajat ja koko tutkimusprosessimme … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Yhteistoimintamalli tutkimuksen työkaluna

Olemme blogissa tähän mennessä taustoittaneet vihreän infran ja viherrakenteen käsitteitä ja niihin liittyvää keskustelua, mutta emme ole vielä paljonkaan avanneet varsinaista tutkimuksesta, jota näihin liittyen teemme. Nyt kuitenkin katsaus kuluvan vuoden hankkeeseemme, jota rahoittaa Koneen säätiö. Hankkeen pitkähkö nimi on … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Vihreää infraa lontoolaisittain

Tutkimusryhmämme tapasi heinäkuun alussa helteisessä Lontoossa. Tarkoituksena oli suunnitella syksyn työpajoja ja muuta ohjelmaa yhdessä ryhmämme jäsenen Elinan kanssa, joka tällä hetkellä asuu Lontoossa. Säännöllisten skype-sessioiden lisäksi kasvotusten työskentely ja ideointi on kuitenkin aina omassa arvossaan. Tietenkin halusimme yhdistää matkaan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hyvän designin rooli?

Aiemmissa postauksissa käsittelimme vihreä infrastruktuurin käsitettä ja sen taustoja. Tässä kirjoituksessa pohditaan mitä erityistä annettavaa meillä maisema-arkkitehdeillä on vihreän infrastruktuurin suunnittelussa ja erityisesti sen muotoilussa tai designissa. Miksi jatkuvasti törmäämme väitteeseen, että maisema-arkkitehdit ovat uusi musta, jota kestävässä kaupunkisuunnittelussa tarvitaan? Käytettävyys: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vihreän infrastruktuurin renessanssi

Tässä postauksessa käydään läpi lyhyesti vihreän infrastruktuurin historiaa. Karkeasti yleistäen voi sanoa, että vihreä infrastruktuuri on tämän vuosituhannen mukanaan tuoma käsite. Ensimmäisen kerran se on esiintynyt 1990-luvun lopussa Marylandin kuvernöörin Parris Glendening puheissa. Hän toi ensimmäisenä esiin sen, miten meidän … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mitä se vihreä infrastruktuuri siis oikein on?

Aiemmassa postauksessa määrittelimme tutkimukseemme keskeisesti liittyviä käsitteitä. Käytännössä näistä akateemisista määritelmistä ei ole paljoakaan iloa asian ymmärtämiseksi. Olemme kohdanneet vihreään infraan liittyen kysymyksiä kuten “liittyykö se jotenkin uusiutuvaan energiaan?” tai “onko se siis jotain pyöräilyä vai?” Olemmekin huomanneet, että käsite on … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Luonto kaupungissa – dystopia vai utopia?

Viime vuosikymmeninä on kirjallisuudessa ja elokuvassa painottunut kuvaus maailmasta, jota on kohdannut ekologinen katastrofi. Näin kertoi kirjallisuustutkija Saija Isomaa Koneen Säätiön järjestämässä Luonto kaupungissa -kaivossa, johon osallistuin VirMan edustajana. Erityisesti ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurauksien kuvaaminen on ollut suosittu aihe, josta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Ilmastonmuutos: hillinnästä eteenpäin, kohti sopeutumista

Suomessa ilmastonmuutosta vastaan on ryhdytty toimiin muun muassa pyrkimällä uudistamaan maankäytön suunnittelun menetelmiä. Tässä työssä on keskitytty ensisijaisesti asumisen ja rakentamisen vaatiman energiankulutuksen vähentämiseen sekä liikenteen aiheuttamien päästöjen pienentämiseen. Käytännön esimerkkejäkin löytyy jo, kuten Skaftkärr. Niin tärkeää kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment